Rrk (Regionala rapportkommittén)

Sibirisk järnsparv (Prunella montanella) [0, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1987 1 ex. ringmärktes på Svenska Högarna 21/10, observerades även 28/10 (VF 47: 458; Douhan 1988; Roskarlen 10: 44-47) Fynd nummer tre i Sverige.
2000 1 ex. Sundet/Skaten, Örskär 8-13/10 (FiU 28 (2): 46)

Bilder

                                                                                                                    Åter...