Rrk (Regionala rapportkommittén)

Blåkråka (Coracias garrulus) [11 (efter 1950), 10]

Förteckning över samtliga kända fynd efter 1950:

1951 1 ex. Hornö hage, Vallby 13-18/8 (VF 10:185)
1953 1 ex. Vedhamn, Ingarö 31/5 (VF 14:55)
1955 1 ex. NV Hosjön, Knutby 11/6 (VF 15:277)
1956 1 ex. funnen död Skokloster eftersommaren trol. 1956 (Hans Johansson, muntl.)
1957 1 ex. Gillberga, Rådmansö i maj (FiU 27 (2): 42)
1963 1 ex. Finsta 25/5, död (VF 29:241)
1964 1 ex. Grytinge, Riala tre dagar under våren (trol. i början av maj) (Roskarlen 6:60, FiU 12:146)
1964 1 ex. Norrsjön, Össeby-Garn 9/6 (VF 29:44)
1966 1 ex. Hagelstena, Knivsta 13/5 (VF 29:241)
1969 1 ex. Riala, Roslags-Länna 6-8/6 (VF 29:246)
1969 1 ex. NNV Revelstasjön, Altuna 3/8 (VF 30:263)
1979 1 ex. Mon, NNV Harg 25/6 (FiU 7: 72)
1981 1 ex. Stavugnen, Almunge 11/7 (FiU 9: 65)
1983 1 ex. Simpnäs by sista dagarna i maj - 8/6 (FiU 11: 127)
1987 1 ex. Svartbäcke, Vendel 23/7 (FiU 15: 164)
1988 1 ex. 1 km O Hedtorp, SO Östfora 17/5 (FiU 16: 157)
1988 1 ex. Riddersholm, Rådmansö 25/6 (FiU 16: 157)
1989 1 ex. Rossholm, Hållnäs 26/6 (FiU 17: 171)
1990 1 ex. Finndalen, Almunge 5/5 (FiU 18: 235)
1990 1 ex. Marka, mellan Harg och Östhammar 23/6 (FiU 18: 235)
1997 1 ex. fångade insekter i ett potatisland en hel dag nära Skyttorp i mitten av maj (FiU 25 (2): 36)


Kommentarer:
Häckfågel t.o.m. 1899.

Bilder

                                                                                                                    Åter...