UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

UppFOTO2010: Finalen

Bilderna som har gått genom till finalomröstning som hålls under mars månad 2011.


Resultatet!

2010.4.1
Fredrik Bondestam ©
Nötväcka (Uppsala)
notvacka
Nötväcka födosökande framför en solbelyst, brandgul lönn, Tegnérgatan, Uppsala. 12:e okt.
14.okt.10
2010.4.2
Lars Mattsson ©
Blåmes (Almunge)
blames
Datum 2010-10-16 15:20
17.okt.10
2010.4.5
Torbjörn Sjölin ©
Stenknäck (Årsta)
stenknack
Datum 2010-12-12
12.dec.10
2010.4.7
Per Månsson ©
Domherre (Upplandsekeby)
domherre
Datum 2010-12-12
12.dec.10
2010.4.11
Ulf Florman ©
Gråsiska (Årike Fyris)
grasiska
Datum 2010-12-06
12.dec.10
2010.3.1
Nina Janelm ©
Medelhavstrut (Skeppsbron)
medelhavstrut
Håll truten, va! Fotad den 31 juli 2010.
30.aug.10
2010.3.2
Per Månsson ©
Ormvråk (Upplands-Ekeby)
ormvrak
Fotad augusti
31.aug.10
2010.3.3
Lars Mattsson ©
Nötväcka (Funbo k:a)
notvacka
Fotad 5:e sep
18.sep.10
2010.3.4
Ulf Florman ©
Steglits (Uppsala)
steglits
Lilla Ultuna 5:e juli
25.sep.10
2010.3.7
Matti Hirvonen ©
Skäggmes (Hjälstaviken)
skaggmes
Bilden togs i augusti 2010.
28.sep.10
2010.2.2
Per Månsson ©
Mindre hackspett (Harudden)
mindre
Bild tagen den 9/4-10
10.apr.10
2010.2.4
Göran Haglund ©
Skrattmås (Kallhäll)
skrattmas
Ett par ystra skrattmåsar fotade vid en damm i Kallhäll 2010-04-23
06.maj.10
2010.2.8
Per Månsson ©
Enkelbeckasin (Kungsängen)
enkelbeckasin
Bild tagen under maj 2010
23.maj.10
2010.2.9
Ulf Franzén ©
Hornuggla (Norra Järvafältet)
hornuggla
Bild tagen 7/6
11.jun.10
2010.2.10
Ulf Florman ©
Tornseglare (Uppsala)
tornseglare
Bilden är tagen i juni vid Ekebydalen i Uppsala
23.jun.10
2010.1.1
Torbjörn Sjölin ©
Sparvhök (Årsta)
sparvhok
12:e januari 2010
02.feb.10
2010.1.3
Tomas Kjelsson ©
Koltrast (Almunge)
koltrast
20:e februari 2010
03.mar.10
2010.1.4
Per Månsson ©
Tofsmes (Upplands-Ekeby)
tofsmes
Tagen vid Pers fågelmatning under februari 2010
04.mar.10
2010.1.5
Per Månsson ©
Entita (Upplands-Ekeby)
entita
Tagen vid Pers fågelmatning under februari 2010
04.mar.10
2010.1.9
Torbjörn Sjölin ©
Gråhäger (Råstasjön)
grahager
16:e februari 2010
29.mar.10