Rrk (Regionala rapportkommittén)

Gransångare "Sibirisk gransångare" (Phylloscopus collybita tristis) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1978 1 ex. Svenska Högarna 2/10 (VF 40: 65)
1984 2 ex. Ett ex. Svenska Högarna 27/9 och 1 ex. 15/10 (VF 45: 68)


Kommentarer:
1996 rapporterades två gransångare av tristis-typ: 1 ex. Gåskänningen, Hållnäs 19/10 och 1 ex. ringmärkt Björn 11/11. Rk behandlar bara handhållna (ringmärkta) tristis och eftersom ingen beskrivning inkommit på Björn-fågeln och Gåskänningen-exemplaret sågs i fält kan inte fynden godkännas som "äkta" tristis. Dessutom rapporterades också två gransångare av tristis-/abietinus-typ ("östlig gransångare") från Hötterskär, Värmdö 15-17/10 och 2 ex. Sudskär, Värmdö 5/10. (FiU 24 (2): 40 och FiSt 27 (1): 67)
1997 rapporterades en gransångare av tristis-/abietinus-typ ("östlig gransångare") från Ö:a Vidskär, Värmdö 2/10, dessutom 2 ex. Hötterskär, Värmdö 8/10 och 1 ex. 10/10 samma lokal. (FiSt 27 (4): 34)
1998 rapporterades ett ex. "troligen östlig" Marskär, Hållnäs 30/9, 1 ex. "troligen av rasen tristis" Örskär 5-6/10 och 1 ex. "troligen av rasen tristis" Örskär 31/10. Dessutom rapporterades också två gransångare av tristis-/abietinus-typ ("östlig gransångare") från Horssten, Värmdö 3/10, 1 ex. Hötterskär, Värmdö 4/10, 1 ex. 30/10 samma lokal och 1 ex. Sudskär, Värmdö 6/11. (FiU 26 (2): 48 och FiSt 28 (3): 56)
1999 rapporterades under september ovanligt många gransångare som utseende- och sångmässigt ej avvek från "normala" gransångare men som hade starkt avvikande, nedåtkrökta, något orena lockläten "tíuu" (påminnande något om ett av sädesärlans kontaktläten). Faktum är att ytterst få hördes locka med normalt "hyít" under hösten. Varifrån dessa gransångare härstammar är okänt, men finländarna misstänker att det kan röra sig om baltiska fåglar. Hur som helst har gransångare med detta läte, vad vi vet, aldrig tidigare hörts i Uppland. Som exempel kan nämnas att under 25 höstars ringmärkningsverksamhet på Svenska Högarna, har inte en enda gransångare hörts locka med nedåtkrökta "tíuu" (Bill Douhan). Däremot är det ganska vanligt att höra gransångare locka med näktergalslika "iiip". (FiU 27 (2): 52)
2000 rapporterades under september och början av oktober några gransångare med avvikande, nedåtkrökt läte. Sådana rapporter inkom från Forsmarks kärnkraftverk, Forsmark; Biotestanläggningen, Forsmark; Dragmansbo, Altuna och Bäcklösa, Uppsala. Ursprunget för dessa fåglar är fortfarande inte säkerställt. Dessutom rapporterades också en gransångare av tristis-/abietinus-typ ("östlig gransångare") från Horssten, Värmdö 26/9. (FiU 28 (2): 51 och FiSt 30 (3): 67)
2001 rapporterades två gransångare med östliga karaktärer som övervintrade vid KF-lagret, Broängarna, Upplands-Bro 1/1-24/2. Dessutom en gransångare av tristis-/abietinus-typ ("östlig gransångare") från Horssten, Värmdö 7/10. (FiSt 31 (3): 67)
2002 rapporterades en gransångare
av tristis-/abietinus-typ ("östlig gransångare") från Harö by, Värmdö 25/9 (FiSt 32 (3): 61).
2004 rapporterades en gransångare som överensstämmer med den sibiriska rasen tristis från Horssten 25/5 (FiSt 34 (4): 73).

                                                                                                                    Åter...