UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Naturvårdspriset

UOF:s naturvårdspris har utdelats till:
 • 1984 Stig Holmstedt
 • 1985 Alf Sevastik
 • 1986 Kjell Hübinette
 • 1987 Bill Douhan
 • 1988 Pekka Westin
 • 1989 Håkan Lagerqvist
 • 1990 Lars Gotborn
 • 1991 Martin Tjernberg
 • 1992 Sievert Häll
 • 1993 Björn-Gunnar Lagström
 • 1994 Inget pris utdelades
 • 1995 Per Thebo
 • 1996 Allan Lundin
 • 1997 Joachim Tiefensee
 • 1998 Markus Holmqvist och Lennart Söderlund
 • 1999 Lars Gustavsson
 • 2000 Hans Ryttman
 • 2001 Martin Amcoff
 • 2002 Almunge-Knutby Ornitologiska Förening genom ordf Tomas Kjelsson
 • 2003 Ulrik Lötberg
 • 2004 PeO Westman
 • 2005 Helge Röttorp
 • 2006 Föreningen Vendelsjön genom ordf Anders Arnell
 • 2007 Fysingegruppen motiveringen (PDF)
 • 2008 Tommy Eriksson motiveringen (PDF)
 • 2009 Kjell Eriksson motiveringen (PDF)
 • 2010 Peter Hunger motiveringen (PDF)
 • 2011 Projekt Vitryggig hackspett genom projektledare Kristoffer Stighäll motiveringen (PDF)
 • 2012 Rolf Jacobson motiveringen (PDF)