Rrk (Regionala rapportkommittén)

Nötkråka "Smalnäbbad nötkråka" (Nucifraga caryocatactes macrorhynchus)

Kommentarer:
Den av cembratall beroende östliga rasen N. c. macrorhynchus (C.L. Brehm 1823) uppträder invasionsartat i Sverige med långa tidsintervall.

De senaste mer omfattande invasionerna inträffade hösten 1968 och hösten 1995.

Hösten 1968 sågs smalnäbbade nötkråkor i stort antal över hela Uppland (se Eriksson & Hansson 1973). Som exempel kan nämnas att vid Rönnskärs udde noterades bl.a. 37, 69, 132, 35 resp. 18 nordsträckande individer 25/8, 1/9, 7/9, 8/9 resp. 15/9 (Bill Douhan, muntl.).

Sedan 1970 har fåglar uppvisande den smalnäbbade nötkråkans karaktärer och/eller orädda beteende observerats vid ett flertal tillfällen även under "icke-invasionsår", dock i allmänhet endast i enstaka exemplar eller i små grupper omfattande upp till tiotalet individer. Från öster insträckande nötkråkor har sporadiskt noterats vid Skatudden, Väddö, bl.a. med 34 ex. 9/10 1971 (FiU 14: 127). På Svenska Högarna ringmärktes två ex. hösten 1991 (FiU 19: 212) och följande höst sågs fem ex. varav tre ringmärktes (FiU 20: 157).

Hösten 1995 uppträdde åter ett stort antal i Uppland, gissningsvis besökte 500-1000 nötkråkor Upplands rapportområde, vilket ändå bara var någon procent av de enorma antalen i Finland (FiU 23 (3): 51). Från Upplandsdelen av Stockholms rapportområde kan nämnas 222 förbisträckande nötkråkor vid Vishamnsberget, Ingarö med som mest 35 ex. 23/9 (FiSt 25: 246).

1996 märktes efterdyningar av invasionen hösten året innan; 24 ex. rapporterades från Upplands RO under vintern/våren och 7 ex. från Upplandsdelen av Stockholms RO. På hösten, andra veckan i september, passerade ett större antal; 8/9 sågs 28 ex. sträcka in från O vid Örskär och 15/9 sågs 34 ex. mot N (!) Fogdö, Grisslehamn. Resten av hösten var var den smalnäbbade nötkråkan mycket sparsam. (FiU 24 (2): 41 och FiSt 27 (1): 68)

Bilder
                                                                                                                    Åter...