Rrk (Regionala rapportkommittén)

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) [0, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1990 1 ex. (hane) rastade tillsammans med kungsfåglar på Björn, Hållnäs 24/9 (FiU 18: 241)
1993 1 ex. Barkö, Börstil 28/12 (FiU 22: 142)


                                                                                                                    Åter...