UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Om oss

Sammansättning 2010 (PDF)

  • Har ett omfattande program som årligen innehåller föredrag, exkursioner, kurser och långresor samt flera stora publika arrangemang. Oavsett om du är nybörjare, lite mer erfaren eller expert kan du finna lockande programpunkter.
  • Ger ut tidskriften Fåglar i Uppland, med totalt över 200 fågelsidor per år.
  • Sköter hemsidan www.uof.nu, med nyheter och bilder om Upplandsfåglar mm.
  • Informerar om fåglar och dess livsmiljöer, både till allmänheten och till myndigheter.
  • Utför undersökningar i form av exempelvis inventeringar, som utmynnar i konkreta förslag eller åtgärder för fågelskydd.
  • Bedriver restaureringsarbeten av exempelvis igenväxande våtmarker, ofta i samarbete med Upplandsstiftelsen och olika kommuner.
  • Samlar in rapporter om fåglar och deras uppträdande i Uppland, vilket sammanställs till en årlig fågelrapport.