UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

UppFOTO2010: Regler

Regler

  • Bilden skall vara tagen under aktuell tremånadersperiod som gäller för var och en av de fyra deltävlingarna under år 2010. Fågeln skall vara fotograferad i Uppland
  • Tävlingen är öppen för alla.
  • Bilden skall vara så lite manipulerad som möjligt. Dvs inga fotomontage. Den får tex vara utskuren, uppskärpt och/eller ändrad i ljusstyrka.
  • Bilden skall vara av en naturlig fågel dvs inte en fångad, vingklippt, uppstoppad eller burhållen fågel.
  • Bilder som skall vara med i tävlingen skickas till uppfoto (at) uof.nu. Storlek 300-600kb och i format .jpg.
  • UOF äger rätt att använda bilderna i olika publikationer som tex hemsidan och FiU.

Etiska regler

  • Störningar av fåglar är inte tillåtet. Använd sunt förnuft.
  • Undvik bilder på bon och ungar om det kan störa häckningar.
  • Observera att detta inte är en tävling i att fota den sällsyntaste fågeln.

Tävlingen består av fyra deltävlingar som var och en avslutas varje kvartal genom att en omröstning görs över internet på vår hemsida http://www.uof.nu. Omröstningen är öppen för alla och sker under två veckor. Från varje deltävling går de fem bilderna med flest röster vidare till en finalomröstning som hålls under februari månad 2011. De tre bilder med flest röster från finalen vinner. Förstapriset går till bilden med flest röster osv. Prisutdelning sker på UOFs årsmöte 2011.

Vid lika äger UOFs styrelsen utslagsröst.