Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kornsparv (Emberizia calandra) [3, 7]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1963 1 ex. (sj.) Hjälstaviken 18/5 (VF 30: 264)
1964 1 ex. (sj.) Trekanten mellan Fullerö och Ekeby, 7 km N Uppsala 6/6 (VF 29: 242)
1968 1 ex. (sj.) Vada k:a, NO Vallentuna 21/4 (VF 29: 47)
1970 1 ex. Angarnsjöängen 30/5 (Medd. nr 20, årsrapport 1988, Angarngruppen, s. 94)
1973 1 ex. (sj.) Gråviken, Lidingö 24-25/5 (VF 33: 177)
1981 1 ex. (sj.) Snesslinge, Forsmark 17/5 (VF 41: 389)
1982 1 ex. (sj.) Överjärva, Ulriksdal 22/4 (VF 42: 328)
1989 1 ex. (sj.) Vada, Vallentuna 11/5 (VF 49: 427)
1998 1 ex. (sj. hane) Svenska Högarna 4/6 (FiU 26 (2): 53)
2000 1 ex. (sj.) Hållen, Hållnäs 21-23/5 (FiU 28 (2): 57)


                                                                                                                    Åter...