UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Upp-X 2008: anmälda

Calle Andersson (Uppsala)
Jan Andersson (Vallentuna)
Karl Göran Andersson (Uppsala-Näs)
Sören Andersson (Knutby)
Bo Bengtsson (Enköping)
Tommy Carlsson (Järfälla)
Rasmus Elleby (Stockholm)
Anders Eriksson (Solna)
Tommy Eriksson (Järfälla)
Weine Erlandsson (Uppsala)
Percy Fredriksson (Kista)
Anders Haglund (Runmarö)
Ragnar Hall (Uppsala)
Mathias Hallberg (Uppsala)
Bo Hallman (Sollentuna)
Yngve Hareland (Uppsala)
Lotta Hedkvist (Uppsala)
Lars Imby (Hässelby)
Anders Jansson (Järlåsa)
Mattis Jansson (Uppsala)
Lars-Åke Janzon (Ingarö)
Roland Jarvad (Sollentuna)
Gide Johnsen (Uppsala)
Jon Jörpeland (Sollentuna)
Tomas Kjelsson (Almunge)
Stefan Kyrklund (Järfälla)
Kenth Kärsrud (Uppsala)
Kristoffer Lager (Uppsala)
Leo Larsson (Uppsala)
Marit Lindahl (Uppsala)
Mattias Lindberg (Upplands Väsby)
Fredrik Litsgård (Uppsala)
Björn Lundgren (Uppsala)
Mikael Malmaeus (Örskär)
Jukka Markkanen (Järfälla)
Olle Mauritzon (Skånela)
Martin Molin (Uppsala)
Jonas Moll (Stockholm)
Bengt Neiss (Storvreta)
Iréne Nilsson (Järfälla)
Jesper Norrby (Norrtälje)
Viggo Norrby (Vallentuna)
Nils Notelid (Uppsala)
Kenneth Pless (Bälinge)
Annika Rastén (Österbybruk)
Jakob Rudhe (Hässelby)
Peter Schmidt (Uppsala)
Anders Sennmalm (Järfälla)
Kenneth Sjögren (Vällingby)
Torbjörn Sjölin (Uppsala)
Åsa Steinholtz (Uppsala)
Holger Stenson (Hässelby)
Ingrid Stenström (Uppsala)
Ante Strand (Täby)
Bengt Sundberg (Sollentuna)
Bo G. Svensson (Uppsala)
Zacke Svensson (Uppsala)
Bengt Säfström (Storvreta)
Johan Södercrantz (Uppsala)
Lars-Olof Thellner (Knivsta)
Mats Weiland (Sollentuna)
Björn Wester (Rotebro)
Anders Westerlund (Enebyberg)
Raoul Wexius (Uppsala)
Johan Widenberg (Uppsala)
Benny Åhr (Almunge)

Deltagare = 66