Rrk (Regionala rapportkommittén)

Videsparv (Emberiza rustica) [16, se nedan]

Förteckning över häckningar eller indikationer på häckning fr.o.m. 1970:

1981   Två häckningar konstaterade (flygga ungar) N St. Agnsjön, Florarna 26/7 (FiU 9: 71)
1981   En sj. hane Svinasjön, Harbo 17-18/5 (FiU 9: 71)
1982   Två sj. hanar Tinäsområdet, Tärnsjö 9/5 (FiU 10: 116)
1982   En sj. hane N Fälaren, Österlövsta 15/5 (FiU 10: 116)
1983   Två varnande par + 1 sj. hane Tinäsområdet i juni (FiU 11: 135)
1983   Par på tre lokaler samt hanar (ev. med honor) på ytterligare två lokaler, Tinäsområdet maj- juni. Landskapsfördelning obekant (Lrk Uppland arkiv)
1984   Ett par häckade Norr Malma, Erken (FiU 12: 71-72)
1984   Sjungande hanar på fem lokaler i Tinäsområdet 20/5-7/6 (FiU 12: 145)
1984   Hona varnar Altsjön (Västmanland), omedelbart V Upplandsgränsen i Tinäsområdet 26/5 (FiU 12: 145)
1985   En sj. hane Dikesmyren, Florarna 3/6 (FiU 13: 170)
1986   En sj. hane Tinäsområdet 9/6 (FiU 14: 164)
1992   En sj. hane Tinäsområdet 7/6 (FiU 20: 161)
2000   Ett par med tre nyligen flygga pulli 2 km NNO Horsskog, Östervåla 17/7 (FiU 28 (2): 57)
2000   En misstänkt häckning (ett varnande par) vid Storfloran, Florarna 1/7 (FiU 28 (2): 57)


Fördelning av observerade adulter (inklusive häckande par) i Uppland fr.o.m. 1970:

n=1498


Kommentarer:
OBS! siffror från Upplandsdelen av Stockholms RO saknas f.n. för åren 1996 och 1997.

Bilder
                                                                                                                    Åter...