Rrk (Regionala rapportkommittén)

Stjärtmes "Kontinental stjärtmes" (Aegithalos caudatus europaeus) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1985 1 ex. som till utseendet överensstämde med den kontinentala rasen iakttogs vid f.d. Vissjön, Läby 5/5 (FiU 13: 171)
1994 1 ex. Övre Föret 11/4 (FiU 22: 142)
2002 1 ex. sågs vid två olika fågelbord Södernäs, Värmdö 18/2 (FiSt 32 (3): 62)


                                                                                                                    Åter...