Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rostgumpsvala (Hirundo daurica) [0, 3]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1988 1 ex. mot N förbi Fågelsundet, Hållnäs 21/5 (VF 48: 456)
1991 1 ex. överflygande SO delen av Karlholmsviken 27/5 (FiU 19: 206)
1993 1 ex. Övre Föret, Uppsala 8/8 och 13/8 (FiU 21: 162)


                                                                                                                    Åter...