Rrk (Regionala rapportkommittén)

Ökensångare (Sylvia nana) [0, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1982 1 ex. (sjungande hane) Stora Brunskäret, Stora Nassa, Värmdö 21/5 (VF 42: 402)
2000 1 ex. rasen nana rastade hela dagen nedanför fågeltornet Ledskär 29/5 (FiU 28 (2): 50)

Fyndbeskrivning


                                                                                                                    Åter...