Rrk (Regionala rapportkommittén)

Berglärka (Eremophila alpestris) [?, 202]

Antal ex. resp. år fr.o.m. 1970 (några ex. är rapporterade för två år över årsskiftet):


Månadsfördelning för rapporterade berglärkor fr.o.m. 1970 (en del individer finns representerade i två eller flera månader - övervintrare):

Bilder

                                                                                                                    Åter...