Rrk (Regionala rapportkommittén)

Gråsiska (Carduelis flammea)

Förteckning över kända eller troliga häckningar fr.o.m. 1950:

1952   Två ad. + 4 juv Florarna, Tegelsmora 22/6 (Lundin 1959)
1952   Bo med 2 flygga juv. i martall, Fågelsundet, Hållnäs 25/8 (Lundin 1959)
1956   Ett par Sibbo, Tegelsmora 10/6 (Lundin 1959)
1958   Flygg kull Morkarla juli (Lundin 1959)
1975   Gråsiskor sågs på åtta lokaler under sommaren och häckning påvisades (1 par + 3 juv) vid Skatudden, Väddö, juli (Götmark 1982)
2003   En häckning i skärgården vid Roskär, Bocköreservatet där en varnande fågel observerades 28/6-18/7. (FiSt 33 (3): 64)
2004   Ett par hävdade revir samt ytterligare en sj. hane Långskär, Rådmansö 13/6 (FiU 32 (3): 45)


                                                                                                                    Åter...