Rrk (Regionala rapportkommittén)

Ringtrast (Turdus torquatus) [?, 439]

Antal publicerade ex. fr.o.m. 1970:


10(11)-dagarsfördelning av publicerade, datumförsedda ringtrastobservationer i Uppland fr.o.m. 1970 (för fåglar som uppehållit sig över två perioder har fyndet placerats vid upptäcktsdatum)
:


                                                                                                                    Åter...