UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Upp-X 2008: info och regler

Anmälan

Anmälan till Upp-X sker som vanligt från hemsidan från mitten av december till och med slutet av februari.

Svalan

I och med Svalankopplingen uppstår vissa förändringar:
 1. Rapporteringen sker fr.o.m. 2007 bara och enbart i Svalan! Du måste vara registrerad rapportör i Svalan för att kunna vara med i Upp-X.
 2. Skyddade arter (t.ex. häckningsrapporter av ängshök) visas ej - men inräknas naturligtvis i totalsumman.
 3. Det framgår ej via tävlingssidorna VAR observationerna är gjorda - info om detta finns på Svalan.
 4. Uppdatering av listorna sker nattetid och är sålunda inte omedelbar.

Hur blir man registrerad rapportör i Svalan? Du fyller i Svalan formuläret.

Vad skall man rapportera i Svalan? Det bestämmer du själv. En del rapporterar precis allt de ser, andra är mer selektiva. Minimum för att vara med i Upp-X är förstås att du rapporterar alla nya arter du ser under året.

Hur rapporterar man i resp. hur använder man Svalan? Klicka på Manual-länken eller fråga en vän. Det senare är inte så dumt eftersom det finns mängder med funktioner i Svalan som till en början kanske kan upplevas som komplicerade. Efter det att man kommit över den lilla 'tröskel', som alltid finns när man möter nya datorprogram, så går det dock väldigt enkelt att rapportera, söka ut rapporter o.s.v. Kontakt- och supportinformation finns också på adressen ovan. Du kan alltid kontakta någon i UOF om du har problem!

Vad skall man tänka på när man rapporterar i Svalan?

 1. Allt du rapporterar i Svalan betraktas som officiella rapporter till Sveriges Ornitologiska Förening och används vid produktion av div. sammanställningar och årsrapporter (nationella och regionala).
 2. Dina rapporter kommer att kvalitetsgranskas. En observation som av olika anledningar anses osäker kan bli underkänd av Regionala rapportkommittén (Rrk) eller Raritetskommittén (Rk).
 3. Underkända observationer tas ej bort ur systemet, men kommer inte att vara synliga för andra än rapportören själv.
 4. Du är förhoppningsvis både noggrann och sansad när du rapporterar, du rapportera bara sådant som du är helt säker på är riktigt!
 5. Ange tillräckligt detaljerade uppgifter beträffande: fyndplats, antal, ålder, kön, obs-tidpunkt, obs-betingelser, ev. häckningskriterier, kommentarer o.s.v. Naturligtvis varierar kraven beroende på art, tidpunkt på året o.s.v.
 6. Fyndplats är var fågeln/fåglarna befann sig, inte du!
 7. Fundera alltid på om lämnade uppgifter är tillräckligt tydliga/detaljerade för att rapporten skall bli användbar.
 8. Använd kommentarsfältet för att meddela extra uppgifter om du sett något anmärkningsvärt - t.ex. en rekordtidig vårfågel.

Regler

Reglerna är enkla!
 • Arten måste befinna sig i landskapet Uppland för att den skall få räknas. Var fågelskådaren befinner sig, saknar betydelse. Tävlingen följer den definition av landskapsgräns som beskrivs i boken 'Upplands Fåglar' (Tjernberg, Fredriksson 1996).
 • Arterna måste tillhöra kategori A, B eller C och vara spontana. Svart svan vid Ledskär och undulat i Uppsala duger alltså inte. Vid tveksamheter avgör tävlingsledningen. Dylika beslut delges via hemsidan.
 • Tävlingsperioden sträcker sig från 2008-01-01 till och med 2008-12-31.
 • Etiska regler enligt Club 300.
 • Du måste rapportera varje ny art du ser.
 • Observation som ej offentliggörs i så nära anslutning till observationen som praktiskt är möjligt får ej räknas av andra än upptäckarna. Att offentliggöra en observation innebär att den larmas via BMS, läggs in på Svalan (synligt) eller meddelas eventuell telefonsvarare.
 • Det är upp till upptäckaren, eller den som har kunskap om en observation, att avgöra om observationen skall offentliggöras. I detta skall alltid etiska regler (SOF/Club300) beaktas.
 • Om två eller flera tävlingsdeltagare hamnar på samma slutsumma vid tävlingens slut, räknas den som först uppnådde slutsumman som segrare.

Kontakt

Tävlingsledningen består av Weine Erlandsson. Du kan kontakta honum genom att skicka epost till weinee@live.se.

Välkomna önskar tävlingsledningen (WE) samt webmaster (KB)!
/Weine Erlandsson & Keith Bennett