UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Vart vänder jag mig ...

 • ...om jag vill veta mer om fågelinfluensan: läs här (PDF).
 • ...om jag ej fått medlemstidningen: medlem@uof.nu.
 • ...om jag bytt adress eller har några medlems-/prenumerationsfrågor: medlem@uof.nu.
 • ...om jag hittar en skadad fågel: Kontakta Katastrofhjälp för fåglar och vilt vid http://www.kfv-riks.se/, eller Smådjurskliniken (Universitetssjukhuset Ultuna) på 018-67 26 80.
 • ...om jag hittar en sjuk eller död fågel: Kontakta SVA/Vilt http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Vilda-djur/. Mer info finns här (PDF).
 • ...om jag hittar en fågelunge: Kontakta Katastrofhjälp för fåglar och vilt på 08-510 251 21 alt. 070-495 53 58, eller Smådjurskliniken (Universitetssjukhuset Ultuna) på 018-67 26 80.
 • ...om jag hittar en fågelring: Tejpa fast den på ett papper, anteckna ringens nummer, var och när den hittats och skicka detta till:

  Ringmärkningscentralen
  Naturhistoriska riksmuséet
  Box 50007
  104 05 Stockholm

  För mer information, se Ringmärkningscentralen.

 • ...om jag ser ett misstänkt eller pågående miljöbrott: ring till Polisens Miljöbrottsjour 0702-21 21 00. Till miljöbrott räknas även olaga jakt och fågelskyddsärenden.
 • ...om jag hittar Statens vilt: Kontakta polisen. Döda djur skickas till Naturhistoriska riksmuséet, men kontakta dem först på 08-666 40 00. Läs mer här.
 • ...om jag hittar en sällsynt fågel: Rapportera den på Club 300s telefonsvarare (kostnadsfritt); 020-76 80 30 och Stockholm Birdline på 08-500 317 45
 • ...om jag hittar en färgmärkt fågel: Kolla European colour-ring birding (på engelska). Mer om tranor (på svenska) finns här (PDF).

  Ange alltid mesta möjliga fakta då du rapporterar om en färgmärkt fågel. Sitter ringen/ringarna på halsen eller benen? Vilken färg har ringen/ringarna? Vilken ring sitter på vilket ben och vilken ring sitter överst respektive underst? Var och när såg du fågeln? Vad gjorde den och vilka fåglar sällskapade den med?

 • ...om jag vill sätta upp fågelholkar: läs här.
 • ...om inget av ovanstående gav dig svar: info@uof.nu eller 0730-48 34 49.