Rrk (Regionala rapportkommittén)

Korttålärka (Calandrella brachydactyla) [0, 5]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1988 1 ex. Vendelsjön 29-31/10 (VF 48: 455)
1993 1 ex. Björn, Hållnäs 16/10 (FiU 21: 160)
1997 2 ex. Biotestsjön, Forsmark 13-15/5. Fåglarna lär ha setts para sig! (FiU 25 (2): 37)
1999 1 ex. Hjälstaviken 17/5 (FiU 27 (2): 45)


                                                                                                                    Åter...