Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tofslärka (Galerida cristata) [häckfågel t.o.m. 1940, 4]

Förteckning över samtliga kända fynd fr.o.m. 1970:

1983 1 ex. Gamla Uppsala 28/11 (VF 43: 478)
1984 1 ex. Svenska Högarna 27/6 (VF 44: 409)
1984 1 ex. Sandhamn 7/8-mitten av okt. (VF 44: 409)
1992 1 ex. Björn, Hållnäs 9/5 (FiU 20: 154)


                                                                                                                    Åter...