UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Upp-X 2008

Anmälda Info, Regler, Kontakt

Upp-X 2007 Upp-X 2006 Upp-X 2005 Upp-X 2004 Upp-X 2003

Höjdare (upptäckare)

Sibirisk piplärka Horssten 08-09-21 (Anders Eriksson / Anders Haglund / mfl)
Rödhalsad gås Hjälstaviken 08-08-24 (Lena Pettersson)
Vitvingad tärna Horssten 08-08-18 (Anders Haglund)
Fjällabb Långsandsörarna 08-08-17 (Björn Lundgren)
Stäpphök Fjärdhundraslätten 08-08-12 (Thomas Johansson)
Rostand Ledskär 08-08-09 (Berndt Godin)
Brun glada Ledskär 08-07-22 (Anders Lindberg)
Brun glada Löt-tippen 08-07-13 (Gunnar Dolk)
Röd glada Angarnsjöängen 08-06-22 (Svante Söderholm)
Amerikansk kricka Vendelsjön 08-06-20 (Thomas Pless)
Tuvsnäppa Angarnsjöängen 08-06-14 (Svante Söderholm)
Citronärla Horssten 08-05-26 (Anders Haglund / Weine Erlandsson)
Vitnäbbad islom Horssten 08-05-26 (Petter Simonsson)
Svartnäbbad islom Singö skärgård 08-05-25 (Stefan Kyrklund)
Gulhämpling Horssten 08-05-22 (Anders Haglund mfl)
Citronärla Fysingen 08-05-16 (Peter Bergman)
Vit stork Hjälstaviken/Sätrasjön 08-05-19 (Bo Bengtson / Thomas Johansson)
Svart stork Gräsö 08-05-18 (Jonas Moll)
Halsbandsflugsnappare Långskär 08-05-17 (Bo Hallman / Björn Wester)
Skärfläcka Horssten 08-05-15 (Anders Haglund)
Dammsnäppa Kärven 08-05-12 (Tomas Kjelsson)
Vit stork Kärven 08-05-12 (Torbjörn Karlsson)
Vit stork Morga hage 08-05-11 (Zacke Svensson)
Ägretthäger Hjälstaviken 08-05-10 (Ingrid Åkerberg)
Svarthuvad mås Sennebyhaken 08-05-04 (Anders Jansson mfl)
Vitnäbbad islom Horssten 08-05-03 (Anders Haglund mfl)
Rödhalsad gås Ekoparken 08-05-02 (Bertil Brånin)
Praktejder Horssten 08-05-01 (Magnus Corell)
Kentsk tärna Horssten 08-05-01 (Magnus Liljefors)
Brun glada Ledskärsviken 08-04-17 (Olle Bernard)
Ägretthäger Svartsjöviken 08-04-15 (Bengt Legnell)
Amerikansk kricka Hjälstaviken 08-04-14 (Tom Sandström)
Vitögd dykand Nyländadammen, Harg 08-04-05 (Johan Månsson)
Vittrut Skarholmen 08-03-26 (Håkan Andersson)
Praktejder Horssten 08-03-13 (Anders Haglund)