Rrk (Regionala rapportkommittén)

Kungsfågelsångare (Pylloscopus proregulus) [1, 165]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1962 1 ex. (ung hane) sköts på Krokholmen, Arholma 11/10 (Holm 1965; VF 24: 81) Exemplaret förvaras på Zoologiska muséet i Uppsala. Tredje fyndet i Sverige.*
1976 3 ex. En ringmärkt Svenska Högarna 4/10 och 2 ex. 6/10 (VF 37: 79)
1977 1 ex. Svenska Högarna 4-5/10 (VF 38: 45)
1978 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 28/9 (VF 39: 40)
1978 1 ex. ringmärkt Karskär, Söderarm 14/10 (VF 39: 40)
1979 1 ex. Svenska Högarna 18/10 (VF 40: 63)
1980 1 ex. Täby 5/10 (VF 40: 498)
1980 1 ex. Svenska Högarna 13/10 (VF 40: 498)
1981 1 ex. Svenska Högarna 7/10 (VF 41: 401)
1982 11 ex. Tio ex. ringmärkta Svenska Högarna 3-15/10 och 1 ex. 6/10 (omärkt) (VF 42: 324)
1983 1 ex. Svenska Högarna 12/10 (VF 43: 484)
1984 2 ex. En ringmärkt Svenska Högarna 24/10 och 1 ex. 25/10 (VF 44: 413)
1985 2 ex. Ett ex. Svenska Högarna 15/10 och 1 ex. 16/10 (VF 45: 405)
1987 1 ex. ringmärkt Björn, Hållnäs 2/10 (VF 47: 409)
1988 4 ex. Tre ex. ringmärkta Svenska Högarna 11/10 och ett 1 ex. 16-17/10 (VF 48: 410)
1988 1 ex. rastade på fiskebåt på havet O Arholma, Björkö-Arholma 14/10 (VF 48: 410) Fågeln blev förmodligen uppäten av en gråtrut!
1989 6 ex. En ringmärkt Svenska Högarna vardera 6/10, 9/10 och 11/10 samt 3 ex. ringmärkta 10/10 (VF 49: 419)
1989 1 ex. Söderarm 9/10 (VF 49: 419)
1990 1 ex. rastade Söderarms fyr någon gång 2:a veckan i okt. (FiU 18: 240)
1991 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 7/10 (FiU 19: 210)
1993 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 9/10 (FiU 21: 164)
1994 2 ex. En juv. ringmärkt Björn 29/10 och 1 ex. 30/10 (FiU 22: 141)
1995 1 ex. Björhövda, Roslags-Bro 16/10 (FiU 23 (3): 50)
1995 1 ex. Sennebyhaken, Väddö 25/10 (FiU 23 (3): 50)
1996 1 ex. Falkskär, O Runmarö, Värmdö 15/10 (FiSt 27 (1): 66)
1996 5 ex. Fyra ex. Hötterskär, S Sandhamn, Värmdö 15/10 och 1 ex. 19/10 (FiSt 27 (1): 66)
1996 3 ex. Sudskär, S Sandhamn, Värmdö 15/10 (FiSt 27 (1): 66)
1996 6 ex. Två ex. Örskär 15/10 och 4 ex. 19/10 (FiU 24 (2): 39-40)
1996 6 ex. Fem ex. (minst) Björn 16/10 och 1 ex. 19/10 (FiU 24 (2): 39-40)
1996 7 ex. Vidskär, S Sandhamn 17/10 (FiSt 27 (1): 66)
1996 4 ex. Ett ex. ringmärkt och minst 2 ex. (2-3) Svenska Högarna 15/10, 1 ex. ringmärkt 16/10 och ytterligare 1 ex. ringmärkt 19/10 (FiU 24 (2): 39-40 och FiU 25 (2): 44))
1996 1 ex. Maren, Björkö-Arholma 18/10 (FiU 24 (2): 39-40)
1996 1 ex. Österhamn, Arholma, Björkö 21/10 (FiU 24 (2): 39-40)
1997 6 ex. Två ex. ringmärkta Svenska Högarna 30/9, 1 ex. 4/10, 1 ex. 6/10, 1 ex. 7/10 och ett ex. ringmärkt 10/10 (FiU 25 (2): 42-44)
1997 1 ex. Östra Vidskär, Värmdö 2/10 (FiSt 27 (4): 34)
1997 3 ex. Örskär 7/10 (FiU 25 (2): 42-44)
1997 3 ex. Ett ex. ringmärkt Björn 10/10, 1 ex. ringmärkt 22-23/10 och 1 ex. 23/10 (FiU 25 (2): 42-44)
1998 2 ex. Två ex. varav 1 ex. ringmärkt Björn 4/10, 1 ex. kvar 5/10 (FiU 26 (2): 47-48)
1998 6 ex. Tre ex. varav 2 ex. ringmärkta Svenska Högarna 6/10, 1 ex. ringmärkt 8/10, 1 ex. ringmärkt 10/10 och 1 ex. ringmärkt 21/10 (FiU 26 (2): 47-48)
1998 1 ex. Löhammarsjön, Harg 25/10 (FiU 26 (2): 47-48)
1998 3 ex. (minst) Örskär 31/10-1/11 (FiU 26 (2): 47-48)
1998 1 ex. Rödhäll, Fågelsundet 4/11 (FiU 26 (2): 47-48)
1998 1 ex. Norrudden, Öregrund 6/11 (FiU 26 (2): 47-48)
1999 28 ex. Tre ex. Örskär 7/10, 25 ex. (minst - troligen 40-50 ex.) 10/10 och ca 10 ex. kvar 11/10 (FiU 27 (2): 52+58, VF nr 8 1999 och FiU 28 (2): 51)
1999 1 ex. Björn 7/10 (FiU 27 (2): 52)
1999 1 ex. (hona) ringmärkt Svenska Högarna 10/10 (FiU 27 (2): 52)
1999 1 ex. Fågeln, Björns skärgård, Hållnäs 16/10 (FiU 27 (2): 52)
2000 1 ex. Björn 6/10 (FiU 28 (2): 51)
2000 3 ex. Horssten, Värmdö 7/10 (FiSt 30 (3): 66)
2000 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 16-20/10 (FiU 28 (2): 51)
2001 1 ex. Horssten, Värmdö 7/10 (FiSt 31 (3): 67)
2002 1 ex. funnen döende Boda, Östhammar 9/10 (FiU 30 (2): 44)
2002 2 ex. Ett ex. ringmärkt Svenska Högarna 11/10 och 1 ex. ringmärkt 16-17/10 (FiU 30 (2): 44)
2003 1 ex. Svenska Högarna 6/10 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. Örskär 7/10 (FiU 31 (2): 52)
2003 3 ex. Björn 7/10 (FiU 31 (2): 52)
2004 3 ex. Horssten, Värmdö: 1 ex. 15/10, 16/10 o 29/19 (FiSt 34 (4): 72)
2004 5 ex. Björn: 1 ex. 6-7/10, 3 ex. 8/10 o 1 ex. 24/10 (FiU 32 (3): 41)
2004 3 ex. Örskär: 1 ex. 9/10 o 2 ex. 25/10 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 ex. Svenska Högarna 14/10 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 ex. (1K) ringmärkt Långsandsörarna, Älvkarleby 24/10 (FiU 32 (3): 41)


Minimiantal påträffade kungsfågelsångare i Uppland fr.o.m. 1970:


                                                                                                                    Åter...