Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquatus) [2, 23]

Förteckning över samtliga publicerade fynd:

1959 1 ex. (honf.) Ärvinge, Järvafältet, Sundbyberg 16-19/9 (VF 19: 163-164)
1965 1 ex. (juv./hona) rasen maurus Hjälstaviken 26/9 (VF 37: 80) 1:a fyndet av maura i Sverige.
1973 1 ex. (hane) St. Vikskobben, Lambskär, S Svartlöga 10/5 (VF 33: 177)
1981 1 ex. (juv./hona) rasen maurus Svenska Högarna 20/9 (VF 41: 400; Roskarlen 4: 19-21)
1983 2 ex. (1 par) på hygge V Bergbofjärden, Häverö 17/4 (VF 43: 545)
1984 1 ex. (utf. hane) Norrby, Häverö 6/5 (VF 45: 414)
1984 1 ex. (juv.) rasen maurus Svenska Högarna 1/10 (VF 45: 68)
1987 1 ex. (hane) - ej rasbestämd Svenska Högarna 25/9 (VF 47: 405)
1988 1 ex. (juv. hane) rasen maurus Svenska Högarna 6/10 (VF 48: 458)
1989 1 ex. (hane) Hötterskär, Värmdö 19/5 (FiSt 19: 126)
1990 1 ex. (hane) rasen maurus Svenska Högarna 24-30/9 (FiU 18: 238)
1992 1 ex. (2K hane) trol. av den västliga rasen rubicola Fyrisån, centrala Uppsala 7-9/4 (FiU 20: 255)
1992 1 ex. (honf.) Tjockö, Rådmansö 12-13/9 (FiU 20:155)
1993 2 ex. (1 hane + 1 honf.) rasen maurus Svenska Högarna 21/5 (FiU 21: 163)
1994 1 ex. rasen rubicola Lämshaga, Värmdö 16/3 (FiSt 25: 76)
1994 1 ex. (hane, trol. 1K) rasen maurus Björn, Hållnäs 24/9 (FiU 22: 140)
1996 1 ex. (ad. hane) rasen rubicola "Guds ängar", 2 km N Östhammar 27/4 (FiU 24 (2): 36)
1996 1 ex. (juv.) ej rasbestämd rastade Klosterbacken, Angarnsjöängen 13/10 (FiSt 27 (1): 63, FiSt 28 (3): 54 och FÅ 1997: 169)
2000 1 ex. (ad. hane) rasen rubicola rastade Söderboda, Gräsö 5-6/5 (FiU 28 (2): 47)
2000 1 ex. (1K) rasen maurus Tärnudden, Örskär 23/9 (FiU 28 (2): 47)
2001 1 ex. (honf.) rasen rubicola Örskär 6-11/4 (FiU 29 (2): 44)
2002 1 ex. (hane) ej rasbestämd? Älvsbyfälten, Värmdö 2/5 (FiSt 32 (3): 58)
2004 1 ex. (2K hona) rasen rubicola Örskärs fyr 18/4 (FiU 32 (3): 40)


Kommentarer:
Med rasen maurus avses fåglar uppvisande karaktärer motsv. någon av de östliga raserna, främst maurus/stejnegeri. Med rasen rubicola avses fåglar uppvisande karaktärer motsv. någon av de europeiska raserna, rubicola/hibernans.

                                                                                                                    Åter...