Rrk (Regionala rapportkommittén)

Blåhake "Vitstjärnig blåhake" (Luscinia svecica cyanecula) [2, 6]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1955 1 ex. (sj.) Garnsviken, N Sigtuna 4/6-19/7 (VF 15: 277, VF 16: 50-51) Tredje fyndet i Sverige.
1969 1 ex. (sj.) Sjöbo, Östervåla mitten av juli-26/7 (VF 29: 247)
1970 2 ex. (sj.) En 22/5-26/6, dock 2 sjungande hanar bl.a. 15/6 Maren, Garnsviken (VF 30: 260)
1972 1 ex. (sj.) Skogsviken O Norrtälje, 27/5-29/6 (VF 32: 159) Exemplaret saknade vit bröstfläck.
1973 1 ex. (sj.) Focksta kvarn, Hagby 3-17/6 (VF 33: 181)
1975 1 ex. (sj.) Vendelsjön 24/5-14/6 (FiU 3: 35)
1987 1 ex. (sj.) Hjälstaviken 22-25/5 (VF 47: 458)

Kommentarer:
Ett ex. (sj.) mellan Ekilla och Brunnsta, Yttergran 11-22/6 1996 (FiU 24 (2): 36) har inte godkänts av Rk.

                                                                                                                    Åter...