Rrk (Regionala rapportkommittén)

Sibirisk piplärka (Anthus hodgsoni) [0, 5]

Företckning över samtliga kända fynd:

1993 1 ex. (juv.) Björn, Hållnäs 4-5/10 (FiU 21: 162) Sveriges fjärde fynd.
2000 1 ex. Horssten, Värmdö 30/9 (FiSt 30 (3): 60 och FiSt 30 (2): 28-30)
2003 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 4/10 (FiU 31 (2): 45)
2003 1 ex. rastande Björn 6/10 (FiU 31 (2): 45)
2004 1 ex. rastande Björn 6/10 (FiU 32 (3): 38)

Bilder

                                                                                                                    Åter...