Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dvärgsparv (Emberiza pusilla) [3, 25]

Förteckning över kända samtliga fynd:

1962 1 ex. (hane) Ledskär 4/5 (Fauna och flora 59: 250)*
1963 1 ex. (hane) Tibbleviken, Upplands-Bro 17/11 (VF 29: 248)*
1966 1 ex. (trol. ung hane) Ledskär 6/9 (VF 27: 86)*
1972 1 ex. Berg, Möja 1/5 (VF 32: 155)
1976 1 ex. ringmärkt Fysingen 19/9 (VF 36: 282)
1977 1 ex. (ad.) Rönnskärs udde, Väddö 18/9 (VF 37: 355)
1984 1 ex. (hane) Svenska Högarna 2/6 (VF 44: 421)
1984 1 ex. (juv.) Svenska Högarna 23/9 (VF 44: 421)
1986 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 9/10 (VF 46: 452)
1989 1 ex. hamnen Örskär, Gräsö 3/5 (FiU 19: 214)
1993 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 30/9 (FiU 21: 169)
1994 1 ex. (ad.) Björn, Hållnäs 1/10 (FiU 22: 145)
1995 1 ex. badplatsen Hosjön, Knutby 16/5 (FiU 23 (3): 55)
1995 1 ex. Horssten, O Sandhamn 9/9 (FiSt 27 (1): 71)
1996 1 ex. (ad.) Björn 10/9 (FiU 24 (2): 44)
1998 1 ex. Skeviksbacken, Värmdö 29/11-13/12 (FiSt 28 (3): 64)
1999 1 ex. ön Brand, Värmdö 19/9 (FiSt 29 (3): 74)
2000 1 ex. Tärnudden, Örskär 15/5 (FiU 28 (2): 57)
2000 1 ex. (juv.) rastade Björn 2/9 (FiU 28 (2): 57)
2000 1 ex. (juv.) ringmärkt Björn 6/10 (FiU 28 (2): 57)
2001 1 ex. Billudden, Älvkarleby 1/9 (FiU 29 (2): 51)
2001 1 ex. rastade Horssten, Värmdö 21-22/9 (FiSt 31 (3): 73)
2003 1 ex. rastade Viby gårds dammar, Norra Järvafältet 15-16/9 (FiSt 33 (3): 67)
2003 1 ex. (juv.) ringmärktes Björn 29/9 (FiU 31 (2): 61)
2003 1 ex. rastade Björn 6/10 (FiU 31 (2): 61)
2004 1 ex. gamla hamnen, Örskär 5/9 (FiU 32 (3): 49)
2004 2 ex. En 1K ringmärktes och ytterligare 1 ex. (trol. 2 ex.) Björn 6/10, 1 ex. sågs 8/10 som bedöms kunna vara en av 6:e fåglarna (FiU 32 (3): 49)

Bilder
                                                                                                                    Åter...