UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

UppFOTO2009: Finalen

Bilderna som har gått genom till finalomröstning som hålls under februari månad 2010.


Resultatet!

2009.4.2
Arne Hall ©
Duvhök (Fysinge)
duvhok
Bilden tagen 15 augusti 2009
19.okt.09
2009.4.3
Arne Hall ©
Fiskgjuse (Grytholmen)
fiskgjuse
Bilden är tagen på Grytholmarna i Mälaren 27/7-2009
19.okt.09
2009.4.10
Kenneth Sjögren ©
Knölsvan (Säbysjön)
knolsvan
Bilden tagen 2009-10-10
22.okt.09
2009.4.16
Andreas Persson ©
Skogssnäppa (Rasbo)
skogssnappa
Vistebyån Visteby Rasbo Uppland, bild tagen 4 april 2009
23.dec.09
2009.4.19
Per Månsson ©
Gråsiska (Upplands-Ekeby)
grasiska
Bilden tagen dec 09
30.dec.09
2009.3.4
Michael Bergman ©
Fiskgjuse (Uppland)
fiskgjuse
Bild tagen under april
15.jul.09
2009.3.5
Michael Bergman ©
Storlom (Uppland)
storlom
Bild tagen under juli
15.jul.09
2009.3.7
Aleksandar Plavsic ©
Sothöna (Hjälstaviken)
sothona
Sothönor som slåss, 2009-04-19
03.aug.09
2009.3.10
Aleksandar Plavsic ©
Gärdsmyg (Norduppland)
gardsmyg
Bild tagen 08.08.2009
19.aug.09
2009.3.12
Ulf Franzén ©
Pilgrimsfalk (Hjälstaviken)
pilgrimsfalk
Bild tagen 17. august från fågeltornet
23.aug.09
2009.2.4
Dan Henriksson ©
Fiskgjuse (Angarn)
fiskgjuse
Fotad den 12:e april
15.apr.09
2009.2.9
Finn Karlsson ©
Slaguggla (Uppsala)
slaguggla
Bilden togs i kväll den 13 maj, ca 18.50 på Dragarbrunnsgatan nära Bangårdsgatan i Uppsala.
13.maj.09
2009.2.14
Dan Henriksson ©
Enkelbeckasin (Angarn)
enkelbeckasin
Fotad den 25:e maj
25.maj.09
2009.2.15
Aleksandar Plavsic ©
Gräsand (Hjälstaviken)
grasand
Fotad den 1:a april
25.maj.09
2009.2.16
Aleksandar Plavsic ©
Stare (Uppsala)
stare
Stare vid boet. Uppsala 2009-05-27
03.jun.09
2009.1.3
Kenneth Sjögren ©
Gråhäger (Södra Järvafältet)
grahager
Tagen den 9/2-09
10.feb.09
2009.1.23
Per Månsson ©
Slaguggla (Gimo)
slaguggla
Värmlandstorp, bilden är tagen den 3/1-2009
01.mar.09
2009.1.24
Aleksander Plavsic ©
Hökuggla (Gimo)
hokuggla
Med byte. Djuprudan 2009-03-01.
04.mar.09
2009.1.28
Johan Södercrantz ©
Sidensvans (Bäcklösa)
sidensvans
Fotograferad vid Bäcklösa 6:e mars
12.mar.09
2009.1.32
Aleksander Plavsic ©
Sångsvan (Uppsala)
sangsvan
Flygande sångsvanar. Nedre Föret, Årike Fyris. 2009-03-22
22.mar.09

Bilderna som har gått genom till finalomröstning som hålls under februari månad 2010.


Resultatet!