Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Påvefink] (Passerina ciris) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1973 1 ex. (ad. hane) Uppsala reningsverk 13/8 1973 (FiU 17: 182)


                                                                                                                    Åter...