Rrk (Regionala rapportkommittén)

Brunsångare (Phylloscopus fuscatus) [0, 10]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1984 1 ex. ringmärkt Björn, Hållnäs 28/9 (VF 45: 68; Gustavsson 1985)
1984 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 3/10 (VF 45: 68; Douhan 1985)
1987 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 27/10 (VF 47: 459)
1990 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 7/10 (VF 50(8): 27)
2000 1 ex. rastade 150 m SO vandrarhemmet Örskär 6-7/10 (FiU 28 (2): 51)
2002 1 ex. ringmärkt Björn 4/10 (FiU 30 (2): 44)
2003 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 16/10 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. rastade Svarthamn, Skutskär 21/10 (FiU 31 (2): 52)
2004 2 ex. Ett ex. ringmärkt Björn 2/10 och 2 ex. där 4/10. Den ringmärkta fågeln kontrollerades 12/10 i Holland! (FiU 3 (3): 41)

Bilder

                                                                                                                    Åter...