Rrk (Regionala rapportkommittén)

Gulärla "Gulhuvad gulärla" (Motacilla flava flavissima/lutea) [0, 4]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1986 1 ex. Uppsala reningsverk 16/7 (VF 46: 450)
1994 1 ex. (sjungande hane) Angarnsjöängen 23/5 (FiSt 25: 75)
1998 1 ex. (hane) rastade Ledskärsängarna 15/5 (FiU 26 (2): 44)
2001 1 ex. (hane) Björns fyr 1/9 (FiU 29 (2): 42)


                                                                                                                    Åter...