Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tallbit (Pinicola enucleator)

Antal rapporterade tallbitar i Uppland fr.o.m. vintersäsongen 1969/70:


n=48 733

Kommentarer
:
Det verkliga antalet under de stora invasionsåren torde ha varit mångdubbelt det rapporterade.

Säsongen 98/99: Hösten 1998 är antalen i Upplandsdelen av Stockholms RO svåruppskattade. Om man summerar de flockar som översteg 50 ex. i nämnda område (alltså Uppland) fås summan 1360 ex. Totalsumman i hela Stockholms RO anges till 5000-6000 ex. Ovan nyttjad summa om 1500 ex. är således ett försiktigt minimum. Samma sak gäller i samma område våren 1999 - här skattar vi med siffran 2000 ex. (FiSt 28 (3): 62 och FiSt 29 (3): 72)

Säsongen 00/01: Våren 2001 är antalen i både Upplands RO och Upplandsdelen av Stockholms RO svåruppskattade - inga ordentliga siffror anges i resp. årsrapporter (FiU 29 (2): 50 och FiSt 31 (3): 71-72). Använda siffror (1000 ex. resp. 1094 ex.) har ansatts genom skattning av uppgifter i Rrk Upplands databas resp. rak summering av utdrag från rapporteringssystemet Svalan.

                                                                                                                    Åter...