Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kråka (Corvus corone corone) [?, 30]

Från perioden 1970-93 finns 16 publicerade fynd (16 ex.).

Förteckning över samtliga fynd fr.o.m. 1994:

1994 1 ex. flög in från skären SO Skatudden 16/4 (FiU 22: 143)
1997 1 ex. mot V Duvholmens brygga, Lidingö 27/4 (FiSt 27 (4): 36)
1998 1 ex. sträckte förbi Klacknäsudd, Värmdö 10/5 (FiSt 28 (3): 58)
1999 1 ex. Trolldalstippen, Lidingö 13/3 (FiSt 29 (3): 67)
2000 1 ex. Ekeby, Rimbo 21/1 (FiU 28 (2): 53)
2000 1 ex. knappt 1 km SO Boholmen, Karlholmsviken, Västland 23-24/5 (FiU 28 (2): 53)
2001 1 ex. Värmdö k:a 6-15/6 (FiSt 31 (3): 69)
2002 1 ex. Skärfälten, Uppsala-Näs 26/4 (FiU 30 (2): 45)
2002 1 ex. Hållen, Hållnäs 4/5 (FiU 30 (2): 45)
2003 1 ex. Malmvik, Lovön 27/4 (FiSt 33 (3): 62)
2003 1 ex. Brottby, Vallentuna 28/4 (FiSt 33 (3): 62)
2003 1 ex. Norrby, Sala 30/8 (FiU 31 (2): 54)
2004 1 ex. Värtahamnen 17-30/1 (FiSt 34 (4): 75)
2004 1 ex. mot O Elfvik, Lidingö 18/4 (FiSt 34 (4): 75)


Kommentarer:
Ett ex. erhållen vid Örbyhus 16/10 1883 samt två hybrider mellan grå och svart kråka (från Uppsala 1909 resp. Håtunaholm maj 1970) finns monterade på Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. Mesch (1844) berättar om en hybridhäckning vid Uppsala sommaren 1842. En väststräckande hybridkråka sågs vid skatudden 14/10 1993 (FiU 21:166).

 

                                                                                                                    Åter...