Rrk (Regionala rapportkommittén)

Lavskrika (Perisoreus infaustus) [minst 6, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1951 1 ex. Västernäs, Rådmansö 24/8 (VF 11: 36)
1956 3 ex. (3-4) observerades i stort sett dagligen i juli-aug. i skogsområdet mellan Marbäck-Fännsjöarna, Harbo/Huddunge. Årtalet är något osäkert, kan ev. ha varit 1957 el. -58 (muntliga uppgifter av Folke Hårsskog) Observationen tyder på att arten häckade i området!
1958 1 ex. Mörtsjön, Frötuna, under senvintern (VF 33: 182)
1969 1 ex. Lindebergsmossen, Tinäsområdet, Tärnsjö 5/5 (Fåglar vid Färnebofjärden 1979)
1970 1 ex. Sofielund, Sollentuna 9/2 (VF 30: 260)
1986 1 ex. på fågelbord i Tobo, Tegelsmora 12/1 (FiU 18: 244)


                                                                                                                    Åter...