Rrk (Regionala rapportkommittén)

Citronärla (Motacilla citreola) [0, 12]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1972 1 ex. (juv.) rastade Rönnskärs udde, Väddö 30/9 (VF 33: 159) Första fyndet i landet.
1988 1 ex. (juv/honf.) rastade på Svenska Högarna 4/10 (VF 48: 457)
1990 1 ex. (hane) Angarnsjöängen, Vallentuna 19/5 (VF 50(8): 23-24)
1990 1 ex. (2K hane) Ledskärsängarna, Österlövsta 21-22/5 (VF 50(8): 23-24)
1990 1 ex. Svenska Högarna 28/9 (VF 50(8): 24)
1995 1 ex. (2K hane) rastade vid Hållen, Hållnäs 7/5 (FiU 23 (3): 46)
1995 1 ex. (hane) rastade vid Boholmen, Karlholmsviken 8/5 (FiU 23 (3): 46)
1997 1 ex. (honf.) S spången NV Hjälstaviken 28/4 (FiU 25 (2): 40)
1998 1 ex. (hona) Örskär 21/5 (FiU 26 (2): 44)
1998 1 ex. (1K) rastade vid fyren/Tärnudden, Örskär 13/9 (FiU 26 (2): 44)
2001 1 ex. (hane ev. 2K) sågs tillfälligt Ulva kvarn, Bälinge 27/4 (FiU 29 (2): 42)
2001 1 ex. (hane) samhäckade med en sydlig gulärla och "paret" fick ut ungar Menhammarsviken, Ekerö 15/6-14/7 (FiSt 31 (3): 62)


                                                                                                                    Åter...