Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rödhuvad törnskata (Lanius senator) [0, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1990 1 ex. (ad. hane) norra delen Hjälstaviken 20/5 (FiU 18: 244)
1998 1 ex. (troligen hane) rasen badius Kogrundet, Hargsviken 23-27/5 (FiU 26 (2): 49, 50 & Fågelåret 2002: 144)


                                                                                                                    Åter...