Rrk (Regionala rapportkommittén)

Busksångare (Acrocephalus dumetorum) [1, 155]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1964 1 sj. Övre Föret, Uppsala 5-14/6 (VF 27: 86) Femte fyndet i Sverige.
1973 1 sj. Skånelaholms slottspark, Fysingen 9-14/6 - fågeln ringmärktes (VF 33: 177)
1977 1 sj. Vendelsjön 1-21/6 (VF 38: 45)
1978 1 ex. (hane) Björns fyr 6/6 (VF 38: 268)
1979 1 sj. Vendelsjön 6-9/6 (VF 39: 307)
1979 1 sj. Dalbyviken 7-8/6 (VF 39: 307)
1979 1 sj. Bälinge mossar 23-29/6 (VF 39: 307)
1980 1 sj. Säbysjön, Järvafältet 8-9/6 (VF 40: 480)
1981 1 sj. Storvreta 18/5 (VF 41: 384)
1982 1 sj. Vingelskär, SO Svartlöga 29/5 (VF 42: 322)
1982 1 sj. Gruvsjön, Dannemora 11-20/6 (VF 42: 322)
1982 1 sj. Vendelsjön 17/6 (VF 42: 322)
1982 1 sj. Nedre Föret, Uppsala 19/6 (VF 42: 322)
1982 1 sj. Säbysjön, Järvafältet 21-28/6 (VF 42: 322)
1983 1 sj. Bagghusbron, Väddö 24-30/6 (VF 43: 482)
1984 1 sj. Övre Föret, Uppsala 5-28/6 (VF 44: 412)
1984 1 sj. Kasby, Lagga 20-23/6 (VF 44: 412)
1984 1 sj. Örbyhus slott, Vendelsjön 13/7 (FiU 13: 171)
1985 1 sj. Salnecke, Gryta 14-20/6 (VF 45: 404)
1985 2 sj. Svartlöga 10-15/6, därefter 1 sj. fram till 9/7 (VF 45: 404)
1985 1 sj. Ledskär 19-21/6 (FiU 15: 167)
1986 1 sj. 2 km N Björklinge kyrka 18-25/6 (VF 46: 404)
1986 1 sj. Hammarskog, Dalbyviken 1-5/7 (VF 46: 404)
1987 1 sj. Hargsviken 23/5-4/7 (VF 47: 407)
1987 1 sj. Dannemora samhälle 11-21/6 (VF 47: 407)
1987 1 sj. Kappelskärs färjeläge, Rådmansö 7/7 (VF 47: 407)
1988 1 sj. Örskär 29/5 (FiU 16: 161)
1988 1 sj. norra Lydingesjön, Stavby 6-18/6 (FiU 16: 161)
1988 1 sj. S Tisslinge, Roslags-Bro 11-19/6 och trol. samma ex. Velända, Roslags-Bro 29-30/6 (FiU 16: 161)
1988 1 sj. Kilbyån, ca 1 km NO Alunda samhälle 13-18/6 (FiU 16: 161)
1988 1 sj. Tomtasjön, Rasbo 20-25/6 (FiU 16: 161)
1988 1 sj. Uppsala-Näs 22-23/6 (FiU 16: 161)
1989 1 sj. Åkers kanal, Åkersberga 6-18/6 (VF 49: 416)
1989 1 sj. Dumdalskärr, Hjälsta 12-23/6 (VF 49: 416)
1989 1 ex. ringmärkt Fågelsundet, Hållnäs 16/6 (VF 49: 416)
1989 1 sj. Eneby, Altuna 23/6-2/7 (VF 49: 416)
1989 1 sj. Säbysjön 30/6 (VF 49: 417)
1990 1 sj. Örskär, Gräsö 4/6 (FiU 18: 240)
1990 2 ex. En sj. O Sundbacken, Dannemora 6-25/6 - vid besök 19/6 hade hanen sällskap med ytterligare en busksångare (trol. hona). (FiU 18: 239)
1990 1 sj. Sätrasjön, Uppsala-Näs 7/6-4/7 (FiU 18: 240)
1990 1 sj. Väsbysjön, Länna 7/6 (FiU 18: 240)
1990 2 ex. En sj. vid slamdammen ca 2,5 km SSV Film k:a 11-22/6 - vid besök 19/6 varnade 2 ex. (ett par). (FiU 18: 239)
1990 1 sj. SJ:s område i Hagalund, Solna 11-15/6 (FiSt 20: 133-134)
1990 1 sj. V Sörsjön (mellan Kalvnäset-Harboån), Tämnaren 21-26/6 (FiU 18: 240)
1990 1 sj. N delen Vendelsjön 9/7 (FiU 18: 240)
1991 1 sj. Edssjön, Vallentuna 10-20/6 (FiSt 21: 105)
1991 1 sj. Hovgården, Ovansjön, Rasbo 11-18/6 (FiU 19: 208)
1991 1 sj. Knutby 15-25/6 (FiU 19: 208)
1991 1 sj. Hägernäsviken, Täby 22/6-2/7 (FiSt 21: 105)
1991 1 sj. Froden, Vallentuna 24/6 (FiSt 21: 105)
1991 1 sj. Boholmen, Karlholmsviken, Österlövsta 3/7 (FiU 19: 208)
1992 1 sj. Örskär 30/5 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Söderskogen, Dannemora 31/5 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Tjockö-Söderarm 2-12/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Nedre Föret 3-14/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Övre Föret 6-16/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Strömsborg, Söderby-Karl 9-15/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Åkers kanal, Åkersberga centrum 17/6 (FiSt 22: 110)
1992 1 sj. Byholma, Grisslehamn 20/6 (FiU 20: 156)
1992 1 sj. Venngarns slott 21/6 (FiU 20: 156)
1993 1 sj. Angarnsjöängen 20/5 (FiSt 24, nr 1)
1993 1 sj. Örskär 23/5 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Fågelsundet, Hållnäs 26/5 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. N Kungsängsbron, Uppsala 28/5-28/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. S Kungsängsbron 30/5-12/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Sätunaallén, Björklinge 1-11/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Hågadalen, SV Uppsala 9-29/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Ultuna, Uppsala 9-29/6 (FiU 21: 164)
1993 1 sj. Hargsviken 27/6 (FiU 24 (2): 38)
1993 1 sj. Uppsala reningsverk 28/6-1/7 (FiU 21: 164)
1994 1 sj. i häck 50 m N korsningen Tycho Hedéns väg-Fålhagsleden, Uppsala 26/5 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Svartlöga, O Blidö 1/6 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Väsby, Tierps kyrkby 10/6 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Ströms gård, Fysingen 11-14/6 (FiSt 25: 77)
1994 1 sj. Marma, Lagga 13-21/6 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Sävaån, Frövi 15-18/6 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Danelid, Danmark 17/6-8/7 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Antuna, Upplands-Väsby 18/6 (FiSt 25: 244)
1994 1 sj. vid bäck 500 m ONO Håtuna k:a 25-29/6 (FiU 22: 141)
1995 1 sj. Örskärs fyr 31/5 (FiU 24 (2): 38)
1995 1 sj. St. Alskär, Värmdö 4/6 (FiSt 25: 243)
1995 1 sj. V Källvik, ca 3 km NV Iggelbo, Tämnaren, Östervåla 8-25/6 (FiU 23 (3): 49)
1995 1 sj. Örbyhus slott, Vendel 11/6 (FiU 23 (3): 49)
1995 1 sj. Venngarn, Sigtuna 11-16/6 (FiSt 25: 244)
1995 1 sj. Margretelundsvägen, Åkersberga 13-25/6 (FiSt 25: 244)
1995 1 sj. i energiskog 1 km O Edeby, Vassunda 14-16/6 (FiU 23 (3): 49)
1995 1 sj. längs Örsundaån, 500 m SO Hällbykvarn, Österunda 16/6 (FiU 23 (3): 49)
1995 1 sj. SO Broholm, Jumkil 18-21/6 (FiU 23 (3): 49)
1995 1 sj. Åkers kanal, Österåker (Fågelåret 1995)
1995 1 sj. Rocksta gård, Angarn 19-27/6 (FiSt 25: 243)
1995 1 sj. 500 m S Väster-Ekeby, Vendel 20/6 (FiU 23 (3): 49)
1996 1 sj. Lillsjön, 500 m NV Gryta k:a 3/6 (FiU 24 (2): 38)
1996 3 ex. En sj. Wij säteri, Övergran 13-26/6 - dock två sj. samt en hona 25/6. Trol. två av dessa individer (1 sj. + 1 hona) vid Ekilla, Övergran 28/6-6/7 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. NO hörnet av Dannemorasjön 15/6 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. Övre Föret 15/6 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. bron N Vendelsjön 16/6-1/7 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. 500 m S Filmsjötornet 16-20/6 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. Lilla Skuggan, Djurgården 30/6-4/7 (FiSt 27 (1): 65)
1997 1 sj. Örskärs fyr 31/5 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Horssten, Värmdö 2/6 (FiSt 27 (4): 33)
1997 1 sj. Älvkarleö, Älvkarleby 4/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Fyris camping, Uppsala 6-15/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Klövstenarna, Hållnäs 7/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. energiskog V Bjelkesta, Giresta 15/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Rinkebyhake/Lilla Rinkeby, Ärvinge, Stockholm 20/6-5/7 (FiSt 27 (4): 33)
1997 1 sj. energiskog Landsberga 27/6-7/7 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Skötören, O Klungsten, Hållnäs 28/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. NO Oxsätra, Skuttunge 4-6/7 - ringmärktes 4/7 och kontrollerades som 3K+ hane rörsångare (!) vid Ässön, Hjälmaren av personal från Kvismare Fågelstation (som i efterhand backat i artbestämningsfrågan). (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. SO Nyåker, Börje/Åkerby 5-6/7 (FiU 25 (2): 41)
1998 1 sj. St. Utteridet, Gräsö 30/5 (FiU 26 (2): 45-46)
1998 1 sj. Hammarby (Djävulsviken), Väddö 1-12/6 (FiU 26 (2): 45-46)
1998 1 sj. Långsjön (V-sidan), Björklinge 6/6 (FiU 26 (2): 45-46)
1998 1 sj. S Ultuna, Uppsala 9/6 (FiU 26 (2): 45-46)
1998 1 sj. Hammarskogs herrgård, Dalby 12/6-7/7 (FiU 26 (2): 45-46)
1999 1 sj. Hammarby (Djävulsviken), Väddö 27-28/5 (FiU 27 (2): 51)
1999 1 sj. Djurgårdskanalen, Ekoparken 13-22/6 (FiSt 29 (3): 62)
1999 1 sj. Librobäck, Uppsala 14/6 (FiU 27 (2): 51)
1999 1 sj. Västra Yttringe, Gråviken, Lidingö 15/6 (FiSt 29 (3): 62) Felaktigt förd till Srm i Fågelåret 1999
1999 1 sj. Norrpada skärgård, Blidö 23/6 (FiU 27 (2): 51)
2000 1 sj. Hammarby (Djävulsviken), Väddö 30/5-17/6 (FiU 28 (2): 49)
2000 1 sj. Ytternäs, Ununge 15-20/6 (FiU 28 (2): 49)
2002 1 sj. tillfälligt Foghammarsvägen, Alunda 26/5 (FiU 30 (2): 43)
2002 1 sj. Nykvarn, Bammarboda, Österåker 29/5 (FiSt 32 (3): 59)
2002 1 sj. Väla kanal, Ledskärsområdet 1-5/7 (FiU 30 (2): 43)
2002 1 sj. först Örbyhus jvgstn och sedan N Vendelsjön 7-15/7 (FiU 30 (2): 43)
2003 1 sj. Inre kyrkviken, Lidingö 2-20/6 (FiSt 33 (3): 59)
2003 1 sj. Södra Rörvik, Roslags-Bro 5-12/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 7 ex. Ett par fick ut fem ungar (ringmärktes 6/7) S Bro gård, Tolfta 7/6-11/7 (FiU 31 (2): 50  och FiU 30 (3): 38)). Upplands första häckning
2003 1 sj. Bergshamra, Länna 9-14/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Draknäs, Börstil 9-12/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Hemmesta sjöäng, Värmdö 16/6-3/7 (FiSt 33 (3): 59)
2003 2 sj. Svinabäck, Harbo 17-27/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Länsgränsen NO Aspnäs 17-22/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Kättslinge, Vendelsjön 23/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Nysätra, Västland 26/6-5/7 (FiU 31 (2): 50)
2004 1 sj. Torsåker, Fysingen 5/6 (FiSt 34 (4): 71)
2004 1 sj. Övre Föret, Uppsala 7-13/6 (FiU 32 (3): 40)
2004 1 sj. Skutskärs k:a 12-17/6 (FiU 32 (3): 40)
2004 1 sj. Åloppe, Nysätra 15/6 (FiU 32 (3): 40)
2004 1 sj. Ytterkålsta, Torstuna 17/6-2/7 (FiU 32 (3): 40)
2004 2 ex. Fyrislund, Uppsala 18-25/6 + ett par "upprört beteende" 26/6 (FiU 32 (3): 40)
2004 1 sj. Sandby, Västland 22/6-3/7 (FiU 32 (3): 40)
2004 1 sj. Hållen, Hållnäs 22-23/6 (FiU 32 (3): 40)


Antal ex. fr.o.m. 1970:

Bilder

                                                                                                                    Åter...