UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Äldre nyheter


Känd skärgårdsprofil har gått ur tiden

Det är med sorg och saknad som vi har nåtts av beskedet att Roland Staav har avlidit. Roland har under åren betytt mycket för kunskapen om fåglarna i den uppländska och stockholmska skärgården. Tillsammans med Åke Andersson genomdrev han en omfattande inventeringen av Stockholms skärgård 1971-1976 samt deltog aktivt i den andra stora skärgårdsinventeringen 2000-2005.

Hans insatser i ringmärkning av bland annat skräntärna, alkor och storskarv har betytt mycket för de kunskaper som vi nu besitter om dessa arters flyttningsmönster och ekologi. Roland hade 'stenkoll' på storskarvens utbredning och spridning i Östersjön och var landets 'nestor' vad gäller skräntärnas förekomst, häckningsresultat och övervintringsförhållanden.

Han översatte flera fågelhandböcker och författade även ett par sådana som tex Nordens fåglar tillsammans med Tord Fransson.

Roland var också engagerad i Angarngruppen där han bland annat skrev i deras infoblad om olika fåglar som setts i och kring sjöängen. Vi kommer att sakna den kraft och det engagemang som Roland hade och våra tankar går till hans anhöriga som så plötsligt har mist en kär familjemedlem.

Tomas Kjelsson, Martin Tjernberg och Åke Andersson

Webmaster ( 06.dec.12 )


UOF startar lokalt nätverk för fågelskådande tjejer - Upplands rapphönor

Fågelskådning är en fritidssysselsättning på frammarsch och fler och fler har börjat intressera sig för en av de mest fascinerande artgrupperna som finns runt omkring oss - fåglarna. Ett naturligt nav för fågelskådare i Uppland är givetvis Upplands Ornitologiska förening (UOF). Vi ordnar mycket aktiviteter som exkursioner och inneträffar.

Samtidigt är det ingen hemlighet att den typiska fågelskådaren är en man. För att tydligare visa för alla fågelintresserade tjejer att denna typbild inte helt stämmer överens med verkligheten startar UOF nu en lokal grupp för fågelskådande tjejer - Upplands rapphönor.

Syftet med denna lokala Rapphönegrupp är att skapa en mötesplats för fågelintresserade tjejer att lättare komma ut och titta på fåglar, lära sig mer tillsammans och möjliggöra för ett större engagemang av tjejer inom föreningen.

Ett första steg är att upprätta en e-postlista som en virtuell mötesplats för att kolla intresse och bestämma fågelskådning, drag eller liknande.

Vill du anmäla dig, eller har du några frågor, skicka en e-post till Kristin Forssell som administrerar e-postlistan
kr.forssell@gmail.com

Webmaster ( 26.nov.12 )


Om lärkrutor i TV4 Uppland

Webmaster ( 02.nov.12 )


Att skåda med örona

Vi kallar oss fågelskådare, men vi upplever fåglarna även genom deras sång och läten.
Rolf Jacobson, biolog, naturguide och naturvårdare är också mannen som talar med fåglar. Rolf kan (likt Jan Lindblad kunde) naturtroget imitera drygt 80 svenska fåglar. Som tack för att han i år fick UOF:s Naturvårdspris tar Rolf i kväll med oss till ett antal naturtyper och dess fåglar. Han härmar och berättar om deras läten och sång, och vad som, ibland oväntat, kan hända när man kommunicerar med dem som individer. Detta är något ni garanterat aldrig upplevt, kom och lyssna!
Tisdag 6 nov kl 1900
Studiefrämjandet (Portalgatan)

Webmaster ( 26.okt.12 )


FiU 2012 nr 2

Webmaster ( 06.sep.12 )


Stadsskogens dag

Den 26 augusti är det åter dags för Stadsskogens dag. I år är det faktiskt 19:e gången som detta arrangeras. Vi kommer att vara på plats vid ett av huvudstråken i Stadsskogen och sälja kepsar, böcker och CD-skivor samt dela ut information om föreningen. Kom gärna förbi och stöd UOF. Stadsskogens dag är igång mellan 11 - 15 söndagen den 26 augusti. Vi hoppas på bra väder och många intresserade. Förra året beräknades ca 5000 personer besöka evenemanget

Webmaster ( 15.aug.12 )


UOFs arbete uppmärksammas

Webmaster ( 28.maj.12 )


Naturnatten tisdag den 5 juni!

De flesta aktiviteterna utgår från eller pågår inne på Biotopia, som har öppet 17-22 under kvällen. För mer info se respektive aktivitet i programmet

Webmaster ( 09.may.12 )


FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Söndagen den 6 maj är det fågelskådningens dag. Kom och träffa oss vid vindbrons östra fäste på Kungsängen i Uppsala mellan 1000 och 1400.

Passa även på att stödja föreningen genom att köpa vår nya keps för 100:-.


UOF keps

Webmaster ( 02.maj.12 )


Lövsångare från Uppland påträffad i Ghana

Nyheter från NRM här. Bör väl varit Björn Lundgren som märkt den.

Webmaster ( 05.apr.12 )


FiU 2012 nr 1

Fåglar i Uppland nr 1 2012 är på gång!
Kommer under veckan i din brevlåda.

Omslag Innehåll
Konstnär: Jonas Nilsson
Sällsynta fåglar i Upplands rapportområde 1970-2011 (Peter Schmidt) (PDF) Kungsfågel- och taigasångare i Uppland (Bill Douhan) (PDF)

Webmaster ( 03.apr.12 )


UOF i Radio

Webmaster ( 03.apr.12 )


SKÄRGÅRDSTURER TILL STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD med StOF

Häng med på skärgårdsturer till Stockholms ytterskärgård med StOF. Fem turer i Stockholms skärgård med båten M/S Joséphine är inplanerade under våren. Mer info här (PDF).

Webmaster ( 19.mar.12 )


NATURVÅRDSPRISET 2012

Årets naturvårdspris går till Rolf Jacobson

Motivering:

Rolf har under delar av sitt yrkesverksamma liv bland annat ägnat sig åt naturvård genom exempelvis sin anställning på Uppsala kommun. Där var han en av initiativtagarna till bildandet av ett naturreservat vid Årike Fyris. Han har även engagerat sig i Kungsängsslåttern för att hålla Kungsängens våtmark vid Årike Fyris öppen för fåglar som rastar och häckar i området. Detta engagemang har han sedan fortsatt med även efter att han har avslutat sin yrkesverksamhet. Dessutom har han sedan många år ägnat sig åt naturguidning med förkärlek för att härma fåglar och även hållit föredrag om fåglar och fågelläten. Vi hoppas att han med denna utmärkelse skall fortsätta att engagera sig för naturen och fåglarna både i Årike Fyris och på andra platser i Uppland.

Priset är en akvarellmålning och 1000:- .

Webmaster ( 14.mar.12 )


Artrace 2012

Artrace 2012 ställs in på grund av för få anmälningar
/Tävlingsledningen

Webmaster ( 14.mar.12 )


FiU 2011 nr 4

Fåglar i Uppland nr 4 2011 är på gång!

Omslag Innehåll
Konstnär: Mikael Sunnerstrand
Fågelrapport för Uppland 2010 (PDF)

Webmaster ( 05.mar.12 )


Artrace 2012

Mer info om Artrace 2012!

Webmaster ( 15.feb.12 )


Planer på vindkraftverk runt Biotestsjön stoppade

Under våren 2011 arbetade vi hårt med att försöka förhindra att Vattenfall fick tillstånd att uppföra 15 vindkraftverk runt Biotestsjön. Alla vi skådare i Uppland vet mycket väl att just Biotestsjön drar till sig mycket sjöfågel under vinterhalvåret och detta i sin tur gör att antalet havsörnar där i området kan vara upp till tresiffrigt. Riskerna för kollisioner med vindraftverken torde öka betydligt vid sådana ansamlingar av havsörnar. Även den lokala häckande populationen löper ökad risk genom att de förmodligen födosöker efter förolyckade eller skadade fåglar i området på grund av vindkraftverken. Nu har Länsstyrelsen beslutat att inte godkänna Vattenfalls planer på den planerade vindkraftparken runt Biotestsjön. Det glädjer oss att ett beslut i rätt riktning har tagits och vi hoppas att även Vattenfall nu inser allvaret i frågan och inte drar detta vidare i domstolar för att försöka riva upp beslutet.

Läs mer (UNT).

Webmaster ( 14.feb.12 )


Välkomna på årsmöte

Det traditionsenliga årsmötet äger i år rum onsdagen den 21 mars på Studiefrämjandet, Portalgatan 2 i Uppsala. Vi startar klockan 1830. Efter mötet blir det ett föredrag av Ulrik Lötberg på temat Bland stort och smått på Björn. Efter det gångna årets många fina obsar av fåglar där kan det vara spännande att få veta lite mer om Björn.

Webmaster ( 13.feb.12 )


Chans att hjälpa till med lite praktiskt naturvårdsarbete!

Med anledning av det tillstånd vitryggsprojektet har fått att utföra biotoprestaureringar i en del av Båtforsreservatet kan man nu hjälpa till med lite praktiskt naturvårdsarbete. Det är ett område som skall mer eller mindre befrias från granar genom ringbarkning och/eller uthuggning. Det kommer att gå av stapeln antingen söndagen den 19 februari eller söndag 4 mars.

För att se hur stor insatsstyrkan kan bli skulle vi vilja be er som är intresserad att meddela vilken av dessa dagar ni kan. Beroende på intresse och antal anmälningar så kommer vi att välja en av dagarna.

Intresserad? Anmäl dig i så fall till Ulrik Lötberg på ulrik.lotberg@54u.se så fort som möjligt med namn och telefonnummer. Glöm inte att ange vilken dag du kan ställa upp.

Webmaster ( 11.feb.12 )


Utställning

Jan Ryding fotoutställning

Webmaster ( 09.feb.12 )


Vinterfåglar inpå knuten

Under lördagen var vi på Granngården och informerade om Vinterfåglar inpå knuten. Vi passade även på att dela ut provex av vår tidskrift FiU och pratade fåglar i största allmänhet. Nästan alla som kom in köpte fågelmat och många kände även till satsningen Vinterfåglar inpå knuten. Granngården tyckte detta var ett trevligt inslag och vi kommer säkert att få möjlighet att stå där även nästa år och informera om fåglar och fågelmatning.

Nina Janelm var under lördagen även med i en artikel som UNT skrev där de uppmärksammade Vinterfåglar inpå knuten. Om du har missat artikeln kan du läsa den här.

Webmaster ( 29.jan.12 )


Vinterfåglar inpå knuten

Den 27 till 29 januari är det dags för den årliga vinterfågelräkningen Vinterfåglar inpå knuten. Nu har du chansen att räkna de fåglar du har på just din fågelmatning och rapportera in dessa till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). De räknar med att fler än 20 000 rapporter skall komma in och att dessa skall bidra till ökad kunskap om våra vinterfåglar. Läs mer här.

Webmaster ( 26.jan.12 )


Viktigt att veta om skarvar

Under den senaste tiden har det framkommit undersökningar som pekar på att skarven skulle var ansvarig för nedgången i fiskebestånden i skärgården. För att visa på en motsatt tes hänvisar vi till ett arbete utfört i Finska skärgården under 2002 - 2010 publicerad 2011 i Boreal Environment Research 16 (suppl. B) 61-70. Arbetet heter Temporal changes in the diet of great cormorant (Phalacrocrax carbo sinensis) on the southern coast of Finland - comparision with available fish data. A. Lehikoinen, O. Heikinheimo, A. Lappalainen.

Här framgår följande enligt deras sammanfattning (fritt översatt):

Populationsökningen hos storskarven i den finska skärgården har skapat en diskussion om skador på det kommersiella fisket från skarvarna. Vi undersökte skarvarnas diet i sydvästra delen av Finska skärgården och jämförde resultaten med det kommersiella fisket samt med testfike utfört i närliggande vatten. De vanligaste fiskarna i storskarvens diet var tånglake, mört, abborre och storspigg. Den årliga mängden abborre och mört i dieten minskade, medan andelen storspigg ökade signifikant under åren 2002 - 2010. Samtidigt minskade storleken på tånglake signifikant. Inga trender på minskning av abborre och mört vid provfiske i närliggande vatten och i det kommersilla fisket under perioden 2005 - 2010 kunde hittas. Därför, baserat på tillgängliga fiskedata, hittades ingen påverkan av storskarvens predation på det lokala abborre och mörtbeståndet.

Webmaster ( 26.jan.12 )


Konstutställning i Hallstavik

Mikael Sunnerstrand konstutställning i Hallstavik

Webmaster ( 16.jan.12 )


DELTA I ÅRETS TÄVLING PÅ VÅR HEMSIDA

Tävlingen går ut på att gissa vilka fågelarter som kommer att bli nya för Uppland år 2012. Man behöver inte vara medlem i UOF för att deltaga. Tävlingen är öppen för alla fågelintresserade.

Förra året upptäcktes flera nya arter för Uppland och vi hoppas givetvis att det blir ännu fler under 2012.

Nu har du chansen att gissa på maximalt fem arter som du tror kommer att bli nya under 2012 och samtidigt bidra med 50:- till fågelskyddet i Uppland. Anmälan måste vara gjord före den 15 januari.

Mer info och anmälningar.

GOTT NYTT SKÅDARÅR

Webmaster ( 29.dec.11 )


NATIONELL FOTOTÄVLING

Med start den 1 januari startar en nationell fågelfototävling med tema VINTERFÅGLAR. Tävlingen sker fram till april och avslutas i samband med Skärfläckans dag på Getterön. Ytterligare information finns på http://www.studieframjandet.se/foto2012.

Webmaster ( 29.dec.11 )


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Upplands Ornitologiska Förening önskar alla fågelskådare och fågelvänner i de Uppländska markerna en riktig god jul och ett gott nytt skådarår. 2011 bjöd på två nya arter för Sverige i Uppland. Vi får hoppas att det nya året 2012 kan erbjuda minst lika spännande fågelupplevelser som 2011. Glöm inte rivstarten av året med Vinterfåglar inpå knuten den 27 - 30 januari. Andra datum att lägga på minnet är UOFs årsmöte den 21 mars samt Fågelskådningens dag 5-6 maj med Fågeltornskampen lördagen den 5 maj som går under SOFs regi. Vi kommer att köra ett fågelrace en dag under våren. Datumet är inte spikat ännu. Dessutom kommer vi som vanligt att erbjuda ett flertal exkursioner både för nybörjare och lite mer erfarna fågelskådare. Titta på vår hemsida för mer information senare.

Hälsningar

Tomas Kjelsson

Webmaster ( 20.dec.11 )


VÄLKOMMEN PÅ FEST

UOF firar 40 år och inbjuder till fest den 3 december klockan 1800 i kårhuset på Ultuna, Duhrevägen 6. Ta med dig din respektive och kom. Det blir en kväll med god mat och dryck och löpande underhållning i form av musik, frågesport och prisutdelning i Novemberrallyt.

Anmälan görs senast den 28 november genom att sätta in 150:-/person på UOFs PG 22 87 04-3. Ange namn och koden UOF 40år på anmälan. Kontakta oss om du är vegetarian eller allergisk mot vissa maträtter.

Om du har några frågor så kontakta festkommittén på 0708-83 84 84.

Varmt välkommen

Webmaster ( 10.nov.11 )


JULMARKNAD

Under lördagen kommer UOF att vara med på julmarknaden i Uppsala. Vi kommer att befinna oss på Gamla torget vid Östra Ågatan. Passa på! Stöd föreningen genom att komma dit och handla något åt dig själv eller till någon du känner som en julklapp. Varför inte vår nya keps? Vi har även en del böcker och CD skivor med fågelsång och ugglor. Dessutom har vi presentkort på medlemskap i föreningen och lärkrutor.

Webmaster ( 25.nov.11 )


ETT BILFRITT SÖDRA ÖLAND

Nu har en grupp som heter Station Linné i Skogsby kommit med en idé om ett bilfritt södra Öland. De vill att bara de boende på Öland skall få använda bilen. Resten får ställa den. De tror att det är realistiskt och att det kan vara genomförbart inom en tioårsperiod. Gruppen vill utveckla cykelturismen på Öland och anser att detta är ett steg i den riktningen. Nyligen fick de en donation på 50 000:- för sina arbeten.

Vad säger Club300 och SOF om dessa idéer? Vad tycker du?

Läs mer från Ölandsbladet

Webmaster ( 17.nov.11 )


Novemberrally sammanställning

AnmäldaPreliminär ställning 1 till 13 nov
Per Johan Ulfendahl120
Annika Rastén 103
Weine Erlandsson102
Ingrid Åkerberg99
Jean-Paul Lösing97
Martin Molin 84
Anders Jansson83
Nina Janelm 68
Wilhelm Dietrichson68
Ulf Blom61
Kenneth Pless 55
Raoul Wexius 54
Jon Hessman 52
Anders Eriksson48
Jan-Erik Wahlroos35
Sören Andersson34
Percy Fredriksson34
Petter Haldén 34
Bengt Neiss 32
Anders Sennmalm27
Adam Sterno 2
Magdalena Grudzinska-Sterno1
Peter Schmidt 0

Webmaster ( 15.nov.11 )


MYCKET FOLK PÅ BRUNTRASTDRAG

Bruntrasten i Låssa drog mycket folk under söndagen. Uppskattningsvis var det mer än 300 personer på plats under morgonen samt förmiddagen och fler droppade in eftersom. Parkeringen utefter vägen sträckte sig till slut nästan en kilometer bort. Vi kunde urskilja folk från när och fjärran i massan av skådare.

Trots detta verkade det som om allt gick lugnt tillväga och att alla skötte sig bra.

Trasten var däremot inte så enkel att se. Till och från visade den kort upp sig. Enklast var det nog att se den när den hoppade fram från en gran och tog ett bär från trädet med de gula bären för att sedan snabbt dyka tillbaka i granens skydd. Det gällde att stå rätt till när den kom fram om man ville få en bra obs.

Enligt uppgift är den kvar i skymningen nu på söndagskvällen så vi hoppas att den kommer att vara på plats ett tag till och glädja ännu fler tillresta skådare.

Bruntrast skådare vid Låssa

Webmaster ( 13.nov.11 )


NY ART FÖR SVERIGE I UPPLAND IGEN

Idag hittades en bruntrast av Clas Cronlund vid Säbyholms Naturbruksgymnasium nära Låssa kyrka sydväst om Bro. Det är första fyndet i landet och det mindre än tre veckor sedan Fredrik Bondestam hittade en rödkindad sparv som också den var en ny art för landet.

Trasten håller till bland tujabuskar i Naturbruksgymnasiets trädgård från vilka den ibland kommer fram och äter bär i intilliggande träd. Tydligen är den ganska svårsedd.

Bilder och mer info finns på här.

Webmaster ( 12.nov.11 )


FiU 2011 nr 3

Webmaster ( 10.nov.11 )


Novemberrally

Följande personer är anmälda till Novemberartrallyt:

Petter Haldén EKO
Per Johan Ulfendahl
Weine Erlandsson
Ingrid Åkerberg
Jean-Paul Lösing Båda klasserna
Raoul Wexius
Percy Fredriksson
Jon Hessman EKO

Webmaster ( 10.nov.11 )


Novemberrally

UOF avslutar sitt 40 årsjubileum med partaj i Ultunas kårhus i början av december. Som uppladdning inför detta arrangerar föreningen ett uppländskt artrally i november med prisutdelning på festen!

November är månaden då fågelskådandet så sakteliga brukar trappas ner efter en intensiv säsong. Men detta betyder inte att det är meningslöst att ge sig ut i markerna, det finns fortfarande fenologiska sällsyntheter och långväga gäster att upptäcka. Alkekungar, islommar, tretåiga måsar, fjällugglor (speciellt i år!), rara stenskvättor, taigatrastar och landskapets första bergstaigasångare bara väntar på att få hittas!

Enkla regler:
Alla är välkomna att delta. Anmälan görs helst före 1 nov på e-post till info@uof.nu. Alla fågelarter noterade inom gränserna för landskapet Uppland mellan 1-30 november och som rapporterats in på Artportalen (Svalan) senast 1 december får räknas i sammanställningen.

Ett speciellt upptäckarpris utlovas dessutom till den(de) person(er) som upptäcker den sällsyntaste arten som åtminstone någon ytterligare person hinner fram för att få se.

Ange särskilt vid anmälan om du vill vara med i Eko-klassen (muskelkraft & kollektivtrafik)!

Tävlingsledningen, bestående av de ordinarie ledamöterna i UOFs styrelse, avgör beslut vid eventuella tveksamheter.

Vid frågor, skicka en rad till info@uof.nu eller ring 0705-77 21 75 (PJ Ulfendahl).

Webmaster ( 20.okt.11 )


Stadsskogens dag, söndag 28/8

Kom och träffa representanter från UOF och andra lokala föreningar. Vi informerar om höstens aktiviteter och vad som händer i föreningen för tillfället. Kom och gör oss sällskap!

Webmaster ( 23.aug.11 )


Slå ett slag för Kungsängen

Kungsängsslåttern på söndag 14 aug, där alla bjuds in att göra en praktisk, handfast naturvårdsinsats på Uppsala kungsäng. Evenemanget år går nu för femtonde året i följd sedan starten 1996!

Barn, vuxna och äldre, män och kvinnor droppar in och lägger trevliga arbetspass, korta eller långa, på att arbeta med räfsa, lie, hässja eller släpa hö. Redskap finns att låna. Stövlar är bäst att ha, men inte nödvändigt på den fastare delen av ängen (om det inte störtregnar.)

Vårt arbete är en mycket konkret insats för naturvärdena. För varje kvadratmeter vi slår, skapas under våren en vattenyta som välkomnar och storligen uppskattas av vårens änder, vadarfåglar, svalor, gulärlor och många fler, samt gynnar en varierad kärrflora. Vi fullföljer en tusenårig tradition av att hävda en bit av Föresängarna, som givit Fyrisån dess namn.

Ca 12.30-13.30 gör man en lunchpaus och då bjuder arrangören på sill-lunch. Rolf Jacobson berättar om Kungsängens historia, om vilken fundamentala betydelse slåttern/ängsbruket hade i bondesamhället, och hur det i Uppland kom att skapa det välstånd som under järnåldern ledde till Upplands ledande roll i det framväxande sveaväldet, och som också var staden Uppsalas vagga.

Huvudarrangör är Fritids- och Naturkontoret vid Uppsala kommun. Naturskyddsföreningen, Danmarks Hembygdsförening och Upplands Naturguider är medarrangörer.

Alla kan ta ett ansvar för att denna del av Kungsängen får behålla sin uråldriga hävd. Det gynnar även fågellivet i området.

Välkommna

Rolf Jacobson

Slåtterledare

Webmaster ( 12.aug.11 )


FiU 2011 nr 2

Fåglar i Uppland nr 2 2011 är på gång!
Kommer under veckan i din brevlåda.

Omslag Innehåll Brun kärrhök i Upplands rapportområde 2010 (Bill Douhan) (PDF)

Webmaster ( 23.jul.11 )


Upplevelsen av ett landskap

Vissjön

Mats Wilhelm har sommarutställning på Upplandsmuséet 17 juni -14 augusti 2011 med landskapsbilder från fågelmarkerna och en och annan fågel på bild.
Vernissage fredagen den 17 juni 15-17.

Välkomna !

Webmaster ( 11.jun.11 )


Naturnatten söndag den 5 juni!

Var: Biotopia, Tid: 17-22

Under Naturnatten händer massor med spännande aktiviteter på Biotopia med omnejd. Testa skaparverkstad med återbrukstema och gör dina egna pins eller hälsa på 4H-djuren. På programmet finns ävem guidningar om fladdermöss och nattsångare eller ta chansen och gå på skattjakt med GPS. Varför inte börja kvällen med picknick i Vasaparken!

Alla är välkomna!

Programmet hittar du här

Webmaster ( 25.may.11 )


UOF och Biotopia

Representanter från UOF och Biotopia kommer att vara vid Årike Fyris på söndag 8/5 (kl 10-14). Vi kommer att guida och berätta om föreningen mm

Webmaster ( 08.may.11 )


Bildvisning med föredrag med Brutus Östling mån 16 maj

Brutus Östling
Närgånget
Bland albatrosser och pelikaner
Missa inte Brutus Östlings föredrag i Katedralskolans aula den 16 maj kl 19!
Pris: 70 kr
Jubileumspris medlem i UOF: 40 kr

OBSERVERA

Fel datum har angetts i senaste nummret av FiU för detta föredrag. Rätt datum är den 16 maj.

Brutus bild 1 Brutus bild 1

Webmaster ( 29.apr.11 )


Fågelskåda i Swaziland?

Nyligen har Good Travel startat ett samarbete med en organisation som arbetar med hotade fåglar i Swaziland. Good Travel arrangerar volontärresor till olika delar av världen. Projekten fokuserar på olika saker från att hjälpa utsatta barn och fattiga samhällen till att bidra till forskningen på utrotningshotade djur på Borneo och i Sydafrika. Fokus ligger särskilt på några av de rovfåglar som är hotade, exempelvis örnar, hökar och gamar. Förutom att man faktiskt få chans att skåda dessa och många andra fågel- och djurarter deltar man praktiskt i arbetet med att skydda dem. Arbetet går ut på att bland annat söka efter bon, mäta häckningsframgången, märka kycklingar och att fånga och märka vuxna fåglar. Det krävs inga förkunskaper för att delta i projektet, inte mer än ett intresse för djur och natur.

Länk till hemsidan där ni kan läsa mer om projektet här.

Intresserad? Kontakta:
Anna Korsvik
E-mail: anna.korsvik@goodtravel.se
Phone: +46 (0)8 502 552 92

Webmaster ( 29.apr.11 )


FiU 2011 nr 1

Fåglar i Uppland nr 1 2011 är på gång!
Kommer under nästa vecka i din brevlåda.

Omslag Innehåll
Konstnär: Jonas Nilsson
Fågellivet i Florarnas naturreservat (PDF) Svenska Högarna hösten 2010 (PDF) Nya framsteg i flyttfågelforskningen (PDF)

Webmaster ( 15.apr.11 )


Untraverken får klartecken

Tyvärr beslutade sig Miljödomstolen för att gå på Fortums linje och tillåta mer utsläpp av vatten från Untraverken i Båtforsområdet än vad miljöorganisationerna ville. Detta kan innebära en svårighet för Projekt Vitryggig Hackspett eftersom det blir torrare i områdena där hackspettarna förhoppningsvis finns kvar. Vilket i sin tur kan medföra en stak inväxt av gran i lövbiotoperna. All forskning på vitryggig hackspett pekar på vikten av att hålla ner gran i lövskogsområdena för att gynna hackspettarna. Kanske får vår arbetsgrupp Tornugglan röja mer för hand i framtiden om vi vill stötta Projekt Vitryggig Hackspett?

Läs mer på denna här.

Webmaster ( 15.apr.11 )


Lärkrutorna i TV

Den 6 april sändes på SVT ett inslag om UOFs satsning på att hjälpa sånglärkan i jordbrukslandskapet. Bildsköne Jan Wärnbäck, mannen bakom idén med lärkrutor i Uppland, presenterade projektet i såväl lokala ABC som rikstäckande Rapport, se lärkrutorna i samarbete med bönder. Har du ännu inte införskaffat några egna rutor eller vill läsa mer så titta här (PDF). <.p>

Sånglärkan allt mer sällsynt på svt.se/play

Webmaster ( 07.apr.11 )


Faunaväkteri

Intresserad av insekter också? Entomologerna startar ett faunaväkteri. Läs mer här (PDF).

Webmaster ( 27.mar.11 )


Röjningsarbete vid Vissjön påbörjat!

Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön Vissjön

Lördagen den 19 mars påbörjades röjningsarbetet vid Vissjön, utanför Björklinge. Röjningen utfördes i arbetsgruppen Tornugglans regi. Överblicken över sjön har efter denna dag förbättrats avsevärt, men det kommer att behövas ytterligare röjning. Därför kommer ännu ett röjningspass att genomföras, inom 2-3 veckor. Mer information kommer inom kort.

De som deltog i arbetet denna strålande vårvinterdag var:
Weine Erlandsson, Maria Forslund, Gunnar Jansson, Roine Jansson, Nils-Olof Jerling, Martin Molin, Kenneth Pless, Thomas Pless, Bertil Schelander och Per-Johan Ulfendahl.

Foto: Martin Molin

Arbetsgruppen Tornugglan

Kenneth Pless 070-9355001

kenneth.pless (at) hotmail.com

Webmaster ( 25.mar.11 )


UppFOTO 2010 Finalen

Tofsmes av Per Månsson

Vinnarna av UppFOTO2010 har nu utsetts av styrelsen.

Vinnare blev bilden av en Tofsmes tagen av Per Månsson

På delad andra plats kom:

Blåmes av Lars Mattsson
Gråsiska av Ulf Florman
Skäggmes av Matti Hirvonen

GRATTIS

Webmaster ( 23.mars.11 )


Röjningsarbete vid Vissjön lördagen den 19 mars

Vissjön fågelplattform Vissjön vy mot N Vissjön vy mot S Vissjön vy mot SV Vissjön vy mot V

Äntligen har vi fått klartecken att få ta bort sly och mindre träd i anslutning till fågelplattformen vid Vissjön. Det kommer att bli ett enormt lyft för lokalen, tänk er att kunna spana ut över området utan att sikten skyms av en massa sly överallt. Här kan vi verkligen göra en insats för Vissjön som fågellokal. Förslagsvis bränner vi upp allt på plats, vilket är okej för ägarna. Upplandsstiftelsen har givit ett ekonomiskt bidrag så att föreningen kan köpa in en röjsåg med nödvändig skyddsutrustning. Nu hoppas vi förstås på att det finns personer som har möjlighet att hjälpa till med röjningsarbetet. Vi kommer att behöva hjälp med sågning, släpande av grenar till eldarna och liknande göromål. Om du har tillgång till motorsåg eller röjsåg är det ett plus. Hör av dig till undertecknad om du har möjlighet att vara med den 19:e, vi beräknar starta vid kl. 9.00. Även om du bara har möjlighet att vara med en kort stund är vi tacksamma för din hjälp.
Hälsningar
Arbetsgruppen Tornugglan

Kenneth Pless 070-9355001

kenneth.pless (at) hotmail.com

Webmaster ( 07.mar.11 )


NATURVÅRDSPRISET 2011

Juryn har nu utsett vem som tilldelas Naturvårdspriset 2011 och det blev Projekt Vitryggig hackspett med projektledare Kristoffer Stighäll som ansvarig. Vi gratulerar till utmärkelsen som vi tycker att pristagarna är mycket väl värda. Utdelning av priset sker på vårt årsmöte den 24 mars. Motiveringen kan du läsa här (PDF).

Webmaster ( 07.mar.11 )


FINALEN I UppFOTO2010

Nu kan du äntligen rösta på din favoritbild från UppFOTO2010. Finalröstningen är öppen från den 2 mars till den 16 mars. De tre bästa bilderna kommer fotografen att premieras för på vårt årsmöte den 24 mars. Bilderna i finalomgången finner du här.

Webmaster ( 02.mar.11 )


FiU 2010 nr 4

Fåglar i Uppland nr 4 2010 är på gång!
Kommer under nästa vecka i din brevlåda.

Omslag Innehåll
Konstnär: Jonas Nilsson
Fågelrapport för Uppland 2009 (PDF)

Webmaster ( 17.feb.11 )


Årets örnräkning

Lördag 5 mars genomför Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden den årliga räkningen av havs- och kungsörn längs Mälaren och Hjälmaren med hjälp av lokala intressenter bland ornitologer och medlemmar i Naturskyddsföreningen.

De saknar i dagsläget observatörer vid Ormberget och kanske någon/några till Skarholmen/Graneberg också. Om någon är intresserad av att hjälpa till så kontakta:

Sten Ullerstad
Projektledare Fältstationen Rördrommen (hemsida http://www.rordrommen.nu)
tel 016/354152 eller 070-6054152

Webmaster ( 17.feb.11 )


Artrace 2011

Årets artrally är nu genomfört. Vinnarlaget i den bilburna klassen blev Älgkärrets Fanclub som såg 57 arter. Det var lika många som andraplatslaget, Metanol Tigers, men vinnarna hade kört kortare sträcka. På tredje plats kom laget Uv i skatrock. Vinnare i den miljövänliga klassen blev MK Tjockfot. Stort grattis till er och övriga deltagare!

Vädret under morgontimmarna var lugnt och klart, vilket bidrog till att några lag fick höra några ugglor ropa i gryningen. En pärluggla vid Börje sjö var nog det mest oväntade på morgon och kanske även under hela dagen. Vid lunchtid drog ett lätt snöfall in från söder. Det klarnade snabbt upp igen, men efter det tystnade fåglarna och alla lagen hade svårt att hitta de tilltänkta arterna. Till exempel hade alla råkor dragit någon annanstans.

Den stränga vintern märktes tydligt på artlistan som i år omfattade totalt 81 arter mot 99 föregående år.

Resultat: Bilburna Lag Antal arter
1 Älgkärrets Fanclub 57
2 Metanol Tigers 57
3 Uv i skatrock 56
4 Lag Nord 55
5 The Mighty Ducks 55
6 X-men 52
7 ArtBreakers 52
8 The Peckers 51
9 Knatte, Fnatte och Tjatte 47
10 Kvartetten som hänger 45
11 CocknChick 44
12 Fyras gäng 38
13 Almunge Boys 37

Miljövänligt transportsätt
1 MK Tjockfot 41

För detaljer, deltagare och kompletta artlistor, kolla här.

Webmaster ( 05.feb.11 )


UOF på COOP

UOF vid COOP Forum 110129 001

Under lördagen var UOF representerade på COOP Forum i Boländerna. Vi fick ett bord i närheten av fågelmaten och pratade med folk om fågelmatning, lärkrutor, föreningen och 'Vinterfåglar inpå knuten'. Det var en väldigt bra genomströmning av kunder och vi pratade med många människor under de fem timmar som vi fick stå där. Det är som vanligt intressant att höra alla frågor och tankar som folk har om fåglar.

Vi öppnade ofta med frasen: - Matar du fåglar? och det fascinerande var att många sa ja. Sedan var isen bruten. Många såg stressade ut och ville bara skynda förbi men efter att vi började prata med dem så kunde de stå en kvart och diskutera matning och artbestämning av fåglar. Det är verkligen roligt att prata fåglar med allmänheten på detta sätt och tiden bara flög iväg.

En som skyndade förbi svarade på frågan om han matar fåglar med ja. När vi började prata visade det sig att han givetvis matade fåglar eftersom han hade en hönsfarm med tusentals höns. Nåväl allt kan inte bli rätt direkt.

Vi delade ut ca 150 faktablad om Vinterfåglar inpå knuten samt en hel del provexemplar av FiU och annan info. Förhoppningsvis kan vi få några fler medlemmar ut av detta. Arrangemanget gav definitivt mersmak och det är något som vi kommer att försöka göra om nästa år. Samtidigt vill vi givetvis tacka COOP Forum för att vi fick vara där och personalen på platsen för ett mycket vänligt bemötande. Allt fungerade smärtfritt. Ett tack även till dem som ställde upp och representerade UOF. Det var Adam Sterno, Jan Wärnbäck, Peter Schmidt samt undertecknad.

Hälsningar

Tomas

Webmaster ( 29.jan.11 )


Artrace 2011

Tävlingsledningen har beslutat att förlänga tiden för anmälan till torsdagen den 27 januari till artracet . Följ länken Artrace 2011 och anmäl ditt lag!

Webmaster ( 25.jan.11 )


FiU-register på hemsidan

Tidskriften Fåglar i Uppland är en källa till gammal information som ibland kan vara lite svår eller tidsödande att hitta om man inte har tillgång till alla lösnummer eller om minnet sviker. Därför har vi nu skapat ett Excel-register med alla artiklar som publicerats i Fåglar i Uppland sedan år 2000. Dessutom ligger ett antal utvalda artiklar med fokus på inventeringar, artbiografier och fynd etc. mellan 1990 och 1999. Just nu ligger över 500 artiklar listade, men målet är att uppdatera detta register att bli fullständigt tillbaka till det första utgivningsåret 1971. Förhoppningsvis blir det också möjligt att klicka fram enskilda artiklar i pdf-format. Det finns även en (primitiv) sökfunktion där varje artikel har fått ett antal sökord, t ex om det gäller en inventering, en speciell art eller rör någon specifik fågellokal.

Hälsningar,

FiU-redaktionen

Webmaster ( 22.jan.11 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO 2010 Deltävling 4

Nu kan du rösta på vilken bild som du anser är bäst i deltävling 4. Röstningen är fram till 31 jan. Du kan bara rösta en gång och de fem bilderna med flest röster går vidare till finalen. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 15.jan.11 )


VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN

Nu är det återigen dags för räkning av fåglarna vid fågelbordet. Den 28 - 31 januari 2011 skall man räkna fåglarna vid sitt fågelbord och rapportera detta till Sveriges Ornitologiska Förening här.

Evenemanget brukar vara väldigt populärt och förra året kom det in 19 000 rapporter! Den vanligaste fågelarten 2010 var talgoxe (148 276 stycken) följt av bergfink (120 498 stycken) och sedan pilfink (103 366 stycken). Det skall bli intressant och se om förhållandena är likadana i år under denna snörika vinter.

Webmaster ( 12.jan.11 )


Havsörnen åter hotad i Uppland

Vi har nu skickat ut ett pressmeddelande och en insändare till media i Uppland om att vi är mycket oroade av Vattenfalls planer på en vindkraftspark vid Biotestsjön i Forsmark. Pressmeddelande finner du här (PDF) och insändaren finner du här (PDF).

Vi hoppas att detta får någon form av genomslag i media så att debatten kan starta och vi får mer uppmärksamhet kring problemet.

Enligt Rrk finns det ca 130 par havsörnar i Uppland och det är ett av de tätaste bestånden i Sverige. Uppland har ca 20-25% av Sveriges häckande havsörnar. Runt Biotestsjön kan det samlas upp till hundra havsörnar under vintertid om isen ligger i området. Var och en kan då föreställa sig vad som kan ske med 15 stycken vindkraftverk på platsen.

Sprid gärna denna information om ni på något sätt har kontakter som ni vet kan påverka situationen.

Webmaster ( 04.jan.11 )


Artrace 2011

Mer info om Artrace 2011!

Webmaster ( 31.dec.10 )


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Under 2011 fyller vi 40 år och det kommer att firas och uppmärksammas på olika sätt.

Håll koll på hemsidan för mer info!

UOF

Webmaster ( 20.dec.10 )


Skarven ökar inte längre i Stockholms skärgård och Mälaren

Enligt Skärgårdsstiftelsen så har skarvens ökning bromsats upp och börjat plana ut i Stockholm skärgård. Det ligger nu på ca 5000 aktivt häckande par och har gjort så de senaste tre åren. I år flyttade, enligt uppgift från Skärgårdsstiftelsen ca 450 par in till Stockholms skärgård från Uppland annars hade det blivit en minskning i år i området. Samma stabilisering av skarven har man funnit vid inventeringar i Mälaren enligt Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mer information finns här:

http://www.skargardsstiftelsen.se/

http://www.c.lst.se/ (PDF)

Webmaster ( 25.okt.10 )


UOF visar vägen

I juni uppmanade Miljödepartementet och Naturvårdsverket kommuner, länsstyrelser, frivilligorganisationer, forskare, bransch- och intresseorganisationer att bidra med sina goda exempel kring hur olika aktörer engagerar sig i arbetet med att bevara och hållbart nyttja våra naturresurser. Syftet är att inspirera och bidra till erfarenhetsutbyte när det gäller hur biologisk mångfald och lokal utveckling kan gå hand i hand.
Ett stort tack för de bidrag ni skickat in!

De goda exemplen är nu publicerade på Naturens års hemsida.

Där är UOF representerade med vår granskning av naturreservaten ur ornitologisk synvinkel och lärkrutorna i samarbete med bönder.

Våra lärkrutor drar till sig mer och mer uppmärksamhet. Har du inte köpt några rutor så är det god tid till att göra det nu.

Webmaster ( 22.okt.10 )


FiU 2010 nr 3

Webmaster ( 15.okt.10 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO 2010 Deltävling 3

Nu kan du rösta på vilken bild som du anser är bäst i deltävling 3. Röstningen är fram till 31 okt. Du kan bara rösta en gång och de fem bilderna med flest röster går vidare till finalen. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 15.okt.10 )


Hjälp sånglärkan - Köp en lärkruta

Sånglärkan är en av vårens första budbärare som med sin drillande sång högt upp i skyn förkunnar att våren är i antågande. Men sånglärkan har det inte så lätt i det moderna jordbrukslandskapet. Arten har minskat i Sverige med 50-70 procent bara under de senaste 30 åren.

En enkel åtgärd för att gynna sånglärkan är att anlägga lärkrutor i sädesfält - ett cirka 20 m2 stora områden som inte sås.

Vill du vara med och hjälpa sånglärkan? Köp en lärkruta!

Mer information hittar du här (PDF).

UNTs artikeln finns här.

Webmaster ( 23.sep.10 )


RÖDLISTADE FÅGLAR 2010

Artdatabanken presenterade en uppdaterad rödlista 2010. Den förra rödlistan var från 2005. I årets rödlista betraktas antalet taxa i Sverige vara 253 och av dessa är 91 rödlistade (95 med olika raser). Att notera är följande:

 • Nytillkomna arter jämfört med 2005 års rödlista:
  • Busksångare
  • Drillsnäppa
  • Tornseglare
  • Videsparv
  • Gråtrut
  • Vassångare
  • Brandkronad kungsfågel
  • Ejder
 • Övriga taxa
  • Sydlig gulärla
 • Ej längre rödlistade arter jämfört med 2005 års rödlista
  • Skedand
  • Mosnäppa
  • Skogsduva
  • Törnskata
  • Stenskvätta
  • Entita

Några citat från rödlistan:

'Av de reella förändringarna beror fem kategoriförändringar på minskande och 12 på ökande eller stabiliserade populationer, dvs. en väsentligt förbättrad situation jämfört med 2005. Ytterligare en förbättring kan konstateras. Antalet arter vilka klassificeras som hotade har minskat med fem, från 43 till 38, detta trots att antalet i kategorin Starkt hotad (EN) ökat med två.'

'En negativ förändring är att härfågeln nu betraktas som Nationellt utdöd (RE). Till den negativa sidan hör även att flera nya arter nu uppfyller kriterierna för att rödlistas, bland annat fortfarande allmänna arter.'

Motiveringar och en komplett rödlista för fåglar finner du här

Alla rödlistade arter kan du hitta här

Intressant att notera är att långhorningar som det fanns en artikel om i förra FiU har 113 reproducerande arter i Sverige varav 51 är rödlistade. Det är 45% av arterna! Betänk då att larverna av dessa skalbaggar är rätt så viktiga för våra hackspettar. Speciellt under vinterhalvåret. Det är vårt effektiva skogsbruk som är en av bovarna till detta.

Webmaster ( 08.sep.10 )


Stadsskogens dag

Adam, Nina och Benny Nina ställer in tuben
Adam, Nina och Benny vid vårt stånd på Stadsskogens dag Nina ställer in tuben på en bild av en pilgrimsfalk som Benny har satt upp på ett träd. Det var många som tittade i tuben och ställde frågor om vilken utrustning man behöver för att fågelskåda

Söndagen den 29 augusti var det återigen dags för Stadsskogens dag som arrangeras av Svenska Kyrkan och Uppsala kommun. Många av Uppsalas föreningar finns representerade här och fler och fler blir det med åren har vi märkt.

Detta år fick vi en mycket bättre plats än vad vi har haft förut. Vi stod på den så kallade Marknadsgatan mitt i strömmen av människor. Tomas Kjelsson, Benny Åhr, Nina Janelm, Adam Sterno och Lars Mattsson från föreningen ställde upp vid vårt stånd. Tur var väl det, för det var en strid ström av människor som ville ha ett gratis ex av FiU och ställa frågor om fåglar och fågelskådning.

Benny hade som sin vana trogen fixat en trevlig och uppskattad tipspromenad och Lars hade tagit med sig sin fotoutrustning för fågelfotografering inklusive sitt gömsle.

Under dagen delade vi ut ca 200 tidningar med ilagda inbetalningskort och sålde olika produkter för ca 1 900:-. Som tur var hade vi precis förnyat sortimentet med nya CD-skivor och böcker. Eftersom det är valtider så gick det runt en del politiker och propagerade för sina partier varvid vi passade på att slå ett slag för Årike-Fyris genom att upplysa dem om att vi vill ha ett naturreservat i området.

Vi hade verkligen tur med vädret. Trots uppseglande ,hotande regnmoln så var det uppehåll över oss och solen tittade fram ibland. Artlistan var som vanligt mycket mager med endast tio arter men det är väl normalt för årstiden i Stadsskogen.

Väl mött nästa år på detta trevliga evenemang.

Webmaster ( 05.sep.10 )


Fältvandring vid Vendelsjön söndag 12 september!

Inbjudan till 'fältvandring' på Vendelsjöns östra sida Söndag 12 september kl 10.00 - ca 14.00
Samling vid fågeltornet i Åhl. Mer info finns här (PDF: 1.4MB).

Webmaster ( 03.sep.10 )


Döda måsar vid nya dagvattendammen i Åriket

Info om de döda måsar som hittades vid Uppsala Åriket finns här (PDF).

Webmaster ( 03.sep.10 )


Stadsskogens dag 29/8. Sista söndagen i augusti!

Som brukligt kommer UOF att vara med på Stadsskogens dag tillsammans med föreningslivet i staden. I skogen finns då marknadsstånd, kolbullar och ett stort utbud av aktiviteter för allmänheten. Vi kommer att vara med och informera om föreningen samt sälja lite fågelböcker och CD-skivor. Årets datum är söndagen den 29 augusti kl 11-15. Mer detaljerat program kommer att finnas här under augusti.

Webmaster ( 04.aug.10 )


Naturaktiviteter I Uppsala

Webmaster ( 22.jul.10 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO 2010 Deltävling 2

Nu kan du rösta på vilken bild som du anser är bäst i deltävling 2. Röstningen är fram till 30 juli. Du kan bara rösta en gång och de fem bilderna med flest röster går vidare till finalen. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 15.jul.10 )


FiU 2010 nr 2

Webmaster ( 18.jun.10 )


Naturnatten 5 juni

Webmaster ( 29.maj.10 )


Bergsångaren på Måssten

Här kan du lyssna på sång och lockläten från den bergsångare som upptäcktes på Måssten den 14 maj. Inspelningen är gjord av Per-Johan Ulfendahl samma dag. Det kan vara lärorikt att kunna för oss som inte hann med att se och höra fågeln.

Webmaster ( 19.maj.10 )


INTERNATIONELLA DAGEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Lördagen den 22 maj är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Det uppmärksammar vi genom att mellan klockan 1000 - 1400 finnas tillsammans med Artdatabanken SLU, Naturskyddsföreningen i Uppsala, botaniker och entomologer vid Vindbrons östra fäste Årike Fyris.

Under dagen kommer det att anordnas olika aktiviteter som tex blomstervandringar, fjärilsvandringar och fågelskådning. Föreningarna kommer också att ha med sig information om sina verksamheter. Biotopia ställer upp med extra kikare så att det finns möjlighet att få se fåglarna på lite närmare håll.

Passa på att komma ut och lära dig mer om naturen som vi har inpå våra knutar.

Vindbron är den bro som finns ute på Kungsängen söder om Uppsala. Lättast tar man sig dit till fots eller med cykel. Gå eller cykla då söderut utefter Fyrisåns östra sida från Uppsala.

Webmaster ( 21.maj.10 )


Respektera Unesco i ÖP!

Det är mycket viktiga synpunkter som ledande företrädare för naturvårds- och friluftsorganisationer nu lyfter om Årike Fyris framtid (UNT Debatt 4/5). Åriket är ett ovärderligt område för flyttfåglar, kungsängsliljor, Linnéstigen, promenader, cykelturer och för landskapsbilden i Uppsala, skriver Maria Gardfjell och Niclas Malmberg.

Läs hela texten här.

Webmaster ( 02.maj.10 )


Fågelskådningens dag vid Vendelsjön

Fågelskådningens dag vid VendelsjönSöndagen 9 maj 2010

Fågelguidning och familjeaktiviteter vid Varggropens fågeltorn.
Öppet hus kl 09-13. Invigning av ny information för besökare, vid fågeltornets parkering kl 10.00.
Ta med eget fika och upplev en av Upplands bästa utefikaplatser.
Alla välkomna - med eller utan kikare!

Föreningen Vendelsjön - Studiefrämjandet - Upplandsstiftelsen - Sveriges Ornitologiska Förening - Upplands Ornitologiska Förening - Nordupplands Fågelklubb - Örbyhus Biologiska Förening

Information och vägbeskrivning eller tel 0705-234478.

Webmaster ( 05.maj.10 )


Årike Fyris

Under våren har UOF börjat agera för att bistå kommunens arbete med att göra ett naturreservat i Årike Fyris. Bakgrunden var att ordförande Tomas Kjelsson blev kontaktad av en reporter som frågade vad UOF tycker om den blivande bussdepån på Kungsängen. Eftersom vi inte visste något om detta så började fågelskyddsgruppen att titta närmare på saken. Det visade sig då att Åriket var hotat från flera håll. Dessutom kom förslaget till den nya Översiktsplanen för Uppsala kommun ut i samma veva och där var det uppenbart att Åriket riskerade att naggas rejält i kanterna. Vi lämnade in ett svar på remissen där vi skrev vad vi ansåg om flera olika saker. Dessutom ritade vi kartor över områden som vi tyckte var extra skyddsvärda ur fågelsynpunkt.

Därefter beslutade vi att kontakta andra natur-, kultur- och friluftsintresserade organisationer i Uppland/Uppsala för att höra deras åsikter i samband med bildandet av ett reservat i Årike Fyris. Ett par möten har genomförts under våren där bl a entomologer, botaniker, naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet, ett par Linnésällskap och flera representanter från SLU och Artdatabanken deltagit. Alla medverkande har uttryckt sitt intresse för ett fortsatt arbete med detta. Vad alla vi var oroliga för var framförallt:

 • Slamdammarna söder om Kungsängsbron skulle försvinna och ersättas med ett höglager för småbåtar, alldeles bredvid Kungsängsliljorna.
 • De gamla stallarna på Kungsängenområdet skulle ersättas av en stor bussdepå med livlig trafik dygnet runt.
 • Hovstallängarna söder om Kungsängsleden skulle bebyggas och därmed förstöra landskapsbilden och den öppna kontakten mellan Årike Fyris och Lövstaslätten.
 • En tänkt motortrafikled på en bro över Fyrisån skulle förbinda Ultuna med Sävja vilket naturligtvis skulle innebära ett rejält ingrepp i området.

Observera att dessa planer ligger i förslaget till Översiktsplanen och att alla (även du som läser detta) kan lämna in synpunkter på kommunens hemsida över dessa förslag innan den 12 maj.

Natur och Fritidskontoret på kommunen har ett uttalat uppdrag att revidera 2007 års förslag på naturreservat. Här finns alltså en chans att påverka för att skydda Åriket och få till stånd ett naturreservat i Uppsalas absoluta närhet ungefär som Oset i Örebro eller Vattenriket i Kristianstad. Mer information om vårt svar på Översiktsplanen och kartor kommer du att finna under länken 'Fågelskydd' framöver. Kom gärna med synpunkter till mikael.malmaeus(at)gmail.com.

Webmaster ( 02.maj.10 )


FiU 2010 nr 1

Webmaster ( 19.apr.10 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO 2010 Deltävling 1

Nu kan du rösta på vilken bild som du anser är bäst i deltävling 1. Röstningen är fram till 30 april. Du kan bara rösta en gång och de fem bilderna med flest röster går vidare till finalen. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 14.apr.10 )


UppFOTO 2010 Deltävling 1

Tävlingsledningen har beslutat att omröstning kommer att ske i senare delen av april efter önskemål från flera. Därför blir omröstningen den 15 - 30 april. Bilderna skall i fortsättningen vara tagna under tävlingsdelens tid. Dvs de månader som omröstningen kommer att omfatta.

Webmaster ( 06.apr.10 )


ÅRSMÖTET 2010

Onsdagen den 24 mars samlades ett fyrtiotal personer på Studiefrämjandets lokaler för UOFs årsmöte 2010.

Invalda i den nya styrelsen blev:

 • Adam Sterno - går in som ordinarie ledamot på 1 år efter att ha varit suppleant i 1 år
 • Per-Johan Ulfendahl - går in som ordinarie ledamot på 2 år
 • Martin Molin - går in som suppleant på 1 år
 • Nina Janelm - går in som suppleant på 1 år
Mikael Malmaeus visar vad Fågelskyddsgruppen arbetar med Mikael Malmaeus avtackades efter 9 år i styrelsen. Mikael kommer dock inte att helt sluta från sina åtaganden i UOF. Han kommer att fortsätta arbeta med fågelskyddsgruppen där han är sammankallande.

Fredrik Litsgård avgick efter 6 år i styrelsen och Zacke Svensson avgick efter ett år i styrelsen.

Efter den sedvanliga årsmötesproceduren presenterade sig arbetsgrupperna.

Därefter så utdelades priser:

 • Peter Hunger Naturvårdspristagaren 2010 Peter Hunger fick årets Naturvårdspris (motivering finns under fliken Naturvårdspriset)
 • Arne Hall vann första pris i tävlingen UppFOTO2009 Arne Hall fick priset för bästa bild i UppFOTO2009. Priset bestod av en boken 'Kaxiga fåglar' av Brutus Östling
 • Aleksandar Plavsic fick både andra och tredje pris i UppFOTO2009. Priset bestod dels av boken 'Fågellokaler i Uppland och Stockholms län' samt en t-shirt med UOF loga.
Mats Wilhelm visade vackra bilder på landskap, skådare och fåglar Efter sedvanligt kaffe med kaka så höll Mats Wilhelm ett mycket uppskattat föredrag med bildvisning på fåglar, fågellokaler och fågelskådare i Uppland.

Webmaster ( 25.mar.10 )


MAGISK UGGLEKVÄLL

Läsa historien här (PDF).

Webmaster ( 21.mar.10 )


TUFF VINTER FÖR FÅGLARNA ... och än är det inte över

Den gångna vintern har varit osedvanligt tuff för våra övervintrande fåglar. Nedan finns lite bilder från några som inte klarade vinter i Stockholms ström. Bilderna är tagna av Anders Rothman den 11 februari.

Ugglorna har säkert haft det svårt med det långvariga och tjocka snötäcket som fortfarande biter sig fast, Några rapporter om döda ugglor har jag hört men det är nog svårt att uppskatta hur många som har försvunnit.

Jag har själv sett flera döda korsnäbbar utefter vägarna. Senast idag (19 mars) låg det tre stycken döda på olika ställen utefter vägen mellan Almunge och Upplands-Väsby. De lockas till vägkanterna av den lilla barmark som finns där. Förmodligen försöker de hitta gruskorn till sin matsmältning. Jag vet inte om de är mer ovana vid bilar eller om det beror på något annat att just de stryker med men det är tråkigt att se en vacker korsnäbb död på det sättet.

Väderprognoserna visar på kallare väder med mer snö framöver så det ser ut som om våren kommer långsamt i år. Det kan bli jobbigt för de fåglar som chansar och börjar flytta till vårt område för tidigt. Förmodligen är det en bra ide att fortsätta mata fåglarna och då framförallt ge äpplen till de trastar som övervintrat.

Storskrake infrusen i isen Sothöna infrusen i isen

Webmaster ( 19.mar.10 )


UppFOTO 2009 Finalen

Nu är finalen avgjord för UppFOTO2009.
 1. Hall/fiskgjuse 58 röster
 2. Plavsic/Hökuggla 41
 3. Plavsic/Sångsvan 21
Grattis!

Webmaster ( 15.feb.10 )


Örnräkning

Lördag 6 mars mellan kl. 10 och 12 räknar vi örn, både havs- och kungsörn längs Mälaren och Hjälmaren i 5 län och cirka 15 kommuner. Är ni intresserade av att delta eller vet någon annan som är intresserad? Tacksam för besked snarast så att vi kan ordna rapportgrupper till Svalan.

Artikel om förra årets örnräkning (PDF).

Rördrommens årsprogram (PDF).

Vill ni se vilka platser som var bemanande förra året och resultatet då gå in på www.rordrommen.nu och gå till Fåglar och därifrån till örnräkning. Klickar man på Inmatat av Fältstationen Rördrommen kommer de aktuella punkterna upp.

Vänliga hälsningar
Sten Ullerstad
Projektledare Fältstationen Rördrommen och örnräkningen

Webmaster ( 13.feb.10 )


FINALEN I UppFOTO2009

Nu kan du äntligen rösta på din favoritbild från UppFOTO2009. Finalröstningen är öppen från den 1 februari till den 14 februari. De tre bästa bilderna kommer fotografen att premieras för på vårt årsmöte den 24 mars. Bilderna i finalomgången finner du här.

UppFOTO2010

Har du inte börjat fotografera fåglar ännu? Börja nu och lägg in dina bästa fågelbilder till nya tävlingen UppFOTO2010. Regler finner du här. Fina priser väntar till bästa bilderna. Maila bilden till uppfoto@uof.nu.

Webmaster ( 31.jan.10 )


VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN

Nu är det äntligen dags för SOFs fågelräkning 'Vinterfåglar inpå knuten'. Den 29 januari till den 1 februari skall man räkna fåglarna som är på tomten vid fågelbord och fröautomater. Sedan rapporterar man detta till SOF på deras hemsida. Mer information finner du här.

Webmaster ( 29.jan.10 )


Fågelbibliotek

70 hyllmeter fågellitteratur har landat i Ultunabiblioteket!
Sveriges Ornitologiska förening, SOF, har donerat sitt bibliotek till SLU, Ultunabiblioteket. Böckerna ställs nu upp i en sammanhållen 'SOF-samling' i boksalen, tillgängliga för alla våra besökare. Ultunabiblioteket är öppet för alla, inte bara studenter och forskare vid SLU, och vi hälsar alla fågelvänner välkomna att bekanta sig med våra nyförvärvade fågelböcker! Biblioteket är öppet mån-tors 9-18, fred 9-17. Läs mer om biblioteket här.

Tisdag 16 februari kl 13-14.15 är alla hjärtligt välkomna till invigning av SOF-samlingen i Ultunabiblioteket.

Program:
13.00 Invigning med bandklippning. SOF:s föreningschef Anders Lundqvist överlämnar biblioteket till SLU.
13.20-13.40 Samarbete för mer lärksång. Sönke Eggers, forskare vid Ekologiska institutionen, SLU, och tillika styrelseledamot i SOF.
13.45-14.15 Fåglarnas släktträd? Moderna metoder flyttar om och splittrar många grenar. Per Alström, ornitolog och forskare vid Artdatabanken, SLU.

VAR: Ultunabiblioteket, Undervisningsplan 10, Uppsala (busshpl Centrala Ultuna)
NÄR: Tisdag 16 februari kl 13.00-14.15

Webmaster ( 28.jan.10 )


VATTENFALLS ÖRNSTUDIE FÅR UNDERKÄNT

Enligt en artikel i UNT den 16 januari så får Vattenfalls örnstudie från Forsmarks området underkänt av Länsstyrelsen. Bakgrunden är att Vattenfall vill bygga 15 stycken vindkraftverk runt Biotestsjön. Eftersom många örnar vistas där vintertid så är det en stor risk för att de kan kollidera med vindkraftverken. Länsstyrelsen anser inte att Vattenfalls havsörnsutredning har tillräckligt vetenskapligt stöd och befarar att antaganden om hur många örnar som förolyckas är felaktiga.

Enligt Vattenfall saknas kunskap om hur vanligt det är att havsörnar väjer för vindkraftverk. Därför har man valt att använda en 'erfarenhetsbaserad väjningsgrad om 98 % som gäller för kungsörn' när man har utgått från att en till två havsörnar per år skulle dödas av vindkraftverken. Länsstyrelsen anser att denna väjningsfaktor är baserad på mycket lösa antaganden.

Vi kan se att detta inte är en bra plats ur vissa aspekter även om det rent tekniskt är ett bra läge, säger Vattenfall. De har ändå tydligen inte för avsikt att överge projektet utan vill komplettera ansökan. En tanke de har är att knyta ett forskningsprojekt till en eventuell framtida vindkraftspark för att studera effekterna på örnarna.

Så långt UNT:s artikel.

Eftersom det vintertid finns väldigt mycket havsfågel i Biotestsjöns område lockar det självklart dit havsörnar. Är det dessutom en kraftig isvinter så koncentreras fåglarna ännu mer till området och det kan bli ett av de havsörnstätaste områdena i Östersjön vintertid. Då verkar det rimma dåligt med att sätta upp vindkraftverk just där. Vi har självklart svarat på den remiss som kom ut under hösten om detta och det svar vi angav ligger i linje med vad Länsstyrelsen tycker. Samma åsikt hade Naturskyddsföreningen. Frågor man kan ställa sig är: Om nu man under en eventuell studie skulle upptäcka att flera havsörnar eller andra fåglar dödas av vindkraftverken kommer då Vattenfall att flytta kraftverken? Vid vilket antal döda fåglar gör man i så fall det?

Läs mer om projektet på Vattenfalls hemsida

Webmaster ( 18.jan.10 )


UppFOTO Deltävling 4

Nu är deltävling 4 avgjord för UppFOTO2009. Dessa bilder kom med till finalomgången.
 1. Hall/fiskgjuse 22 röster
 2. Hall/duvhök 7
 3. Månsson/gråsiska 5
 4. Persson/skogssnäppa 5
 5. Sjögren/knölsvan 4
Finalomgångens röstning sker 1 - 14 februari 2010.

Webmaster ( 15.jan.10 )


FÖRSIKTIGHET MED VITRYGGIGA HACKSPETTAR

En vädjan om försiktighet vid lokaler för vitryggig hackspett har kommit från Naturskyddsföreningen och Club300. Vi ber alla att respektera det som står i denna vädjan och inte störa de få fåglar som nu finns kvar. Särskilt gäller detta på lokaler under häckningstid (mars-mitten av juni) samt vid de talgutfodringsplatser som finns på lokalerna. Olika typer av härmingar för att locka fram fåglarna skall undvikas. Se mer info här.

Webmaster ( 11.jan.10 )


FiU 2009 nr 4

Fåglar i Uppland nr 4 2009 är på gång!
Kommer under nästa vecka (v 2-3) i din brevlåda.

Omslag Fågelrapport för Uppland 2008(PDF)

Webmaster ( 07.jan.10 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO Deltävling 4

Nu är det dags att börja rösta på bilderna i deltävling 4 i UppFOTO. Rösta fram de fem bästa bilderna som går vidare till finalomgången i februari 2010. Du kan rösta fram till den 14 januari 2010. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 01.jan.10 )


Upprop sångsvaninventering 2010

Europas sångsvanar räknas 16-17 Jan 2010

Sångsvan Sångsvan

I samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfåglar i mitten av januari 2010 planeras en heltäckande europeisk inventering av sångsvan och mindre sångsvan. Sådana heltäckande sångsvaninventeringar har genomförts tre gånger tidigare, 1995, 2000 och 2005. Sångsvanarnas beståndsutveckling kunde tidigare följas med de vanliga sjöfågelräkningarna, men arten har under senare år ändrat vanor och finns numera i allt större omfattning på fälten i jordbrukslandskapet och täcks inte av de traditionella inventeringarna. Sångsvanen har ju ökat markant i antal under senare år och det är därför av största intresse att följa beståndets vidare utveckling på en europeisk nivå.

Årets sångsvaninventering sammanfaller i tiden med de traditionella midvinterinvente-ringarna. Under den aktuella helgen samt angränsande dagar är jag intresserad av alla observationer av sångsvan från hela landet. Rapporterna bör innehålla uppgifter om datum, tid, lokal (gärna med koordinater och/eller bekanta lokaler i närheten), antal sångsvanar i flocken uppdelat på gamla och uppgift om vilken biotop/fälttyp svanarna uppehållit sig i. Om Du har tid och möjlighet är det också intressant att få uppgift om de olika familjernas storlek separat. För den som är med i den vanliga midvinterinventeringen av sjöfågel/gäss rapporteras svanarna på de vanliga blanketterna, men jag är också intresserad av ytterligare rapporter från andra besökta områden.

Resultaten kommer fortlöpande att redovisas på projektets hemsida.

På denna återfinns också information om sångsvaninventeringen samt övriga andfågelinventeringar. Rapportblanketter kan också laddas ner från hemsidan, men det går bra att rapportera med vanlig mail eller post.

Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund
070-52 55 709
Leif.nilsson@zooekol.lu.se

Webmaster ( 06.jan.10 )


Artrace 2010

Mer info om Artrace 2010!

Webmaster ( 19.dec.09 )


JULKLAPPSTIPPS

Vi har följande julklappstipps att erbjuda i år:

Ge bort ett medlemskap i Upplands Ornitologiska Förening för 2010. Sätt in 170:- på postgiro 22 87 04-3 och skriv 'Julgåva medlemskap' på talongen. Glöm inte att skriva vem det gäller samt adress och ert namn så skickar vi ett gåvobevis till er.

Nästa julklappstipps är ett förstadagsbrev med Brutus Östlings namnteckning på vårens utgåva av hans frimärken. Sätt in 100:- på PG 22 87 04-3 och skriv 'FDC' på talongen så skickar vi detta till er.

Webmaster ( 13.dec.09 )


KALENDER

Vill du ha en kalender med bilder från UppFOTO 2009? Priset ligger på 150 kronor beroende på hur många kalendrar som vi trycker. Skicka en bindande intresseanmälan till info@uof.nu snarast eftersom vi vill kunna trycka kalendern så fort som möjligt.

Webmaster ( 03.dec.09 )


Julmarknad i Uppsala 2009

UOF på julmarknad i Uppsala

Första advent 28-29 november stod vi för första gången på julmarknaden i Uppsala. Vi var på Gamla Torget utanför badhuset nära gågatan tillsammans med tomt- och strumpförsäljare. Det var en strid ström av människor som passerade förbi och vi besvarade frågor om fåglar och fågelskådning samtidigt som vi sålde CD-skivor med fågelsång och vår bok 'Fågellokaler i Uppsala och Stockholms län'. Som vanlig blev det diskussioner om skarvarna och kajorna men det var även en hel del andra intressanta frågor som dryftades. Bland annat fick vi höra flera som undrade över varför koltrastarna redan sjöng och varför domherrarna var så ovanliga nu för tiden. Vi delade även ut många provexemplar av vår tidning 'Fåglar i Uppland' och det var flera som faktiskt sa att de skulle bli medlemmar under 2010. Erfarenheten var positiv och vi kommer definitivt att försöka vara med nästa år också. De som ställde upp och stod i vårt stånd var Kenneth Pless, Peter Schmidt, Jan Wärnbäck, Inger Liljeberg-Kjelsson samt undertecknad. Väl mött på nästa års julmarknad i Uppsala.

Webmaster ( 01.dec.09 )


Fotografering av insekter och fåglar

EFU-UOF möte

På torsdag den 19 november kl 18.30 anordnar Entomologiska föreningen och Upplands Ornitologiska förening ett samarrangemang med foto i fokus. Det blir bildvisning av erkänt duktiga fotografer och förhoppningsvis kan vi dela med oss av olika erfarenheter vad gäller just fotografering av såväl småkryp som större kryp ...

Observera att denna träff äger rum i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2, ingång A1, Uppsala.

Kontaktperson: Stefan Eriksson (018 - 50 15 59)

Webmaster ( 19.nov.09 )


FiU 2009 nr 3

Webmaster ( 29.okt.09 )


UppFOTO Deltävling 3

Nu är deltävling 3 avgjord för UppFOTO2009. Dessa bilder kom med till finalomgången.

 1. Bergman/fiskgjuse 9 röster
 2. Plavsic/gärdsmyg 7
 3. Plavsic/sothöna 5
 4. Bergman/storlom 3
 5. Franzén/pilgrimsfalk 3
Nästa omgångens röstning sker 1 - 14 januari 2010. Glöm inte att skicka in era bidragande bilder till uppfoto@uof.nu.

Webmaster ( 15.okt.09 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO Deltävling 3

Nu är det dags att börja rösta på bilderna i deltävling 3 i UppFOTO. Rösta fram de fem bästa bilderna som går vidare till finalomgången i februari 2010. Du kan rösta fram till den 14 oktober. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 01.okt.09 )


Brutus Östling ons 30 sep

ATT ÖVERLEVA DAGEN

Om tuffa pingviner och andra kaxiga fåglar

FÖREDRAG MED BILDVISNING AV BRUTUS ÖSTLING

Nu har vi chansen att få ta del av Brutus fantastiska bilder på fåglar och natur. För första gången är han i Uppsala och håller sitt mycket uppskattade föredrag. Brutus Östling har ofta kallats en av världens främsta fågelfotografer. Hans böcker har rosats av kritikerna men också nått en mycket bred publik. Östlings bildvisningar brukar vara högt uppskattade långt utanför de fågelintresserades skaror. En stor mängd bilder blandas med kommentarer om fåglars beteenden och sinnen - och med anekdoter om bildernas tillkomst men också om fotografens misslyckanden att få till bilder. Det blir en hel del nytt material, men det blir också återblickar.

Plats: Katedralskolans aula

Tid: Den 30 september 18:30

Kostnad: 80:-

Ingen föranmälan

Möjligheter ges i pausen och efter fördraget att köpa Brutus populära böcker.

Poster

Webmaster ( 10.jun.09 )


Exkursion till Björn 090919

Båten är på väg att hämta andra delen av gänget Förväntansfulla skådare på väg ut till Björn Sträckskådning vid fyren Fyren på Björn Avspaning av skären på Björns norrsida Trädgårdarna upp till fyren kan alltid dra till sig fåglar Stengärdsgård på Björn Weine Erlandsson sammanställer fågelrapporten
© Tomas Kjelsson

Bilderna: Båten är på väg att hämta andra delen av gänget; Förväntansfulla skådare på väg ut till Björn; Sträckskådning vid fyren; Fyren på Björn; Avspaning av skären på Björns norrsida; Trädgårdarna upp till fyren kan alltid dra till sig fåglar; Stengärdsgård på Björn; Weine Erlandsson sammanställer fågelrapporten.

Vi var ett morgontrött men förväntansfullt gäng som möttes upp i gryningen för att åka båt ut till Björn. Vädret var lugnt och en hel del mygg kalasade på oss medans vi väntade på båten. Väl ute på Björn ställde vi upp oss vid fyren för att se om det sträckte några fåglar. Det var väldigt lugnt en del lom sträckte men annars nästan ingenting. Det som gladde oss var en rastande roskarl ihop med kärror på skären intill samt två svarthakedoppingar och en gråhakedopping utanför.

Efter en stunds spanande så bestämde sig några för att gå på västsidan av Björn och titta efter småfågel och vadare. Väl framme hade några av oss turen att få se en dvärgsparv uppflugen på en torr gren i en buske. Larmet gick och snart var vi alla där för att hoppas få se den komma fram eller höras men efter ett idogt letande så konstaterades att den inte var kvar på platsen. Väl tillbaka till fyren så fick vi se två mindre flugsnappare som både syntes och hördes bättre.

Några skärpiplärkor hittades också samt en översträckande lappsparv annars var det rätt lugnt på småfågelfronten också. Vädret kunde man dock inte klaga på. Det var strålande sol och man kunde konstatera att långkalsonger och varma tröjor var rätt överflödiga. Vid ett-tiden tog vi båten tillbaka och flera fick mersmak av komma till Björn flera gånger. Ön har verkligen potential för att dra till sig spännande arter.

Nästa resa till Björn är planerad till den 4 oktober. Det finns några få platser kvar. Ring Tomas Kjelsson 0174-241 68 om du är intresserad att hänga med.

Webmaster ( 22.sep.09 )


Exkursion Hjälstaviken 20/9

Exkursionen till Hjälstaviken 20/9 är inställd gå grund av att ingen har anmält sig.

Webmaster ( 18.sep.09 )


Hjälstaviken skådare

Två av Hjälstavikens skådarprofiler på gubbhyllan Kvarnberget
Mr Hjälstaviken Pekka Westin och Tom Sandström. Vad har Pekka i kikaren? Kanske en sträckande bivråk eller är det lärkfalken som fångar sländor över Lingbokullen. Man ser den fina vyn över Hjälstaviken från Kvarnberget. Bilderna tagna 1:a sep 09.

Hjälstaviken skådning Hjälstaviken skådning

Webmaster ( 02.sep.09 )


B-vitaminbrist kan vara orsaken till fågeldöd

Ett genombrott i forskningen kring minskande fågelpopulationer kan ha skett. Orsaken tycks vara en brist på B-vitamin. Varför detta sker är fortfarande höljt i dunkel men forskningen fortskrider. Läs mer på SR Vetenskapsradions här. På deras hemsida finns även en länk till den aktuella publikationen som påvisar detta.

Läs mer om B-vitamin här

Webmaster ( 15.jul.09 )


UppFOTO Deltävling 2

Nu är deltävling 2 avgjord för UppFOTO2009. Dessa bilder kom med till finalomgången.

 1. Plavsic/stare 10 röster
 2. Plavsic/gräsand 7
 3. Henriksson/fiskgjuse 5
 4. Henriksson/enkelbeckasin 4
 5. Karlsson/slaguggla 3
Femteplatsen var tuff och vi var tvungna att med ett mynt välja en av de två bilderna. Det blev Karlssons slaguggla som gick vidare. I denna omgång var det inte så många som röstade som förra omgången. Kanske beroende på att det är semestertider. Vi hoppas på bättre medverkan till tredje omgångens röstning som sker 1 - 14 oktober. Glöm inte att skicka in era bidragande bilder till uppfoto@uof.nu.

Webmaster ( 15.jul.09 )


FiU 2009 nr 2

Webmaster ( 30.jun.09 )


Vindkraft vid Biotestsjön

UOF har genom sin fågelskyddsgrupp gett sin åsikt om installation av vindkraftverk runt Biotestsjön i Forsmark. Läs här (PDF).

Webmaster ( 11.maj.09 )


VINDKRAFT VID BIOTESTEN

Vattenfall vill bygga 15 stycken vindkraftverk vid Biotestsjön i Forsmark varav åtta stycken skall placeras runt själva Biotestsjön. Mer information finns här.

Om man vill lämna skriftliga synpunkter på projektet kan man göra detta fram till den 31 maj till:

Göran Kindlund, Vattenfall Power Consultant AB, Box 527, 162 16 Stockholm eller på e-post: goran.kindlund@vattenfall.com.

En sammanfattning av en havsörnsstudie som har gjorts i området för denna etablering finner du här (PDF). Den finns även i sin helhet på Vattenfalls hemsida.

Upplands Ornitologiska Förening kommer att lämna sina åsikter men vi tycker att även medlemmar skall ta chansen att uttrycka sin åsikt om detta projekt.

Fågelskyddsgruppen

Webmaster ( 11.maj.09 )


Vi firar naturens år 17 maj i Hjälstavikens naturreservat!

Mer info från länsstyrelsen finns här (PDF: 1,4Mb)

Webmaster ( 07.maj.09 )


FÅGELSKÅDNINGENS DAG 10 MAJ 2009

Det årliga evenemanget 'Fågelskådningens dag' är i år söndagen den 10 maj. Här har du möjligheten att ställa frågor och lära dig mer om fåglar. Upplands Ornitologiska Förening har kunniga fågelskådare på plats som guidar, visar och berättar.

Tag chansen att möta oss på följande ställen:

 • Övre Föret, Årike Fyris, söder om Uppsala vid Vindbrons östra sida. Klockan 0900-1400
  Övre Föret är en väldigt stadsnära fågellokal och har ett fågeltorn samt en plattform som man kan skåda från. Här finns det en del änder och småfåglar. Med lite tur kan man få se olika översträckande rovfåglar och kanske den vackra kungsfiskaren flyger förbi.
 • Hjälstaviken öster om Enköping vid fågeltornet. Klockan 0900-1400
  Hjälstaviken är en av de mest kända fågellokalerna i Uppland. Här finns mycket änder, gäss, tranor och måsar. En del vadare rastar också. Har man tur kan man få se svarttärna och dvärgmås.
 • Ledskärsviken norr om Tierp vid fågeltornet. Klockan 0700-1200
  Upplands mest kända lokal för olika vadare och änder. Här finns det stor chans att få se Upplands landskapsfågel havsörnen med sina majestätiska vingslag.
 • Biotopia i Uppsala
  y Biotopia har uppstoppade fåglar i sina naturliga miljöer som ger ett mycket naturtroget intryck. Här har man chansen att studera fåglarna på närhåll utan behov av kikare.

Välkomna

Önskar Upplands Ornitologiska Förening (UOF) i samarbete med Biotopia och Upplandsstiftelsen

www.uof.nu
www.biotopia.nu
www.upplandsstiftelsen.se

Webmaster ( 04.maj.09 )


Särskild inbjudan till Stockholms fågelkännare! 50% rabatt på konsert i Berwaldhallen

Den 26 april har SR P2 nypremiär på sina klassiska P2-fåglar, denna gång på webben! I samband med dagens konsert i Berwaldhallen samtalar fågelkännarna Bengt Emil Johnson och med den fågel-pianisten Carl-Axel Dominique, på scen i Berwaldhallen. Samtalet börjar kl 14.00.

Därefter, kl 15.00 framför Gävle Symfoniorkester bl a en svit ur Stravinskys 'Eldfågen'.

Tag med detta PDF till Berwaldhallens biljettkassa eller ring tel 08-784 18 00 och boka din konsertbiljett! Uppge P2-fågeln när du bokar och du får 50% rabatt på biljettpriset. Berwaldhallens biljettkassa är öppen mån-fre kl 12-18 samt två timmar före konsertstart och du hittar oss på Dag Hammarskjöldsväg 3. Ordinarie biljettpris är 100-395 kr.

Här kan ni läsa mer om söndagens konsert, under den 26 april i Berwaldhallens Kalendarium.

Här finns mer information om P2-fågeln på webben.

Välkomna!
Elle-Kari Höjeberg
Kanalansvarig P2
Sveriges Radio

Webmaster ( 21.apr.09 )


RÖSTA PÅ BILDERNA TILL UppFOTO Deltävling 1

Nu kan du rösta på vilken bild som du anser är bäst i deltävling 1. Röstningen är 1 - 14 april. Du kan bara rösta en gång och de fem bilderna med flest röster går vidare till finalen. RÖSTA HÄR

Webmaster ( 31.mar.09 )


FiU 2009 nr 1

Webmaster ( 30.mar.09 )


Angående Untraverken

UOF har ju som ni säkert vet lämnat ett remissvar angående utbyggnaden av Untraverken. Det har även fler instanser/föreningar gjort och de flesta ställer sig lite frågande till utbyggnaden. UNT har haft en artikel om detta och ni kan läsa den här.

Debatten lär fortsätta.

Webmaster ( 26.mar.09 )


Inflöde av vitryggig hackspett

Under hösten har det sträckt många vitryggiga hackspettar från Ryssland in över Finland och en del har konstaterats spilla över till Sverige. Vad vi vet har hittills inga hittats i Uppland men vi tror att chansen finns att detta även har inträffat hos oss. Vi har därför tagit fram en karta över 100 lövrika biotoper i Uppland som det kan tänkas hamna vitryggig hackspett i. Åk ut och titta/lyssna i ditt närområde! Titta också efter hackspettens typiska hack i ex aspar som ser ut som om någon har borrat sig in i trädet.

Kartor över 100 lövrika områden i Uppland:Bild på typiska hack av vittryggig hackspett. Bilden är från Dalsland.

Rapportera eventuella fynd till: kristoffer.stighall (at) naturskyddsforeningen.se eller ring på 0706-69 68 96

Webmaster ( 23.mar.09 )


NATURVÅRDSPRISET 2009

2009 års naturvårdspris tilldelas Kjell Eriksson, Stockholm

Motivering

För många är Kjell lite av en doldis bland fågelskådarna i Uppland men i över 30 års tid har Kjell inventerat och följt upp fågellivet framförallt i Garnsbygden men även i hela Vallentuna Kommun. Kjell är en drivande kraft i Angarngruppen och deltar aktivt i gruppen med olika projekt. Sedan slutet av 70-talet har Kjell varje år bland annat inventerat ortolansparv i Vallentuna kommun. Ugglor och rovfåglar är andra arter som står Kjell nära hjärtat. Kjells drivkraft, kunskap och noggrannhet har till stor del bidragit till förståelsen och intresset för det uppländska fågellivet. Kjell har även redan från början varit miljömedveten och all inventering som han har utfört har gjorts till fots eller med cykel.

Priset består av 1000:- i kontanter samt en fågelakvarell. Prisutdelning sker på årsmötet den 25 mars.

Webmaster ( 20.mar.09 )


Årsmöte + föredrag om en resa till Oman: ons 25 mars

Sedvanligt årsmöte och bra tillfälle att föra fram sina åsikter, förslag och önskemål angående föreningen. Efter årsmötet visar Joakim Ekman fågel- och naturbilder från en resa till Oman. Mer info om detta kommer senare på hemsidan. Obs! Lokal är denna gång Studiefrämjandet, Portalgatan 2 (ingång A1).
Starttid kl. 18:30. UOF står för fika.

Webmaster ( 18.mar.09 )


VITRYGGPROJEKTET

Var med och arbeta för det mest spännande fågelprojektet i vår tid. Vitryggsgruppen behöver förstärkning och här finns det en chans för dig att dra ditt strå till stacken. Vill du vara med och:
  li>Inventera tänkta/blivande områden för vitryggig hackspett
 • Inventera efter vitryggig hackspett. Det finns ett flertal områden som behöver gås igenom.
 • Hjälpa till vid utsättningar av vitryggig hackspett.
 • Mata utsläppta vitryggiga hackspettar under höst- och vinterhalvåret.
 • Samt mycket annat de behöver hjälp med.
Fram för allt gäller detta för Uppland.

Kontakta Kristoffer Stighäll om du är intresserad på: kristoffer.stighall (at) naturskyddsforeningen.se eller ring på 0706-69 68 96.

Webmaster ( 20.mar.09 )


Odlingslandskapets fågelfauna minskar fortfarande och vi vill göra något åt detta

Under våren 2009 kommer Matt Hiron och Tomas Pärt utföra en storskalig fågelinventering i jordbrukslandskapet i södra Sverige (inklusiv Uppland) för att undersöka hur viktiga olika habitat är för förekomsten av våra vanligaste fågelarter. Målet är att förstå varför vissa arter minskar mer i vissa typer av landskap och om specifika habitat (t.ex. betesmarker, höstsådda respektive vårsådda åkrar) är lika viktiga i alla typer av landskap. Förhoppningsvis kan man senare använda denna kunskap för att effektivare skydda fågelfaunan i ett levande jordbrukslandskap.

Man söker därför erfarna fågelskådare som kan inventera fåglar. Fågelinventeraren ska ha god kännedom av fåglar, helst ha egen bil samt kunna jobba 10 eller 20 dagar totalt under perioden april juni. Inventeraren kommer att vara timanställd med en lön på 120 kr. Milersättning på ca 18 kr per mil ingår.

Intresseanmälan lämnas bäst via e-post till Matt Hiron at SLU (Matthew.hiron@ekol.slu.se) tillsammans med en kort beskrivning av relevant erfarenhet.

Webmaster ( 13.feb.09 )


UppFOTO

Nu börjar UppFOTO 2009: ta den bästa fågelbilden i Uppland under 2009! Klicka här.

Webmaster ( 03.feb.09 )


PeO

UOF har beslutat att inrätta ett konto där pengarna går till att inköpa fler slaguggleholkar. Kontot kommer att vara till minne av PeO. Det går bra att sätta in pengar på kontot för ändamålet. Sätt in pengarna på UOFs vanliga konto PG 228704-3 men det är viktigt att talongen märks med PeO så inte pengarna blandas med de vanliga medlemsavgifter.

För er information kan vi även nämna att begravningen av PeO Westman sker den 11 februari i Bladåkers församlingssal klockan 13:00 med minnesstund i Almunge församlingsgård senare. Kontakta Fonus på 0174-100 70 senast den 7 februari om ni vill deltaga.

Webmaster ( 01.feb.09 )


Örnar

 1. Kungsörnsinventering
  UOF vill skapa en grupp som hjälper Länsstyrelsen i Uppsala län med att försöka inventera och leta efter häckningar av kungsörn i Uppland. Till detta behöver vi din hjälp. Tanken är att vi skall stå på olika platser under våren (februari-mars) och leta efter spelflygande örnar. Eftersom Uppland är så platt har detta visat sig vara lite svårt att finna lämpliga utsiktsplatser och fler personer och resurser måste skjutas till. Det är där vi kommer in. Samordnare är Martin Tjernberg. Anmäl ditt intresse till martin.tjernberg (at) artdata.slu.se snarast.
 2. Årliga örnräkningen
  Lördagen 28 februari mellan klockan 10 och 12 är det dags för den årliga örnräkningen längs Mälaren och Hjälmaren. Är du intresserad av/har möjlighet att delta och stå på angiven punkt? I de flesta fall är det samma som förra året med undantag för ett par nytillkomna observatörer.

  När du anmäler dig vill vi att du anger vilket mobiltelefonnummer som vi skall ringa upp dig på under räkningen. Vi skickar ut material cirka 1 vecka i förväg då du får uppdaterade instruktioner samt vem som kommer att ringa upp dig på örndagen. Vi vill gärna ha din anmälan inom 14 dagar. Vet du fler som vill vara med så be dem kontakta undertecknad! Mer info finns här (PDF).

  Söndag 1 mars kl. 10.00 träffas vi i Fältstationen för att utvärdera resultaten.

  Sten Ullerstad
  Projektledare Fältstationen Rördrommen
  tel 016/354152 eller 070-6054152
  Hemsida

Webmaster ( 28.jan.09 )


Ett tips!

Fredrik Litsgård presenterar sitt kandidatarbete på måndag 26/1 kl 13:00 på SLU - Ultuna, i Ekologihuset, sal F.
Arbetet handlar om möjligheten att hitta lämpliga häckplatser för en hotad fågelart (ängshök) genom kartstudier. Fredrik kommer också att skriva om detta i FiU framöver.

Webmaster ( 21.jan.09 )


Vittrut i Vaksala

Bilder på truten finns här

Karta till platsen där truten sågs

Bilder © Eric Blomgren

JS och BMS UG kryssar Bilar

 1. Johan Södercrantz försöker med stelfrusna fingrar att få iväg ett BMS-larm på telefonen strax efter upptäckten.
 2. Ulf Gärdenfors har precis anlänt och kryssar med Johans tub. I bakgrunden ses förutom en glad Johan också Björn Lundgren och Janne Rönnqvist.
 3. Det blev snabbt trångt med bilar på den lilla avtagsvägen.

Webmaster ( 19.jan.09 )


Vinterfåglar inpå knuten

Den numera populära och årliga 'Vinterfåglar inpå Knuten' är den 23 - 26 januari. Räkna dina vinterfåglar på tomten under denna tid och rapportera det helst via Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida. Här finns också mer information. Resultaten publiceras senare i Vår Fågelvärld, Fågelvännen och SOF:s hemsida.

UOF kommer att samarbeta med Biotopia och hjälpa till att räkna antal fåglar vid fågelbordet (see Chatten).

Webmaster ( 18.jan.09 )


PeO Westman

Det är med ett tungt hjärta jag tyvärr måste meddela att en av Upplands skådarprofiler PeO Westman har avlidit efter en tids sjukdom.

PeO var för många förknippad med Pansarudden, Tre Backar Lång och skogens fåglar. Han intresserade sig framförallt för ugglor och då speciellt slagugglor. Han satte upp och övervakade holkar för ugglor och andra fåglar i området Pansarudden - Gisslaren. Dessutom var han ofta guide för andra skådare inte bara från Sverige utan även från andra länder. Han hjälpte också till att hålla platser i området iordningställda och tillgängliga för oss andra skådare så att det skulle bli lättare att lyssna och se olika skogsfåglar. För dessa saker tilldelades han 2004 års Naturvårdspris av Upplands Ornitologiska Förening. Något som jag vet att han var både stolt och tacksam för.

PeO var inte bara en duktig fågelskådare, han var även en skicklig och engagerad flugfiskare. Under flera år var han verksam i Fyrväpplingen med guidning och kurser i flugfiske.

Det kommer att kännas väldigt tomt efter honom, speciellt nu till våren då alla ugglor och hackspettar är igång i skogarna. Samtidigt kommer de som kände honom säkert att glädjas och minnas alla roliga och trevliga minnen de har haft tillsammans med honom. Tack PeO.

PeO Westman tar
emot naturvårdspriset

Förra ordföranden Joakim Ekström (till vänster) delar ut UOFs naturvårdspris 2004 till PeO Westman

Webmaster ( 14.jan.09 )


Vitrygg

För alla er som suktar efter vitryggig hackspett kan kanske denna länk till Youtube vara något.

http://www.youtube.com/watch?v=WoSt3QmIIYo

Det är en 8 min lång sekvens och det blir riktig fina bilder efter ca 4 minuter, så håll ut.

Webmaster ( 10.jan.09 )


GULBRYNAD SPARV I UPPLAND

Årets första riktiga raritet upptäcktes idag vid 13-tiden på Järvafältet vid JOKs fågelmatning. En gulbrynad sparv. Här följer lite mer information samt lite bilder från händelsen. Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.

Senaste nyheter om sparven finns här (Bird Alert Sweden).

Gulbrynad sparv Gulbrynad sparv
© Olle Bernard

Olle Bernard skriver: I dag (3/1) upptäcktes en gulbrynad sparv (hane) vid JOKs fågelmatning söder om Säbysjön. Eftersom denna art aldrig tidigare observerats i Sverige utgör fyndet som alla förstår en stor sensation. Enligt för mig tillgängliga källor har endast 3 fynd gjorts i Europa fram till 1991. Dessa var i Storbritanien (Norfolk) okt 1975, Färöarna okt 1980 samt i Nederländerna okt 1982. Någon av er kan kanske bidra med ytterligare kunskap beträffande den Europeiska fyndbilden.

Den gulbrynade sparven visade sig under eftermiddagen mycket sparsamt vid JOKs matning söder om Säbysjön. Fågeln var dock kvar i området fram till skymningen, så vi får givetvis hoppas på att den finns kvar vid matningen även i morgon.

Om den gulbrynade sparvens uppträdande bedöms vara spontant har Järvafältet för första gången i historien kunnat presentera en ny fågelart för Sverige. Detta låter ju egentligen helt omöjligt och snudd på sanslöst och undertecknad måste nog nypa sig i armen flera gånger för att försöka inse detta mycket märkliga och glädjande fakta.

Nu får vi hålla alla tummar för att den rara fågeln stannar kvar vid JOKs matning och därmed får glädja många fågelvänner.

Ett stort tack till JOK-kamraterna Harald Ehrenborg och Kjell Sahlberg som tillsammans med undertecknad hade förmånen att få upptäcka den gulbrynade sparven.

/Olle

Tomas Kjelsson skriver: Vi anlände dit ca 1430 och då var det redan en lång rad bilar och många skådare där men ingen sparv. Olle Bernard gick runt och visade bilderna han hade tagit på rariteten så att vi alla skulle se vad det var vi skulle hålla koll efter (eller var det för att vi skulle sukta?). Ett kraftigt snöfall satte in som inte fick modet på topp precis men när snöfallet började avta vid 15-tiden ropar någon plötsligt att sparven var på matningen. Mycket riktigt där gick den lugnt och stilla och åt av fröna. Efter ett tag flög den upp i ett träd och visade fint upp sig för alla lyckliga skådare. Mycket trevlig obs. Hoppas nu bara att den blir kvar en längre tid så att fler hinner se den.

/Tomas

Gulbrynad sparv Gulbrynad sparv Gulbrynad sparv
Förväntansfulla skådare i snöfallet | Några av alla bilarna utefter vägen till Järvafältet | Skådare vid JOKs matning
© Tomas Kjelsson

Webmaster ( 03.jan.09 )


Upprop midvinterinventering 2009

Kring helgen den 17 och 18 januari organiseras som traditionen bjuder den årliga midvinterinventeringen av sjöfåglar och gäss på samma sätt som varje år sedan 1967. Leif Nilsson har ett etablerat nät av inventerare som är ute år efter år och täcker sina standardlokaler, men under de senaste åren har vi ju alla märkt av de ändrade vinterförhållandena som gjort att många tidigare isbelagda områden nu är fria från is och kan utnyttjas av sjöfåglarna. Samtidigt har många gäss de allra senaste åren börjat övervintra i större utsträckning. För att täcka in alla dessa förändringar behövs uppgifter från nya områden.

Mer info finns här (PDF).

Webmaster ( 04.jan.09 )


Upp-X

GRATTIS Percy till segern i Upp-X 2008. Det var med en mycket liten marginal till tvåan som Percy kammade hem segern. Percy kan se fram emot att mota ett litet pris under årsmötet samt att han får ett fritt årsmedlemskap för 2009 i UOF.

Som ni kanske har sett så blir det inget Upp-X 2009 tävling. Däremot har vi lagt i länkar på hemsidan var ni kan jämföra er med andra skådare i Uppland och även kommunvis för de olika kommunerna i Uppland. Klicka på länkan (Upp-X) i vänsterspalten för tillgång till dessa funktioner. Där kan ni även jämföra er äldre Upp-X. Chatten och Obsboken kommer att finnas kvar och dessutom kommer det att dyka upp någon annan form av tävling under våren och hösten. Vi planerar för fullt! Så håll ögonen på hemsidan samt i FiU.

Webmaster ( 01.jan.09 )


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vi vill passa på och önska alla en trevlig helg. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla aktiva inom föreningen för vad de har bidragit med under året. Det är deras positiva engagemang och intresse som gör föreningen till vad den är och driver den framåt.

Vi har många trevliga saker att se fram emot under våren 2009:

 • 19 olika exkursioner är inbokade
 • Vinterfågelracet den 31 januari
 • Årsmötet den 25 mars med föredrag
 • Fågelskådningens dag den 10 maj
Dessutom är det en del inneträffar på gång samt en del tisdagspubar redan inbokade.

Som ni kanske har sett så blir det inget Upp-X tävling nästa år. Chatten kommer dock att finnas kvar och dessutom kommer det att dyka upp någon annan form av tävling under våren och hösten. Någon typ av samexkursion med entomologerna är också på gång. Vi planerar för fullt! Så håll ögonen på hemsidan samt i FiU.

Dessutom hoppas vi självklart på att det skall finnas många intressanta fåglar i Uppland under 2009 så att vi alla kan få träffas i fält.

Än en gång God Jul och Gott Nytt År.

Tomas Kjelsson

Ordförande

Webmaster ( 22.dec.08 )


Artrace 2009

Mer info om Artrace 2009!

Webmaster ( 14.dec.08 )


UOF nyheter

 • Fågelmatare på Biotopia

  Så här ser den fågelmatare ut som föreningen har inhandlat och skänkt till Biotopia. Som ni ser är det är en rejäl matare med plats för ordentligt med frön. Den låg och skräpade och vi fick inhandla den för 400:-. Mattis Jansson har renoverat upp den och nu står den vid Biotopias ingång. Biotopia har satt upp lite granar runt omkring som skydd för småfåglar. Vi hoppas att den kommer att bidra till att sprida mer kunskap om fåglar och fågelskådning hos allmänheten. Vill ni får ni gärna bidra med frön till den genom att ta med fågelmat ner till Biotopia. De vill däremot nog helst fylla på den själv.

 • Idag 13/12 hade vi den stora äran att få vara med när Brutus Östling och Staffan Ullstrand signerade sina nya böcker på Akademibokhandeln under eftermiddagen. Vi var där och berättade om föreningen samt delade ut provexemplar av FiU. Det var en hel del folk som passade på att köpa en lämplig julklapp till sina fågelintresserade vänner eller släktingar. Om vi har tur kanske vi kan få ta del av Brutus bilder eller Staffans fågelkunnande på någon framtida inneträff.
UOF på LundeQ Brutus Östling

Webmaster ( 12.dec.08 )


UPPROP TILL SKÅDARE I UPPSALA KOMMUN

Uppsala kommun håller på med att revidera sin översiktsplan och skulle vilja ha lite hjälp med att påvisa viktiga grönområden ur fågelsynpunkt. Fågelskyddsgruppen kommer att kommentera flera områden samt även peka på områden som kanske inte är med i översiktsplanen. Vi behöver hjälp från er andra skådare. Titta på dessa länkar där det finns de kartor som hör till översiktsplanen. Om ni vet att det finns grönområden som är viktiga för häckande eller rastande fåglar som inte är med på kartorna så hör OMGÅENDE av er till mikael.malmaeus (at) gmail.com och berätta varför ett område är viktigt samt även vart det ligger och hur stort det är. Vi behöver få in detta till kommunen senast den 12 december så det är bråttom.

Översiktsplan 2006
 • Karta 1 visar mark- och vattenanvändningen (=plankartan)
 • Karta 6 är naturvårdsunderlag: kommunens naturvårdsinventering med tillägg för skogsstyrelsens nyckelbiotoper och naturvärden samt jordbruksverkets betesmarksinventering 2004.
 • Kartorna 16 o 17 visar förordnanden (bl.a natura 2000 och naturreservat) respektive riksintressen (för bl.a naturvård)
 • Bilaga 5 är texter som beskriver de gröna kärn- och utredningsområdena i karta 1.
 • Även karta 10 och texten i bilaga 6 -- särskilt värdefulla vattenområden -- kompletteras utifrån fågelaspekterna! Titta gärna på det också!
Översiktplanen för staden 2002:

Webmaster ( 27.nov.08 )


Unga guidar unga

Unga Fågelguider?

Varje år arrangeras Fågelskådningens dag, vilket är ett arrangemang som slagit igenom stort överallt där det introducerats. Till våren vill vi, tillsammans med er, bidra med ungdomsutflykter under denna fantastiska dag! Den 10 maj 2009 är det tänkt att guidade turer ska hållas för barn och ungdomar i hela landet. Det enda som saknas är du som vill vara ledare för just en sådan guidning. Vi söker fågelintresserade ungdomar från hela landet att delta.

Självklart hjälper vi dig att skicka ut information och inbjudan till skolor och liknande. Allt du i stort sett behöver göra är att själv komma på utflykten och visa andra runt i fågelvärlden! Till sommaren kommer du att kunna läsa om din, och andras, utflykter på vår hemsida och i Fågelvännen! Kan detta vara någonting för dig? Hör av dig via mail så får du veta mer!

Hälsningar,

Sveriges Ornitologiska Förenings
Ungdomskommitté
sofuk@live.se

Webmaster ( 21.nov.08 )


UOF funktionärsträff

Funktionärsträff bild 1 Funktionärsträff bild 2

Ett femtontal funktionärer och medlemmar kom till träffen igår på Studiefrämjandet där vi gick igenom hur föreningen arbetar med olika frågor. Det diskuterades mycket om fågelskydd, rapportkommitens arbeten, hemsidan och inventeringar. I det stora hela tyckte alla att föreningen är på rätt väg med indelningen i arbetsgrupper och att samarbetet med olika myndigheter fungerar bra. Förmodligen blir det inget UppX2009 utan någon annan form av tävling istället eftersom man tycker att UppX har blivit för rutinartat. Kanske blir det en fototävling istället nu när fler och fler skådare fotar fåglar i fält. Två datum att lägga på minnet är den 31 januari då Vinterfågelrallyt går av stapeln och den 25 mars då årsmötet är. Det önskades att fler medlemmar engagerar sig i de arbetsgrupper som föreningen har och ni får gärna vända er till de olika mailadresserna om ni skulle vilja hjälpa till med något som tex inventeringar eller annat.

Webmaster ( 17.nov.08 )


Lodjursinventering

Länsstyrelsen i Uppsala län genomför en lodjursinventering den 1 dec till den 15 feb. De behöver många som hjälper till med detta. Kan du tänka dig att delta? I så fall anmäl ditt intresse till kurt.kall.strom@telia.com eller ring 0703-24 28 84.

Webmaster ( 17.nov.08 )


UOF funktionärs-medlems träff

Härmed inbjuds föreningens medlemmar och funktionärer till en träff den 16 november 2008 på Studiefrämjandet. Anmälan senast den 1 november, antalet platser är begränsade. Läs mer här. (PDF)

Webmaster ( 24-Oct-08 )


Pågende inom föreningen

Styrelsen har beslutat att öka ansträngningarna för att värva fler medlemmar. Som ett led i detta har en roll-up framtagits. Den står för närvarande på Biotopia. Där kommer även ett ställ med inbetalningskort att finnas. Roll-upen kan givetvis utnyttjas i andra sammanhang när det gagnar föreningen. Vi håller även på att ta fram en ny reklamfolder för att locka medlemmar. Foldern kommer att innehålla ett inbetalningskort samt lite information om föreningen. Den skall vi sedan försöka få ut till olika fågellokaler osv.

Webmaster ( 08-Oct-08 )


Sibpipen på Horssten

Trägen vinner...
Redan när vi steg ur båten på morgonen hörde vi ett par trädpiplärkor och samtidigt ett något vekare, ljusare trädpiplock som fick oss att reagera. Något senare hörde vi fågeln igen i Stora dungen men ingen lyckades få syn på fågeln. Vi tyckte att det lät 'bra' och att det skulle kunna vara en sibirisk piplärka. Hursomhelst, fågeln hade bara flugit över och istället riktades uppmärksamheten mot en taigasångare och ett par mindre flugsnappare i Mellersta dungen. Jag fortsatte runt Mellersta dungen och började gå ned mot stugorna i nordöstra änden av ön. Ön var nedlusad av fågel och jag gick sakta och tittade på det som flög upp framför mig. Plötsligt lyfte en piplärka framför mig och lockade ivrigt, ljusare, 'rakare' och lite vekare än trädpip. Jag tyckte mig även ana ett tydligt ögonbryn. Fågeln damp ned strax innan den stora aldungen. Jag tyckte det verkade mycket bra för sibirisk piplärka och varskodde de andra. Anders Eriksson, Mattias Bergström, Måns Grundsten och jag bildade en liten 'drevkedja' och följde efter den. Fågeln var oerhört svår att få se igen och flera gånger flög den lockande upp framför, bakom (!) och vid sidan av oss trots att vi i princip kröp efter den. Hur vi än höll på gäckade den oss hela tiden. Måns gav upp men vi andra fortsatte och efter mer än två timmars smygande och suckande hade vi den dock till slut i den lilla dungen som ligger längst i öster. AE och MB hade fattat posto med tubarna och jag smög efter men fågeln var återigen borta. John Sångberg och Anders Haglund hade nu anslutit och vi bestämde oss att smyga 'på linje' genom dungen. Vi hade inte hunnit gå mer än några meter förrän det flög upp en piplärka och satte sig i en al bara några meter ifrån. Jag såg den fint bakifrån i en 'glugg' i lövverket och kunde exalterat konstatera att den hade närmast ostreckad rygg och kraftigt olivfärgade bräm på tertialerna. Det var verkligen en sibirisk piplärka! Mina utrop spred en viss oro i leden för flera av de andra stod så till att de inte kunde se den och fågeln satt delvis skymd i det täta lövverket. Innan alla hade sett den bra gjorde den ett 'hopp' ned bakom trädet och var igen försvunnen. Det andra gänget på ön hade nu anslutit och vi gjorde en 'omgripande manöver' mot fågeln men den verkade på nytt ha smitit förbi oss när AE plötsligt fick syn på den i gräset under en uppställd tub, precis på den plats vi alldeles innan hade stött den. Fågeln flög efter ett tag upp i samma al och satte sig fint på en gren. Där kunde nu de flesta tuba fågeln i lugn och ro. Vilken seger och vilken lycka när vi äntligen fick betalt för vårt slit! Vi kunde sedan i omgångar njuta av fina obsar av fågeln då den höll till i dungen ett längre tag och visade då och då upp sig riktigt fint.

Magnus Liljefors

Webmaster ( 29.sep.08 )


Välkommen på fältvandring med tema fågelåker!

Fredagen 10 oktober 13-15.30 vid Nyby, Börje. Mer info finns här (PDF).

Webmaster ( 23.sep.08 )


Skärgårdsturer Svenska Högarna 27-28 sep

Information om skärgårdsturer till Svenska Högarna i september från StOF. Alla i grannföreningar intresserade är hjärtligt välkomna. Se bilaga här (PDF).

Webmaster ( 13.sep.08 )


Nationell gås och traninventering 13 - 14 September 2008

Helgen 13-14 september kommer en nationell inventering av rastande tranor att genomföras. Rrk uppmanar alla i Uppland att särskilt uppmärksamma detta och att i görligaste mån rapportera in era observationer till 'svalan' med angivande av antal, lokal samt aktivitet (rastande/sträckande). Nationella inventeringar har tidigare genomförts åren 2005-2007 och antalet individer i Uppsala län var vid dessa tillfällen 10750, 5550 resp. 5000 tranor. Mer info finns här (PDF).

Webmaster ( 05.sep.08 )


Vad är detta?

Obestämde fågel

Oredigirade bild av en obestämde fågel från Furuholm i Stockholms skärgård den 7/6 2008. Andra bilder av fågeln finns här. Fotografen skriver 'Gul näbb syns, flykt och vingar typiskt kråklikt. På sista kan man ana röda fötter. Fågeln kom, badade sig och flög. Det hela tog 1-2 minuter'. Men vad är det för något? Välkomna vid förslag till Chatten.

Webmaster ( 28.aug.08 )


Handgriplig naturvård för fåglarna

Kom och gör en praktisk insats för fågellivet! Det är den här slåttern som skapar de grunda, vassfria grunda ytor där vårens vipor, vadare och änder kommer och häckar! Var med på traditionsenliga Kungsängsslåttern och hjälp till att hålla ängarna öppna för vadare och ärlor till våren. Kungsängsslåttern är nu på söndag den 17 augusti med drop-in mellan 0900-1630. Redskap håller kommunen med. Läs mer i annons här (PDF) eller på Biotopias hemsida. Ingen föranmälan behövs. Alla är välkomna.

Webmaster ( 11.aug.08 )


Dags att leta vadare?

En uppmaning till skådarna att ge sig ut och leta vadare nu när det har varit kraftiga ostvindar in mot Uppland. Vindarna vrider sedan mot norr och avtar liksom regnet framemot kvällen enligt SMHI. Det kan dimpa ned något intressant under den närmaste tiden.

Webmaster ( 05.aug.08 )


Höstprogam

UOF höstprogrammet finns nu vid programsidan och här (PDF).

Webmaster ( 05.jul.08 )


Guidning i Hjälstaviken

Den 5e juli anordnar de som jobbar med 'Åtgärdsprogram för hotade arter' på Länsstyrelsen en guidning vid Hjälstaviken. Man kommer framförallt att titta på fjärilar, och får förhoppningsvis se den svartfläckiga blåvingen! Alla i UOF är varmt välkomna. Mer info finns här (PDF). Vid frågor ring Erika Hagegård på 018-195064.

Webmaster ( 25.jun.08 )


Halsbandsflugen på Långskär

Björn skriver: 'Vi seglade ut fredag kväll för att skåda i Söderarms skärgård, och gick upp tidigt lördag morgon, varvid regnet började ösa ned. Efter en stund såg jag en kort glimt av en fågel som jag ropade ut som halsbandsflug, men regnet vräkte just då ned, allt var immigt och jag var inte 100% säker. Fågeln försvann spårlöst trots att vi alla 3 letade, med fokusen riktad på halsbandsflug. En dryg timme senare återfann Bosse fågeln 3-400 meter från första buskaget, regnet hade minskat och vi såg fågeln bra då. Han larmade då, men vi anser oss bägge vilja dela på äran av att ha hittat halsbanden! Den var helt tyst dag ett, men pep lite dag 2 så vi kunde återfinna den skulkiga 2K-fågeln, då återigen närmare platsen jag såg den först.'

Webmaster ( 20-May-08 )


Kornknarrsatsning - din hjälp och kunskap behövs!

Under 2008 satsas det extra mycket på kornknarren runt om i landet. På Länsstyrelsen i Uppsala vill man ta reda på vilka som är länets bästa kornknarrslokaler, vad man ska göra för att bevara och förbättra dem samt se till att de som brukar kornknarrsmarker i länet tar den hänsyn som krävs. Här kommer en text (PDF) samt ett informationsblad (PDF) från Länsstyrelsen i Uppsala län angående rapportering av kornknarr.

Webmaster ( 28.apr.08 )


Fågelinventering i Hjälstavikens naturreservat

Länsstyrelsen informerar: Under 2008 ska fågellivet i Hjälstaviken inventeras. Inventeringen inriktar sig på de våtmarksberoende fåglarna och omfattar häckande, rastande och förbipasserande fåglar. Inventeringen görs för att följa förändringar i fågellivet men också för att kunna planera kommande skötselinsatser. Tidigare inventeringar gjordes 1974, 1988 och 1997. Inventeringen omfattar hela Hjälstavikens naturreservat. Det innebär att inventeringen kommer att pågå även inom de delar av naturreservatet som har tillträdesförbud (fågelskyddsområde) 1 april-15 augusti. Länsstyrelsen har anlitat Pekka Westin från Naturskyddsföreningen i Uppsala län för inventeringen. Länsstyrelsen har tagit fram en informationsskylt som ska sitta vid parkeringsplatserna runt Hjälstaviken och finns även här (PDF).

Nya bilderna från Hjälstaviken finns under Fågellokaler.

Webmaster ( 24.apr.08 )


Fågelskådningens dag söndagen den 11 maj 2008

Häng med på fågelskådningens dag och slå ett slag för fågelskådning. UOF kommer att samarbeta med Biotopia och Vendelsjön den 11 maj. Mer info här (PDF).

Webmaster ( 17.apr.08 )


Håll utkik efter häckande råkor i Uppsala kommun i vår

UOF vill uppmana medlemmarna att under våren hålla extra utkik efter häckande råkor och rapportera dessa antingen direkt till föreningen eller i Svalan med så noggrann lokalangivelse som möjligt. Mer info här (PDF).

Webmaster ( 17.apr.08 )


Skogspolitiken hotar biologiska mångfalden

Länk till en mycket intressant debattartikel i DN om svensk skogspolitik

Webmaster ( 15.apr.08 )


Hjälsta bilder

Nya bilder från Hjälstaviken finns under Fågellokaler och mera kommer genom säsongerna.

Webmaster ( 30.mar.08 )


Möte UOF och Länsstyrelsen 2 april

UOF har fått en inbjudan från Länsstyrelsen om en informationsträff den 2 april gällande deras punktdatabas för rödlistade arter. De har behov av att få in mer material om rödlistade fåglar i databasen. De behöver även hjälp från skådare med att försöka inventera vart det häckar kungsörnar i Uppland. Tycker du detta är viktiga frågor och vet med dig att du kan bidra med information om detta eller vill hjälpa till att bidra till detta så läs följande inbjudan från Länsstyrelsen (PDF).

Vi hoppas att så många som möjligt kommer på denna informationsträff eftersom vi anser att ett samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen är viktigt för fågelskyddet i vårt län.

Webmaster ( 18.mar.08 )


Fågelutflykter i Stockholms skärgård

Vill ni följa med på M/S Joséphine under våren tillsammans med StOF? Kolla här (PDF).

Webmaster ( 07.mar.08 )


Nya hemsidor

Välkomna till UOF:s nya hemsidor! Just nu provkör vi sidorna och vore mycket tacksam för kommentarer: vad är bra, vad är inte så bra. Anledningar till förändringar är:
 • Möjliggör önskevärda funktioner, t ex inloggningar för medlemmar, annonser;
 • Allmänna uppfräschningar;
 • Underlättar navigering mellan sidorna;
 • Gör sidorna lättare att sköta;
 • Skulle funka även på mobiler och dylika.

Nya sidorna har samma funktioner som gamla sidorna, och en del till, och man kommer att se mera funktioner när vi hinner. Nytt på sidorna från början är en register över fågelbilderna. Organisation är annorlunda, så man kan komma direkt till t ex Chat från vilken sida som helst. På första sidan kommer man att se direkt senaste bilden, nästa mötet, och senaste nyheter.

Vi kör nya och gamla sidorna samtidigt under ett par veckor, och under tiden gör förändringar til de nya vid behöv och efter kommentarer. Sedan flyttar vi nya sidorna till http://www.uof.nu. Det finns en del material på gamla sidorna som, än så länge, finns inte på de nya (bl a äldre delar av galleriet, fynddata från rrk sidor). De kommer till nya sidorna så småningom.

Skicka gärna kommentarer till webmaster@uof.nu!

De gamla sidorna har funkat bra under många år: hoppas att de nya kommer att funka lika bra många år till.

Webmaster ( 06.mar.08 )


Biotopia

Holkverkstad mot bostadsbrist: stafettsmyckning av fågelholkar på Biotopia. Mer info finns här (PDF).

Webmaster ( 18.feb.08 )


Guidningar om hotade arter och miljöer

Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen ordnar tillsammans ca 10 guidningar om hotade arter och miljöer i Uppsala län under 2008 (ingår i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter). Mer info och programmet finns hos Niina Sallmén (Natur och miljö - Länsstyrelsen).

Webmaster ( 14.feb.08 )


Uppländskt vinterfågelrally

Vinnaren i dagens tävling var Nilgåsens vänner med 65 arter. Gröna delen vanns av MK Tjockfot med 43 arter. Grattis! Hela tävlingen gav 90 arter. Hemsidan tar gärna emot bilder, berättelse ...

Webmaster ( 02.feb.08 )


Fågelguidekurs 14-16 mars!

Från Anders Arnell kommer nu detaljerad information om en kurs i fågelguidning. Välkomna med ansökan - sprid gärna informationen! För er som inte fått detta tidigare kan ansökningstiden utsträckas till den 15 februari. Läs mer om kursen här (PDF), blankett här (PDF).

Webmaster ( 01.feb.08 )


BIOTOPIA

Biologiska museet i Vasaparken i Uppsala har nu öppnat som Biotopia. Museet har moderniserats upp med ett café och samlingsal samt en ny entré. Inne i Biotopia finns det flera olika montrar med uppstoppade djur och fåglar i sina miljöer med en realistisk ljudbild till varje monter. Här kan man enkelt ta med barn och ge dem en inblick i våra fåglar. Mer information om djuren och fåglarna finns på datorer i museet.

Vi kommer att samarbeta med Biotopia på olika sätt. UOF kommer att börja med att helgen före och efter sportlovet samt under själva sportlovet befinna sig där. Vi kommer att berätta om fåglar och fågelskådning samt visa olika typer av holkar. Här finns verkligen chansen att locka fler till föreningen, framförallt ungdomar. Vill du vara med som representant för föreningen så kontakta info@uof.nu. Vi behöver fler som hjälper till.

Broschyren finns här (PDF).

Webmaster ( 31.jan.08 )


Sucéen fortsätter

Nu är det dags för Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) årliga vinterfågelräkning kallad 'Vinterfåglar inpå knuten'. Förra året blev detta väldigt uppmärksammat i medier och SOF fick in runt 11 250 rapporter. I år gäller det att räkna fåglar vid mataren hemma på tomten mellan den 25-28 januari.

Rapportera sedan in dessa till SOF före den 15 februari. Helst genom deras elektroniska blankett men det går även att skicka in en blankett som kan laddas ned från deras hemsida. Läs mer här.

SOF lottar ut fina priser bland insända svar. Resultatet presenteras i tidskrifterna 'Vår Fågelvärld' och 'Fågelvännen' samt på deras hemsida

Webmaster ( 23.jan.08 )


Fältstationen Rördrommen samordnar örnräkning

Årets örnräkning vid Mälaren är lördagen den 1 mars. Vill du ställa upp och vara med? Läs mer här (PDF), karta här (PDF).

Webmaster ( 21.jan.08 )


Inventera fåglar i Norrland i sommar!

Mer info finns här (PDF).

Webmaster ( 11.jan.08 )


Upp-X 2008

Upp-X 2008 har kommit igång: see Upp-X sidan

Webmaster ( 04.jan.08 )


FiU 2008 nr 4

Webmaster ( 05.jan.09 )


FiU 2008 nr 3

Webmaster ( 20.nov.08 )


FiU 2008 nr 2

Webmaster ( 20.nov.08 )


FiU 2008 nr 1

Omslag

Webmaster ( 06.sep.08 )


FiU 2007 nr 4

Omslag Innehåll

Webmaster ( 13.dec.07 )


FiU 2007 nr 3

Omslag

Webmaster ( 06.sep.08 )


FiU 2007 nr 2

Omslag

Webmaster ( 06.sep.08 )


Utställning

FiskgjuseHans T. Forsberg ställer ut Fåglar som konst. Sista utställningen för året. Passa på att hitta lämpliga julklappar med värde som varar. Plats: Föreningslokalen, Ritargatan 6, Uppsala Tid: Söndag 2 dec 2007 kl. 11.00-18.00 Man bjuder på glögg och pepparkakor. Se även fiskgjusen.

Webmaster ( 25.nov.07 )


Vinter fågelmatning

Bästa tipsen för fågelbordet i vinter från Martin Tjernberg - läs mer i UNT

Webmaster ( 05.nov.07 )


Vitryggig hackspett

Här följer ett viktigt upprop från vår ordförande och fågelskyddsgruppen gällande vitryggig hackspett. Ta tillfället i akt att göra något som kanske har stor betydelse för att projekt vitrygg skall kunna lyckas. Mer info finns här.

Webmaster ( 31-Oct-07 )


Inventering av Årike Fyris

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Inventering av Lunda flygfält

Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag av Alliansen för Lunda flygfält (ALF), genomfört fågelinventeringar på och i området kring Lunda flygfält i Östhammars kommun. Resultatet finns nu att läsa här (PDF).

Webmaster ( 13.jan.08 )


Ledskär - guidningar och restaureringsarbete på Fladen

UOF har fått ett erbjudande av Tierps kommun om att ställa upp med guider för fågelvandringar i Ledskärsområdet under några tillfällen under 2005 och 2006. Som tack för hjälpen bekostar Tierps kommun en del åtgärder på Fladen. Vill du delta i detta så kontakta Peter Schmidt (peter.schmidt@klinimm.uu.se)

Webmaster ( 13.jan.08 )


Inventering av strandskogar vid Tämnaren

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Inventering av Svartåns torvtäktsområde

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


Bibliotek

Mer info finns här.

Webmaster ( 13.jan.08 )


UOF Örskär exkursionen

Örskär Örskär X-sup på Petters och Mickes veranda efter brungladan Viltosttuben som inbringade en brun glada (?) Lyckan efter stäpphöken
Zacke skickar bilder på från UOF:s exkursionen till Örskär den 5-6:e maj 2007.

Webmaster ( 14-May-07 )


Ledskär

Ledskärs dagen Ledskärs dagen Ledskärs dagen Ledskärs dagen Ledskärs dagen Ledskärs dagen Ledskärs dagen
Bilder av aktiviteterna vid Ledskärs dagen den 6:e maj 2007.

Webmaster ( 08-May-07 )


FiU 2007 nr 1

Omslag Innehåll

Webmaster ( 23.mar.07 )


FiU 2006 nr 4

Omslag

Webmaster ( 06.sep.08 )


FiU 2006 nr 3

Omslag

Webmaster ( 06.sep.08 )


FiU 2006 nr 1-2

Omslag

Webmaster ( 06.sep.08 )


Plan för UOFs naturvårdsengagemang 2005

Mer info finns här.

Webmaster ( 01.jan.05 )


Ny översiktsplan

Mer info finns här.

Webmaster ( 01.jan.05 )


Råkan

Förslag på gemensam policy gällande råkan Corvus frugilegus populationsstorlek i Uppsala län finns här.

Webmaster ( 15.apr.03 )


Mellanskarven

Ang. äggprickning för att decimera beståndet av mellanskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Galtfjärden: mer info finns här.

Webmaster ( 03.apr.03 )


Göktytan

Hjälp göktytan! Mer info finns här.

Webmaster ( 30.mar.03 )


Ledskär

Webmaster ( 25.feb.03 )


Biotestsjön

Webmaster ( 25.mar.02 )


Harudden

Webmaster ( 25.feb.03 )


Pansarudden

Webmaster ( 23.feb.03 )


Fiby urskog

Webmaster ( 25.feb.03 )


Övre Föret

Webmaster ( 02.feb.02 )


Hjälstaviken

Webmaster ( 25.feb.03 )


Ugglerutt: Bennebol-Gisslaren

Webmaster ( 25.feb.03 )