UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågellokaler


Vart ska vi åka?

Ja, det är en fråga vi alla ställer oss ibland. Uppland har ju som bekant en mängd fina fågellokaler. Nedan publicerar hemsidan beskrivningar av fågellokaler i landskapet, några är nyskrivna och några är från boken Fågellokaler i Uppland och Stockholms län.

Känner Du till en fågellokal som inte redan finns beskriven på hemsidan eller i boken? Skriv gärna några rader och skicka till hemsidan. Bifoga alltid en vägbeskrivning och gärna bilder.

Vi fyller på denna sida med nya lokaler allteftersom. Kan du inte vänta, köp då boken Fågellokaler i Uppland och Stockholms län.

Lokaler

Ledskär : Joakim Djerf
Biotestsjön : Joakim Djerf
Harudden : Teet Sirotkin (Foto: Teet Sirotkin ©)
Pansarudden : PeOWestman (Foto: Leif Gustavsson © Lars Friberg ©)
Fiby urskog : Jorma Lampinen (Foto: Jorma Lampinen © Lars Friberg ©)
Övre Föret : Annika Rastén (Foto: Jorma Lampinen ©)
Hjälstaviken : Annika Rastén (Foto: Bo Bengtson ©)
Ugglerutt: Bennebol-Gisslaren : Ulrik Lötberg och Thomas Strid