UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Kontakta oss

Postadress mm

Upplands Ornitologiska Förening
Box 59
SE-751 03 UPPSALA

Telefon: 0736-54 88 76

Postgiro: 22 87 04-3

Viktiga e-postadresser

Vill du komma i kontakt med:
UOF:s styrelse/ordförande:   info (at) uof.nu
Medlemsskap/kassör:   medlem (at) uof.nu
Redaktionen:   fiu (at) uof.nu
Shoppen:   shoppen (at) uof.nu
Hemsidan:   webmaster (at) uof.nu

Vill ni få in material om exempelvis olika arrangemang på hemsidan så kontakta först info (at) uof.nu eller ring 0702-20 41 31.

Har du bilder på fåglar eller andra bilder som du vill få ut på hemsidan skicka det direkt till webmaster (at) uof.nu.

Gäller det annonsering på hemsidan så kontakta fiu (at) uof.nu.