Rrk (Regionala rapportkommittén)

Varfågel (Lanius excubitor)

Förteckning över publicerade häckningar:

1966   Häckning konstaterad (bo med 3 ungar) vid Sika, Frötuna 13/6 (VF 29: 242)
1972   En ad. + 2 flygga juv. Själgrund, Gårdskär 8/7 (VF 32: 159)
1973   Häckningsförsök konstaterades på Brännberget, Tinäsområdet maj (Fågelfaunan i Tinäsområdet, Länsstyrelsen i Västerås 1979)
1974   Häckning konstaterad (7 pull.) vid Horsskog, Östervåla 20/5 (VF 34: 181)
1975   Ett par med bo vid Sissuddarna, Färnebofjärden 5/6 (FiU 5: 52)
1976   Två ad. + 2 juv. på hygge S Forsmark 4/7 (FiU 4: 53)
1979   Häckning konstaterad vid Forsmark 15/6 (FiU 7: 75)
1981   En juv. i hyggeskant vid Rödhäll, Fågelsundet 26/7 (FiU 9: 69)
1990   Två flygga juv. NV Karlsberg, Björklinge 14/7 (FiU 18: 244)


Kommentarer:
Under 1970- och 1980-talen fanns, förutom ovan uppräknade häckningsfynd, starka indikationer på häckning även från 1972 (Åkerbysjön, Lövstabruk), 1974 (Finnbäcken, Tinäsområdet), 1977 (hygge väster om Lydingesjön, Rasbo) samt 1980 (hygge vid Fälandbo, Lövstabruk). År 1971 häckade ett par på Altberget, Tinäsområdet, omedelbart väster om Upplandsgränsen (Fågelfaunan i Tinäsområdet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1979).

                                                                                                                    Åter...