Rrk (Regionala rapportkommittén)

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides) [4, 164]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1960 1 sj. Ådön 9/6 (VF 20: 352)
1965 1 sj. Hammarskog, Dalby 20/6 (VF 29: 242)
1967 1 sj. Hammarskogs gård, Dalbyviken 2/7 (VF 27: 86)
1968 1 sj. Torsåker, Fysingen 9/6 (VF 30: 260)
1970 1 ex. Hosjön, Knutby 7-14/6 (VF 31: 285)
1971 1 ex. Fiby urskog 31/5 (VF 31: 285)
1974 1 sj. södra Vendelsjön 29-30/7 (VF 34: 183)
1975 1 sj. Svenska Högarna 4/6 (VF 45: 414)
1977 1 sj. Vendelsjön 2-3/6 (VF 37: 352)
1977 1 sj. Åsmansboda, O Rödlöga 7/6 (VF 37: 352)
1977 1 sj. Norr-Malma, Norrtälje 10/6 (VF 37: 352)
1977 1 sj. Söder-Giningen, Hallstavik 17/6 (VF 37: 352)
1978 1 sj. Hässelby strand 23-25/5 (FiSt 9: 8)
1978 1 sj. Velamsund, Saltsjö-Boo 30/5 (FiSt 8: 20)
1978 1 sj. (1-2 sj.) Billby, Sigtuna 27/5-8/6 (FiSt 8: 20)
1978 1 sj. Fjäturen, Sollentuna 3-16/6 (FiSt 8: 20)
1978 1 sj. Finnhamn, NV Möja 3/6 (FiSt 8: 20)
1978 1 sj. Fjällsvik, Vindö 6/6 (FiSt 8: 20)
1978 1 sj. Skälbottna, SV Blidö 7/6 (FiSt 8: 20)
1979 2 ex. ringmärkta Karskär, Söderarm 22 resp. 23/5 (FiU 7: 74)
1981 1 sj. Stocksund 22/5 (VF 41: 385)
1981 1 ex. ringmärkt Björns fyr 30/5 (VF 41: 385)
1982 1 sj. Fjäturen, Sollentuna 19 - 25/6 (VF 42: 323)
1982 1 sj. Horssten, O Sandhamn 29/6 (VF 42: 323)
1984 1 sj. ca 1 km O Halmbyboda, Funbo 24/5 (FiU 12: 140)
1984 1 sj. Eksjön, Lohärad 30/5 (FiU 12: 140)
1984 8 ex. (minst) Svenska Högarna 1-3/6 (FiU 12: 140-141)
1984 1 sj. Vreta udd, Uppsala-Näs 11/6 och ev. samma ex. Dalbyviken 15/6 (FiU 12: 141)
1984 1 sj. Markdalsnäs, 1 km O Herräng 11-21/6 (VF 45: 414)
1984 1 sj. Fittja kyrka 29/6 (FiU 12: 141)
1984 1 sj. Rickebasta träsk, Alsike 1/7 (VF 47: 416)
1986 1 ex. Svea Livgarde, Kungsängen 6/6 (VF 46: 405)
1988 11 ex. (minst) Svenska Högarna 28-31/5 (FiU 16: 162)
1988 1 ex. Örskär 3-5/6 (FiU 16: 162)
1988 1 sj. Zoologiska inst., Uppsala 8/7 (FiU 17: 176)
1989 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 28/5 (FiU 17: 176)
1989 1 sj. Sollentunaholm, Sollentuna 7/6 (FiSt 19: 128)
1989 1 sj. Engelska parken, Uppsala 15/6 (FiU 17: 176)
1990 1 sj. Svenska Högarna 29/5 (FiU 18: 240)
1990 11 ex. Två par häckade på Örskär, Gräsö (3+4 juv), fåglarna observerades 22/6-4/8 (Upplands 1:a och 2:a häckning) (FiU 18: 240)
1991 1 sj. Ådalen, Bogesundslandet 25/5 (FiSt 21: 106)
1991 2 ex. (1 par) häckade Löhammarsjön, Harg (Upplands 3:e häckning) (FiU 19: 210)
1991 1 sj. Häverö-Bergby naturreservat, Häverö 23/6-1/7 (FiU 19: 210)
1992 1 sj. cirka 1 km SSO Stuguborg, Söderby-Karl 28/5 (FiU 20: 156)
1992 7 sj. Svenska Högarna 29/5, 2 kvar sj. 30/5 och 1 kvar sj. 1/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. cirka 1 km N Eke, Edebo 2/6 (FiU 20: 156)
1992 4 sj. Tjockö-Söderarm 4-12/6 (FiU 20: 156)
1992 2 sj. Svenska Högarna 5/6 (FiU 20:156)
1992 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 7/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Stora Tylleroppsön, Untraverket 24/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Örbyhus 1-3/7 (FiU 20: 156)
1992 3 ex. En hane matade 2 ex. (trol. juv.) Forsmarks bruk 17/7, hanen sjöng från 12/7 och 1 ex. sågs 1/8 (Upplands 4:e häckning) (FiU 20: 156)
1993 1 sj. Örskär 20/5 (FiU 21: 164).
1993 5 ex. (5-7 ex.) varav 4 ex. ringmärktes Svenska Högarna 20-23/5 (FiU 21: 164)
1993 3 ex. (1 sj. + 2 ex.) Björn 23/5 (FiU 21: 164)  
1993 1 sj. Lindsta, Tämnaren 26-29/5 (FiU 21: 164)
1993 2 sj. Två sj. Hårsbäcksdalen, Västerlövsta 15-16/6 samt 1 sj. 17/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Husarö 19-23/6 (FiSt 24, nr.1)
1993 1 ex. V Raggarön, Öregrund 23/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Granvik, Roslags-Bro 28/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Stadsskogen, Uppsala 3/7 (FiU 21: 164)
1994 1 sj. Örskär 24/6 (FiU 22: 141)
1995 9 ex. Ett ex. Svenska Högarna 24/5, 1 ex. 28/5, 3 ex. ringmärkta 31/5, 1 ex. ringmärkt 1/6, 2 ex. ringmärkta + minst 1 ex. 2/6 samt 1 sj. (trol. samma ind. som 2/6) 3/6 (FiU 23 (3): 49)
1996 1 sj. Röbo, Uppsala 23/5 (FiU 25 (2): 42)
1996 1 sj. N Rösjön, Sollentuna 16-21/6 (FiSt 27 (1): 66)
1996 1 sj. Edsgarn, Vätö 21-22/6 (FiU 24 (2): 39)
1996 1 ex. lockande Skatudden 2/9 (FiU 24 (2): 39)
1997 1 sj. Svenska Högarna 26/5 (FiU 25 (2): 42)
1997 1 sj. Horssten, Värmdö 2/6 (FiSt 27 (4): 34)
1997 1 sj. Örnässjön, Upplands-Bro 2/6 (FiSt 27 (4): 34)
1997 1 sj. Fiby urskog 12-21/6 (FiU 25 (2): 42)
1997 1 sj. Svanhuskärret, Ola skifte 23/6 (FiU 25 (2): 42)
1997 1 ex. Dragmansbo, Altuna 1/9 (FiU 25 (2): 42)
1998 1 ex. Svenska Högarna 1/6 (FiU 26 (2): 47)
1998 1 sj. Klara kyrkogård, Stockholm 2/6 (FiSt 28 (3): 56)
1998 1 sj. tillfälligt Grindstugan, Uppsala 10/6 (FiU 26 (2): 47)
1998 5 ex. Ett par häckade S Örskärs fyr, föräldrar och minst 3 juv. sågs 24-29/7 (Upplands 5:e häckning) (FiU 26 (2): 47)
1998 1 sj. Rålamsbshovsparken, Stockholm "under sommaren" (FiSt 29 (3): 63)
1999 1 sj. Norrgården, Forsmark 21/5 (FiU 27 (2): 52)
2000 1 sj. Klosterbacken, Angarnsjöängen 23-24/7 (FiSt 30 (3): 66)
2001 5 ex. Ett par häckade framgångsrikt (3-4 ungar) Örskär 28/6-6/8 (Upplands 6:e häckning) (FiU 29 (2): 45)
2001 1 ex. Rösjön, Sollentuna 14/7 (FiSt 31 (3): 67)
2002 2 sj. En sj. Kristineberg, Örskär, Gräsö 30/5 och 2 sj. vid vandrarhemmet 18/6 (FiU 30 (2): 44)
2002 1 sj. Storskäret, Forsmark 1/6 (FiU 30 (2): 44)
2002 1 sj. bryggan, Ledskärsviken 2-3/6 (FiU 30 (2): 44)
2002 1 sj. Koängsbacken, Hårnackalund, Estuna 8/6 (FiU 30 (2): 44)
2002 1 sj. Trolldalen, Lidingö 9-12/6 (FiSt 32 (3): 60)
2003 1 ex. Uppeby träsk, Runmarö skärgård 24/5 (FiSt 33 (3): 60)
2003 1 sj. Horssten, Sandhamns skärgård 26/5 (FiSt 33 (3): 60)
2003 1 sj. Björn 29/5 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 sj. (minst) Örskär 29/5 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 sj. Gåskänningen, Hållnäs 31/5 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 sj. Svenska Högarna 3/6 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 sj. Ängskär, Hållnäs 8-9/6 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 sj. Vreta, Uppsala-Näs 21/6 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 sj. Söderängen, Fogdö, Singö 21/6 (FiU 31 (2): 52)
2003 3 ex. ett troligt par + 1 sj. Örskär 22/6-1/7 (FiU 31 (2): 52 och FiU 32 (3): 41)
2003 1 sj. Gamla bron, Västland 22-28/6 (FiU 31 (2): 52)
2004 1 sj. Rävsten, Gräsö 21/6 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 sj. Norrboda, Gräsö 27/7 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 sj. Karskär, Rådmansö 11/8 (FiU 32 (3): 41)


Antal påträffade lundsångare fr.o.m. 1970:


Kommentarer:
En sj. Vårfrukyrkan, Enköping 30/8 1962, möjligen 2 ex. den 31/8 (VF 29: 247) bedöms som osäkra och förväxling med annan art kan ej uteslutas (FiU 18: 240).

Bilder
                                                                                                                    Åter...