Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) [16 konstaterade häckningar]

Förteckning över konstaterade och troliga häckningar:

1956   Häckning konstaterad i Bromma (VF 17: 253)
1959   Häckning konstaterad i Uppsala (VF 27: 86)
1982   Häckning konstaterad Lilla Ultuna, Uppsala (FiU 10: 50)
1983   Häckning konstaterad vid Skutskärsverken (FiU 11: 130)
1986   Häckning konstaterad i centrala Uppsala (FiU 18: 238)
1990   Häckning konstaterad vid Hallsta pappersbruk, Hallstavik (FiU 18: 238, Roskarlen 13: 40- 41)
1992   Misslyckad häckning vid Knutby prästgård (FiU 20: 155)
1992   Möjlig häckning i Frihamnen, Stockholm (inräknas ej) (FiSt 22: 109)
1994   Ett par + 4 pull. Örskär juli (FiU 22: 140)
1994   En hona med mattiggande juv. Vavd, Hållnäs 1/9 (FiU 22: 140)
1995   Ett par + minst 3 juv. Forsmarks kärnkraftverk 3/8 (FiU 23 (3): 47)
1996   Ett par + minst 1 juv. Forsmarks kärnkraftverk bl.a. 22/8 (FiU 24 (2): 36)
1997   En häckning, fick ut ungar, Storskärets gård, Forsmark (FiU 25 (2): 40)
1998   Häckning konstaterad (hona + 2 juv.) Skärsjö grustag, N Tärnsjö (FiU 26 (2): 44-45)
1998   Trolig häckning (juv. sedd i aug.) Forsmarks kärnkraftverk (inräknas ej) (FiU 26 (2): 44-45)
1999   Ett par häckade under fiskebod Örskär (FiU 27 (2): 49)
2000   En ad. hane samt 3 juv. Dragmansbo, Altuna 22/8-21/9 (FiU 28 (2): 47)
2001   Ett par med 2 pull Svenska Högarna 23/7 (FiU 29 (2): 43)
2001   Ett par Mickelstorp, Simtuna 1/5-30/6 - okänt om häckning genomfördes (inräknas ej) (FiU 29 (2): 43)

Bilder
                                                                                                                    Åter...