Rrk (Regionala rapportkommittén)

Pungmes (Remiz pendulinus) [0, 37 fynd, 58 ex.]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1974 1 ex. (hane) Haga tegelbruk S Enköping 23/5-4/6 (VF 34: 181) Fågeln byggde två s.k. hannästen.
1976 1 ex. (hane) Vendelsjön 7/6 (VF 36: 279)
1989 4 ex. (max) varav bobyggande hane + hona Filmsjön, Film 15/5-3/6 (VF 49: 423)
1989 1 ex. (hane) Angarnsjöängen 17/5 (gm Kjell Eriksson, i brev)
1989 1 ex. Fjolårsbo med tunnel hittat våren 1990 vid Grystaviken, Veckholm (VF 49: 423)
1989 1 ex. Fjolårsbo funnet vid södra Vendelsjön våren 1990 (VF 49: 423)
1989 2 ex. Häckning konstaterad (trol. misslyckad) Broängarna, Bro (Upplands 1:a häckning) (FiSt 19: 135-136)
1989 2 ex. (1 par) S Edsjön, Sollentuna 5/6. Ett bo anträffades senare på sommaren på lokalen (VF 49: 423)
1989 1 ex. hörd Ledskär, Österlövsta 22/8 (VF 49: 423)
1990 2 ex. (minst) och flera bon hittades vid Grystaviken 30/4-14/5 (FiU 18: 242)
1990 3 ex. Häckning konstaterades vid Råstasjön, Solna, där 1 ad. och 3 juv. observerades i juni (Upplands 2:a häckning) (FiSt 20: 136)
1990 1 ex. Järfälla kyrka 15/4 (FiSt 20: 136)
1990 1 ex. (hane) Edssjön, Upplands-Väsby 31/5-10/6 (FiSt 20: 136)
1991 1 ex. (hane) bobyggandes Råstasjön, Solna 21/4-2/5 (FiSt 21: 107)
1991 1 ex. (hane) bobyggandes Säbysjön, Sollentuna 21/4-27/5 (FiSt 21: 107)
1991 2 ex. Enköpingsån, Enköping 2/6, där senare under vintern ett bo hittades (FiU 19: 212)
1991 1 ex. Fyrisån vid Fyrisbadet, Uppsala 2/6 (FiU 19: 212)
1992 2 ex. (1 par) Gröngarn, Enköping, matade intensivt i juni /Upplands 3:e häckning) (FiU 20: 157)
1992 2 ex. Tämnarån, Gillberga, Tierp 14/6 (FiU 20: 157)
1992 1 ex. Tämnarån, Vallskoga, Tierp 29/6 (FiU 20: 157)
1992 2 ex. (hane + hona/juv) Sörsjön, Tämnaren 20/9 (FiU 20: 157)
1993 2 ex. (minst 1 par) häckade nära Enköping, där pull. hördes från bo (Upplands 4:3 häckning) (FiU 21: 165)
1994 2 ex. (1 par) häckade nära Enköping 22/4-15/5 (Upplands 5:e häckning) (FiU 22: 143)
1994 1 ex. (hane) Väsbysjön, Länna 2/5 (FiU 22: 143)
1995 1 ex. Bro, Upplands-Bro 6/5 (FiSt 25: 246)
2001 1 ex. hördes locka vid spången över Kanalen, södra Hjälstaviken 11/5 (FiU 29 (2): 46)
2001 2 ex. (1 par) Sörsjön, Tämnaren 1/6 (FiU 29 (2): 46)
2002 1 ex. (hane) Fysingen 23/4 (FiSt 32 (3): 62)
2002 1 ex. (hane) uppehöll sig och byggde t.o.m. bo (s.k. "hannäste") mellan plattformen och tornet, Övre Föret, Uppsala 24/4-9/5 (FiU 30 (2): 45)
2003 1 ex. (hane) rastade Forsbol, Edebo 1/5 (FiU 31 (2): 53)
2003 1 ex. (hane) Östra viken, Broängarna 10/5 resp. 8/6 (FiSt 33 (3): 61)
2003 6 ex. Som flest 6 ad. (ca 4 revir) med åtminstone tre påbörjade bon, i åtminstone ett bo matades stora ungar Dyarna, Enköping 12/5-30/6 (Upplands 6:e häckning) (FiU 31 (2): 53)
2003 2 ex. En hane med revir Sörsjön, Tämnaren 1/6 samt 2 ex. där 29/7 (FiU 31 (2): 53)
2004 1 ex. Råstasjön, Solna 12/4 (FiSt 34 (4): 74)
2004 1 ex. Tegelsmora kyrksjö 31/5 (FiU 32 (3): 43)
2004 1 ex. Gruvberget, Tämnaren 6/6 (FiU 32 (3): 43)
2004 1 ex. Säbysjön, Järfälla 17/8 (FiSt 34 (4): 74)


                                                                                                                    Åter...