Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)

Minimiantal rapporterade ex. vår+höst i Upplands rapportområde (82% av Upplands fastmarksyta) fr.o.m. 1980:

n=344 (vår) + 724 (höst) = 1068

Bilder

                                                                                                                    Åter...