Rrk (Regionala rapportkommittén)

Blåstjärt (Tarsiger cyanurus) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1987 1 ex. (2K hane) ringmärktes på Svenska Högarna 27/5 (VF 47: 458; Douhan 1988; Roskarlen 10: 16-19)
1999 1 ex. (1K) ringmärktes Svenska Högarna 6/10 (FiU 27 (2): 49)
2000 1 ex. (honf.) Sandhamn, Värmdö 25/10 (FiSt 30 (3): 63, 85)


                                                                                                                    Åter...