Rrk (Regionala rapportkommittén)

Strömstare (Cinclus cinclus) [21 säkerställda häckningar]

Förteckning över säkerställda och troliga häckningar:

1965   Häckning konstaterad vid Ytterkvarn, Vittinge 31/5 (VF 29: 241)
1965   Förekommer året runt utefter Gullmyrabäcken, 2 km SO Tärnsjö. En häckning känd vid en gammal kvarnbyggnad i slutet av 1950-talet (VF 29: 246)
1967   Häckar troligen varje år vid Gullmyrabäcken, SO Tärnsjö (inräknas ej) (VF 31: 284)
1975   Två häckningar konstaterades; den ena vid Penningby den andra vid Lövstabruk (Staav 1976 och FiU 3: 34)
1991   Fyra ungar ringmärktes vid Ortalabruk, Älmsta 13/5 (FiU 19: 207)
1992   Ett par häckade Gåsvik, Väddö där 5 pull. ringmärktes 14/5 (FiU 20: 155)
1992   Häckning konstaterad (3 juv.) vid Sågen, Huddunge (FiU 21: 163)
1993   Ett par häckade vid Fyrisån, Vattholma (FiU 21: 163)
1995   Ett par flög med bomaterial in vid dammlucka, Ulva kvarn, Bälinge 16/4. Den 21/6 noterades en ad. men i övrigt "ingen aktivitet" (FiU 23 (3): 47)
1995   Två ungar sedda, Hårsbäcksdalen, Västerlövsta 18/6 (FiU 23 (3): 47)
1997   Ett par konstaterades häcka vid Ulva kvarn, NV Uppsala. En flygg unge sågs. (FiU 25 (2): 40)
1998   Ett par häckade vid Rånäs, Fasterna - fem ungar ringmärktes 11/5 (FiU 26 (2): 44)
1999   Två (holk-)häckningar konstaterades, båda från Harg och endast 1,6 km från varandra. Sex ungar ringmärktes 10/5 resp. fem ungar 11/5. (FiU 27 (2): 48)
2000   En häckning Löhammarsån, Harg, två juv. sågs 2/6 (FiU 28 (2): 45)
2001   Två ungar + 1 2K hona, holkhäckning, ringmärktes Kvarntorp, Harg 10/5 (FiU 29 (2): 43)
2001   Fem ungar + 1 3K hona, holkhäckning, ringmärktes Johannisfors, Forsmark 1/5 (FiU 29 (2): 43)
2001   Två kalla ägg, holkhäckning, Harg 25/5 (FiU 29 (2): 43)
2002   Två säkerställda häckningar rapporterades: fem ungar ringmärkta Löhammarån, Harg 8/5 och lika många ringmärkta Riala sn 2/5 (FiU 30 (2): 42)
2003   En häckning Skeboån, Skebobruk, Ununge 8-29/3 (FiU 31 (2): 46)


                                                                                                                    Åter...