Rrk (Regionala rapportkommittén)

Härfågel (Upupa epops) [häckfågel t.o.m. ca 1860, 127]

Antal observerade ex. fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning av fynd fr.o.m. 1970 (några ex. är representerade i flera månader)
:

Bilder

                                                                                                                    Åter...