Rrk (Regionala rapportkommittén)

Gulhämpling (Serinus serinus) [1, 22]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1959 1 ex. (sj.) Slottsgränd och Botaniska trädgården, Uppsala 25-30/5 (VF 19: 344)
1972 3 ex. (1 ad. hane och 2 juv.) Örskär 6/8 (FiU 4: 53)
1993 1 ex. (hane) Björn, Hållnäs 15/5 (FiU 21: 166)
1994 3 ex. En sj. hane 31/5-11/6 och två honor 3-4/6, Eklundshof, Uppsala. Hanen sågs uppvakta honorna vid flera tillfällen, vidare sågs en av honorna flyga med bomaterial i näbben (FiU 22: 143)
1995 1 ex. Farstavik, Gustavsberg 9/5 (FiSt 25: 246)
1995 1 ex. (hona) rastade och sträckte sedan mot NO Örsten, Singö 25/5 (FiU 23 (3): 52)
1995 1 ex. (juv.) reningsverket, Uppsala 26/7 (FiU 24 (2): 42)
1997 2 ex. Sandhamn, Värmdö 7/6 (FiSt 27 (4): 36)
1997 1 ex. mot SV Björn 12/9 (FiU 25 (2): 47)
1998 1 ex. (hane) Ekebydammen, Uppsala 1/5 (FiU 26 (2): 51)
1998 1 ex. (sj. hane) Österbybruks herrgård 12-20/6 (FiU 26 (2): 51)
2000 1 ex. (honf.) Örskärs fyr 26/11, fågeln sågs bl.a. vid ett fågelbord (FiU 28 (2): 53)
2001 1 ex. Vasastan, Stockholm 11/6 (FiSt 31 (3): 70)
2001 1 ex. (sj. hane) Klara Sjö, Centralstationen, Stockholm 14/6 (FiSt 31 (3): 70)
2002 1 ex. Grönskär, Sandhamns skärgård, Värmdö 3/5 (FiSt 32 (3): 64)
2004 1 ex. Runmarö 6/5 (FiSt 34 (4): 76)
2004 1 ex. (hona) Horssten 29/10 (FiSt 34 (4): 76)
2004 1 ex. (hane) Horssten 2-7/11 (FiSt 34 (4): 76)


                                                                                                                    Åter...